IMG-LOGO
× Hướng dẫn sử dụng Tools Fake API - Backend API - Client Web & Mobile Apps Gavatar - Hướng dẫn cách upload hình ảnh avatar lên Gavatar Hướng dẫn cài đặt biến môi trường trên WINDOW - Hướng dẫn cài đặt với PHP Hướng dẫn tạo tài khoản PhpMyAdmin Hướng dẫn trỏ tên miền vào server host (Namecheap, Matbao, INet) Hướng dẫn cài đặt SSL cho tên miền Hướng dẫn tạo theme CV trên hệ thống gokisoft Hướng dẫn phân tích dự án phần mềm Source Code - Theme CV Orbit FREE
Trang Chủ Tài Liệu & Thủ Thuật Hướng dẫn tạo theme CV trên hệ thống gokisoft

Hướng dẫn tạo theme CV trên hệ thống gokisoft

by GokiSoft.com - 09:06 03/10/2021 1,948 Lượt Xem

Cách upload theme các nhân của bạn lên hệ thống gokisoft

B1. Lấy ID của bạn => Gọi là USER_ID

Giả sử đường dẫn tới CV của bạn như sau


https://gokisoft.com/cv/demo

Như ví dụ trên thì USER_ID của bạn sẽ là : demo

B2. Tạo khung dự án mẫu như sau.


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Hướng dẫn tạo theme CV</title>
	<!-- Google Fonts -->
	<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700,900" rel="stylesheet">

	<!-- FontAwesome JS-->
	<script defer src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/js/all.js" integrity="sha384-g5uSoOSBd7KkhAMlnQILrecXvzst9TdC09/VM+pjDTCM+1il8RHz5fKANTFFb+gQ" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
	//Bắt Đầu Phần Thiết Kế Giao Diện Của Bạn
	//SOURCE_CODE_CUA_BAN
	//Kết Thúc Phần Thiết Kế Giao Diện Của Bạn

	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<link href="https://gokisoft.com/themes/gokisoft-old/lib/rainbow/themes/css/monokai.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen">

	<script type="text/javascript" src="https://gokisoft.com/themes/gokisoft-old/lib/rainbow/rainbow.min.js"></script>
	<script src="https://gokisoft.com/themes/gokisoft-old/lib/rainbow/language/javascript.js"></script>

	<script type="text/javascript" src="https://gokisoft.com/cv/USER_ID/data.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="https://gokisoft.com/cv/USER_ID/auto_fill.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="https://gokisoft.com/cv/USER_ID/post.js"></script>
</body>
</html>

Bạn hãy thay tất cả USER_ID trong code mẫu thành USER_ID bạn đã lấy ở B1

Nhiệm vụ duy nhất của bạn là thiết kế phần mã nguồn của bạn trong phần >> //SOURCE_CODE_CUA_BAN ở code mấu trên. Khi bạn up code lên gokisoft. Bạn chỉ upload phần //SOURCE_CODE_CUA_BAN các mục khác hệ thống sẽ tự sinh tự động.

Chú y: Khung code đã tự đông thêm font libs : fontawesome, rainbow (hiển thị code), jquery và code riêng của hệ thống gokisoft => để sinh tự động CV

B3. Phần quan trọng nhất >> Thiết kế mục //SOURCE_CODE_CUA_BAN

Mục 1 : Hiển thị thông tin ứng viên trên CV

Cấu trúc data:

userData
	- fullname
	- position
	- phone_number
	- email
	- birthday
	- gender
	- marital_status
	- address
	- avatar
Mục 1.1 Hiển thị Họ & Tên

Để hiển thị Họ & Tên ứng viên trên CV => Bạn chỉ cần add thuộc tính sau vào thẻ chứa Họ & Tên

data="userData" field="fullname"
Ví dụ

<h2 data="userData" field="fullname">Trần Văn Điệp</h2>
Bạn có thể tự ý chỉnh sửa CSS theo ý muốn. Điều quan trọng là chưa thuộc tinh đề cập ở trên
Mục 1.2 Hiển các trường vị trí, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, tình trạng kết hôn tương tự như trên

data="userData" field="fullname"
data="userData" field="position"
data="userData" field="birthday"
data="userData" field="gender"
data="userData" field="marital_status"
data="userData" field="address"
Mục 1.3 Với các trường phone_number và email bạn nên sử dụng thẻ <a> để hiển thị => vì thư viện sinh tự động sẽ tự gắn các thuộc tính href phù hợp

data="userData" field="phone_number"
data="userData" field="email"
Ví dụ

<a href="#" data="userData" field="phone_number">1234567890</a>
<a href="#" data="userData" field="email">1234567890</a>
Mục 1.4 Hiển thị avatar => Với trường hợp này bạn sẽ sử dụng thẻ <img> để hiển thị hình ảnh

data="userData" field="avatar"
Ví dụ

<img src="https://res.cloudinary.com/ziczacgroup/image/upload/v1584704572/wmuzguaht8i7bs4haop9.jpg" data="userData" field="avatar">

Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cho bạn phần hiển thị thông tin ứng viên. Chú ý >> CSS bạn có thể tự viết theo ý của bạn

Mục 2 : Hiển thị giới thiệu thông tin ứng viên

Cấu trúc data


introduceData = [
	{
		"title": "Tieu de 1",
		"content": "Noi dung 1"
	},{
		"title": "Tieu de 2",
		"content": "Noi dung 2"
	}
]

Tại thẻ chứa toàn bộ nội dung giới thiệu ứng viên. Bạn vui lòng đặt thêm thuộc tính sau


filter="introduceFilter"
Mục đích : Trong trường hợp mà ứng viên không có dữ liệu giới thiệu => Thì hệ thống sẽ tự động ẩn vùng này. Và sẽ không xem được nội dung nữa. Giúp cho CV của bạn rõ ràng và không chữa thông tin trống

Tiếp theo bạn xác định được mục lặp của phần nội dung giới thiệu. Và thực hiện thêm thuộc tính sau


items="introduceLoop"
Tiếp theo bạn xác định nơi sẽ hiển thị nội dung giới thiệu trong mục lắp đó và add thuộc tinh sau

data="introduceData" field ="content"
Ví dụ cho phần thiết kế hiển thị giới thiệu thông tin ứng viên

<div class="media-body text-left" filter="introduceFilter">
	<p class="mb-0" items="introduceLoop" data="introduceData" field="content"></p>
</div>
Mục 3 : Tương tự như trên bạn có thể lần lượt làm với các dữ liệu sau

Cấu truc dữ liệu kinh nghiệm làm việc


experienceData = [
	{
		"company": "Ten Cty",
		"startdate": "Ngay bat dau lam",
		"enddate": "Ngay ket thuc",
		"content": "Noi dung mo ta kinh nghiem",
		"technique": "Cong nghe su dung"
	}
]

Thuộc tính khác (Cách dùng tương tự với phần giới thiệu ứng viên)

filter="experienceFilter"
items="experienceLoop"
Cấu trúc mô tả kỹ năng ứng viên

skillData = [
	{
		"title": "Ky nang 1"
	}
]
items="skillLoop"
filter="skillFilter"
data="skillData" field="title"

Cấu trúc mô tả học vấn của ứng viên

educationData = [
	{
		"title": "Ten truong dai hoc",
		"address": "Dia chi hoc tap",
		"startat": "ngay bat dau - phần này lúc lập trình sai lỗi chính ta :D :D => nên dùng thế nhé",
		"enddate": "ngay ket thuc"
	}
]
items="educationLoop"
filter="educationFilter"

Cấu trúc mô tả chứng chỉ đạt được của ứng viên


cerfiticateData = [
	{
		"title": "Tên chứng chỉ",
	}
]
items="cerfiticateLoop"
filter="cerfiticateFilter"

Cấu trúc hiển thị ngoại ngữ của ứng viên


languageData = [
	{
		"title": "Tên ngoại ngữ",
		"rate": "Đánh giá khả năng => very good, good, ..."
	}
]
items="languageLoop"
filter="languageFilter"
Cấu trúc mô tả sở thích của ứng viên

interestData = [
	{
		"title": "Sở thích của ứng viên"
	}
]
items="interestLoop"
filter="interestFilter"

Để hiển thị mapping dữ liệu học tập lên theme. Bạn thực hiện nhúng các thuộc tính sau vào thẻ tương ứng


filter="postFilter" data="postData"


Để kích hoạt chức năng print CV bạn cần thêm thuộc tính id = "MyPrint" vào thẻ mà bạn muốn in toàn bộ nội dung của thẻ đó ra pdf hoặc máy in


Demo - Example >> Các bạn có thể tham khảo code mẫu sau

Phần code bạn sẽ sử dụng để upload lên hệ thống gokisoft


<!-- DEMO ONLY -->
<link id="theme-style" rel="stylesheet" href="https://gokisoft.com/themes/cv/de/assets/css/devresume.css"><div class="demo-banner px-2 py-3 text-white text-center font-weight-bold bg-primary">MyCV - <span data="userData" field="fullname">Simon Doe</span> - <span data="userData" field="position">Senior Software Engineer</span>
</div>
<div class="main-wrapper">
		<div class="container px-3 px-lg-5">
			<article class="resume-wrapper mx-auto theme-bg-light p-5 mb-5 my-5 shadow-lg" id="MyPrint">

