IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:29 22/12/2021 8,795 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:17 14/10/2020

 • bai 2:

#table.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <table border="1px">
  	<caption>Airplane Comparison</caption>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td rowspan="2"></td>
  		<td rowspan="2"><b>Laserject 45 Super</b></td>
  		<td colspan="2"><b>Airbus</b></td>
  		<td colspan="3"><b>Boeing</b></td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>A321</b></td>
  		<td><b>A320</b></td>
  		<td><b>737-400</b></td>
  		<td><b>737-600</b></td>
  		<td><b>737-400</b></td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>CO2 Emission Rate (kg/km)</b></td>
  		<td>1.766</td>
  		<td>9.074</td>
  		<td>9.149</td>
  		<td>9.360</td>
  		<td>7.214</td>
  		<td>30.638</td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>Total CO2 Emission (1000 km)</b></td>
  		<td>1766</td>
  		<td>9074</td>
  		<td>9149</td>
  		<td>9360</td>
  		<td>7214</td>
  		<td>30638</td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>Flight Pasenger Capacity (max)</b></td>
  		<td>9</td>
  		<td>189</td>
  		<td>150</td>
  		<td>168</td>
  		<td>145</td>
  		<td>409</td>
  	</tr>
  	<tr style="text-align: center;">
  		<td><b>Number of Passenger (70%)</b></td>
  		<td>6</td>
  		<td>132</td>
  		<td>105</td>
  		<td>118</td>
  		<td>102</td>
  		<td>286</td>
  	</tr>
  </table>
</body>
</html>


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:16 14/10/2020

bai 1:

#editor.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h2>WritePad Editor</h2>
  <p>
  	WritePad is an editor application allows you to Web pages easily and quickly.
  </p>
  <div>
  	<p>Steps to open WritePad application:</p>
  		<ol type="i">
  			<li>Click <b>Start</b></li>
  			<li>Click <b>Programs</b></li>
  			<li>Click <b>WritePad</b></li>
  		</ol>
  </div>

  <div>
  	<p>
  		Advantages of using a WritePad editor:
  	</p>
  	  <ul>
  	  	<li>It allows faster cretion of Web pages.</li>
  	  	<li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
  	  	<li>It is platform independent.</li>
  	  </ul> 
  </div>

  <div>
  	<p>
  		Disadvantages of using a WritePad editor:
  	</p>
  	  <ul>
  	  	<li>It consumes more memory space</li>
  	  	<li>It requires to fill-in more details such as meta data for each page.
  	  	</li>
  	  </ul>
  </div>
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!