IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Quản lý phòng tập GYM - Java basic

Quản lý phòng tập GYM - Java basic

by GokiSoft.com - 20:52 08/04/2020 11,544 Lượt Xem

Yêu cầu thiết kế phần mềm quản lý phòng tập GYM

Thực hiện quản lý các chức năng sau

- Quản lý dụng cụ : tên dụng cụ, trọng lượng, chiều dài, rộng, cao, trạng thái (mới, cũ), loại (mua hay mượn)

- Quản lý đồ uống : tên đồ uống, giá tiền

- Quản lý vé: Tên khách hàng, ngày mua, ngày hết hạn

- Tạo Interface đặt tên là : IInputOutput gồm 2 phương thức input() và display()

Yêu cầu tạo các lớp đối tượng trên + tạo hàm tạo hàm hiển thị + biết rằng lớp đối tượng dụng cụ, đồ uống, vé đều kế thừa IInputOutput

Tạo lớp DataMgr gồm danh sách IInputOutput

- Thực hiện nhập vào N đối tượng (ngẫu nhiên dụng cụ. đồ uống, vé) lưu vào mảng trong DataMgr

- Thực hiện hiển thị thông tin phòng gym trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

trung [C1907L]

Ngày viết: 22:32 09/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public interface IInputOutput {
  public void input();
  public void display();
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Tool implements IInputOutput{
  String name;
  Float weight,height,length,width;
  //status : 0 (new)
  //status : 1 (old)
  //type : buy
  //type : borrow
  Integer status,type;

  public Tool(String name, Float weight, Float height, Float length, Float width, Integer status, Integer type) {
    this.name = name;
    this.weight = weight;
    this.height = height;
    this.length = length;
    this.width = width;
    this.status = status;
    this.type = type;
  }

  public Tool() {
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public Float getWeight() {
    return weight;
  }

  public Float getHeight() {
    return height;
  }

  public Float getLength() {
    return length;
  }

  public Float getWidth() {
    return width;
  }

  public Integer getStatus() {
    return status;
  }

  public Integer getType() {
    return type;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setWeight(Float weight) {
    this.weight = weight;
  }

  public void setHeight(Float height) {
    this.height = height;
  }

  public void setLength(Float length) {
    this.length = length;
  }

  public void setWidth(Float width) {
    this.width = width;
  }

  public void setStatus(Integer status) {
    this.status = status;
  }

  public void setType(Integer type) {
    this.type = type;
  }

  @Override
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Tool name:");
    name = inp.nextLine();
    System.out.println("Weight: ");
    weight = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.println("Height: ");
    height = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.println("Width: ");
    width = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.println("Length: ");
    length = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.println("Status: (0: new, 1: old)");
    status = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    System.out.println("Type: (0: buy, 1: borrow)");
    type = Integer.parseInt(inp.nextLine());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Tool{" + "name=" + name + ", weight=" + weight + ", height=" + height + ", length=" + length + ", width=" + width + ", status=" + status + ", type=" + type + '}';
  }

  @Override
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Beverage implements IInputOutput{
  String name;
  Float price;

  public Beverage() {
  }

  public Beverage(String name, Float price) {
    this.name = name;
    this.price = price;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public Float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setPrice(Float price) {
    this.price = price;
  }

  @Override
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Name: ");
    name = inp.nextLine();
    System.out.println("Price");
    price = Float.parseFloat(inp.nextLine());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Beverage{" + "name=" + name + ", price=" + price + '}';
  }

  @Override
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Ticket implements IInputOutput{
  String cusName,bDate,vDate;

  public Ticket() {
  }

  public Ticket(String cusName, String bDate, String sDate) {
    this.cusName = cusName;
    this.bDate = bDate;
    this.vDate = sDate;
  }

  public String getCusName() {
    return cusName;
  }

  public String getbDate() {
    return bDate;
  }

  public String getsDate() {
    return vDate;
  }

  public void setCusName(String cusName) {
    this.cusName = cusName;
  }

  public void setbDate(String bDate) {
    this.bDate = bDate;
  }

  public void setsDate(String sDate) {
    this.vDate = sDate;
  }

  @Override
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Customer name: ");
    cusName = inp.nextLine();
    System.out.println("Bought date");
    bDate = inp.nextLine();
    System.out.println("Valid date");
    vDate = inp.nextLine();
  }
  
  @Override
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Ticket{" + "cusName=" + cusName + ", bDate=" + bDate + ", vDate=" + vDate + '}';
  }

  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class DataMgr {
  List<IInputOutput> listObj;
  private static DataMgr instance = null;
  
  private DataMgr() {
    listObj = new ArrayList<>();
  }
  
  public static synchronized DataMgr getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new DataMgr();
    }
    return instance;
  }

  public List<IInputOutput> getListObj() {
    return listObj;
  }

  public void setListObj(List<IInputOutput> listObj) {
    this.listObj = listObj;
  }

  public void addObj(IInputOutput obj) {
    instance.addObj(obj);
  }
  
  public void showList() {
    listObj.forEach((obj) -> {
      obj.display();
    });
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    DataMgr mgr = DataMgr.getInstance();
    int n;
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Tool number: ? ");
    n = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Tool tl = new Tool();
      tl.input();
      mgr.getListObj().add(tl);
    }
    System.out.println("Beverage number: ? ");
    n = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Beverage bvr = new Beverage();
      bvr.input();
      mgr.getListObj().add(bvr);
    }
    System.out.println("Ticket number: ? ");
    n = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Ticket tk = new Ticket();
      tk.input();
      mgr.getListObj().add(tk);
    }
    mgr.showList();
  }
  
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!