				<div class="resume-header">
					<div class="row align-items-center">
						<div class="resume-title col-12 col-md-6 col-lg-8 col-xl-9">
							<h2 class="resume-name mb-0 text-uppercase" data="userData" field="fullname">Simon Doe</h2>
							<div class="resume-tagline mb-3 mb-md-0">Position: <label data="userData" field="position">Senior Software Engineer</label></div>
						</div><!--//resume-title-->
						<div class="resume-contact col-12 col-md-6 col-lg-4 col-xl-3">
							<ul class="list-unstyled mb-0">
								<li class="mb-2"><i class="fas fa-phone-square fa-fw fa-lg mr-2 "></i><a class="resume-link" href="tel:#" data="userData" field="phone_number">0123 4567 890</a></li>
								<li class="mb-2"><i class="fas fa-envelope-square fa-fw fa-lg mr-2"></i><a class="resume-link" href="mailto:#" data="userData" field="email">[email protected]</a></li>
								<li class="mb-2"><i class="fas fa-globe fa-fw fa-lg mr-2"></i><a class="resume-link" href="#" data="userData" field="birthday">www.yourwebsite.com</a></li>
								<li class="mb-2"><i class="fas fa-globe fa-fw fa-lg mr-2"></i><a class="resume-link" href="#" data="userData" field="gender">www.yourwebsite.com</a></li>
								<li class="mb-2"><i class="fas fa-globe fa-fw fa-lg mr-2"></i><a class="resume-link" href="#" data="userData" field="marital_status">www.yourwebsite.com</a></li>
								<li class="mb-0"><i class="fas fa-map-marker-alt fa-fw fa-lg mr-2"></i><label data="userData" field="address">New York</label></li>
							</ul>
						</div><!--//resume-contact-->
					</div><!--//row-->

				</div><!--//resume-header-->
				<hr>
				<div class="resume-intro py-3">
					<div class="media flex-column flex-md-row align-items-center">
						<img class="resume-profile-image mb-3 mb-md-0 mr-md-5 ml-md-0 rounded mx-auto" src="https://res.cloudinary.com/ziczacgroup/image/upload/v1584704572/wmuzguaht8i7bs4haop9.jpg" data="userData" field="avatar">
						<div class="media-body text-left" filter="introduceFilter">
							<p class="mb-0" items="introduceLoop" data="introduceData" field
     ="content"></p>
						</div><!--//media-body-->
					</div>
				</div><!--//resume-intro-->
				<hr>
				<div class="resume-body">
					<div class="row">
						<div class="resume-main col-12 col-lg-8 col-xl-9 pr-0 pr-lg-5">
<section class="work-section py-3">
	<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Work Experiences</h3>
	<div class="item mb-3" filter="experienceFilter" items="experienceLoop">
		<div class="item-heading row align-items-center mb-2">
			<h4 class="item-title col-12 col-md-6 col-lg-8 mb-2 mb-md-0" data="experienceData" field="title">Senior Software Engineer</h4>
			<div class="item-meta col-12 col-md-6 col-lg-4 text-muted text-left text-md-right"><label data="experienceData" field="company"></label> | <label data="experienceData" field="startdate">Start Date</label> - <label data="experienceData" field="enddate">End Date</label></div>
		</div>
		<div class="item-content">
			<p data="experienceData" field="content"></p>
			<p>Technique Used:</p>
      <p data="experienceData" field="technique"></p>
		</div>
	</div><!--//item-->
</section><!--//work-section-->
<section class="work-section py-3" filter="postFilter">
	<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Learning History</h3>
	<div class="item mb-3">
		<div class="item-heading row align-items-center mb-2" data="postData">
		</div>
	</div><!--//item-->
</section><!--//work-section-->
</div><!--//resume-main-->
	<aside class="resume-aside col-12 col-lg-4 col-xl-3 px-lg-4 pb-lg-4">
		<section class="skills-section py-3" filter="skillFilter">
			<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Skills</h3>
			<div class="item">
				<ul class="list-unstyled resume-skills-list">
					<li class="mb-2" items="skillLoop" data="skillData" field="title">JavaScript/Angular/React/Vue</li>
					</ul>
				</div><!--//item-->
				</section><!--//skills-section-->
				<section class="education-section py-3" filter="educationFilter">
					<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Education</h3>
					<ul class="list-unstyled resume-education-list">
						<li class="mb-3" items="educationLoop">
							<div class="resume-degree font-weight-bold" data="educationData" field="title">MSc in Computer Science</div>
							<div class="resume-degree-org text-muted" data="educationData" field="address">University College London</div>
							<div class="resume-degree-time text-muted"><label data="educationData" field="startat">August 2006</label> - <label data="educationData" field="enddate">May 2010</label></div>
						</li>
					</ul>
				</section><!--//education-section-->
				<section class="education-section py-3" filter="cerfiticateFilter">
					<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Awards</h3>
					<ul class="list-unstyled resume-awards-list">
						<li class="mb-3" items="cerfiticateLoop">
							<div class="font-weight-bold" data="cerfiticateData" field="title">Award Lorem Ipsum</div>
						</li>
					</ul>
				</section><!--//education-section-->
				<section class="skills-section py-3" filter="languageFilter">
					<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Languages</h3>
					<ul class="list-unstyled resume-lang-list">
						<li class="mb-2" items="languageLoop"><span data="languageData" field="title">English</span> (<span data="languageData" field="rate"></span>)</li>
					</ul>
				</section><!--//certificates-section-->
				<section class="skills-section py-3" filter="interestFilter">
					<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Interests</h3>
					<ul class="list-unstyled resume-interests-list mb-0">
						<li class="mb-2" items="interestLoop" data="interestData" field="title">Climbing</li>
					</ul>
				</section><!--//certificates-section-->

			</aside><!--//resume-aside-->
		</div><!--//row-->
	</div><!--//resume-body-->
</article>
</div><!--//container-->
	<footer class="footer text-center py-4">
		<div class="text-center">
      <small class="copyright">Copyright <i class="fas fa-heart"></i> by <a href="https://gokisoft.com" target="_blank">gokisoft.com</a></small>
    </div><!--//container-->
	</footer>
</div><!--//main-wrapper-->
<!-- DEMO ONLY END-->
Code có thể tự chạy demo test để kiểm tra kết quả

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Hướng dẫn tạo theme CV</title>
	<!-- Google Fonts -->
	<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700,900" rel="stylesheet">

	<!-- FontAwesome JS-->
	<script defer src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/js/all.js" integrity="sha384-g5uSoOSBd7KkhAMlnQILrecXvzst9TdC09/VM+pjDTCM+1il8RHz5fKANTFFb+gQ" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
	<!-- //Bắt Đầu Phần Thiết Kế Giao Diện Của Bạn -->
	<!-- //SOURCE_CODE_CUA_BAN START -->
	<!-- DEMO ONLY -->
	<link id="theme-style" rel="stylesheet" href="https://gokisoft.com/themes/cv/de/assets/css/devresume.css">
<div class="demo-banner px-2 py-3 text-white text-center font-weight-bold bg-primary">MyCV - <span data="userData" field="fullname">Simon Doe</span> - <span data="userData" field="position">Senior Software Engineer</span>
</div>
<div class="main-wrapper">
		<div class="container px-3 px-lg-5">
			<article class="resume-wrapper mx-auto theme-bg-light p-5 mb-5 my-5 shadow-lg" id="MyPrint">

				<div class="resume-header">
					<div class="row align-items-center">
						<div class="resume-title col-12 col-md-6 col-lg-8 col-xl-9">
							<h2 class="resume-name mb-0 text-uppercase" data="userData" field="fullname">Simon Doe</h2>
							<div class="resume-tagline mb-3 mb-md-0">Position: <label data="userData" field="position">Senior Software Engineer</label></div>
						</div><!--//resume-title-->
						<div class="resume-contact col-12 col-md-6 col-lg-4 col-xl-3">
							<ul class="list-unstyled mb-0">
								<li class="mb-2"><i class="fas fa-phone-square fa-fw fa-lg mr-2 "></i><a class="resume-link" href="tel:#" data="userData" field="phone_number">0123 4567 890</a></li>
								<li class="mb-2"><i class="fas fa-envelope-square fa-fw fa-lg mr-2"></i><a class="resume-link" href="mailto:#" data="userData" field="email">[email protected]</a></li>
								<li class="mb-2"><i class="fas fa-globe fa-fw fa-lg mr-2"></i><a class="resume-link" href="#" data="userData" field="birthday">www.yourwebsite.com</a></li>
								<li class="mb-2"><i class="fas fa-globe fa-fw fa-lg mr-2"></i><a class="resume-link" href="#" data="userData" field="gender">www.yourwebsite.com</a></li>
								<li class="mb-2"><i class="fas fa-globe fa-fw fa-lg mr-2"></i><a class="resume-link" href="#" data="userData" field="marital_status">www.yourwebsite.com</a></li>
								<li class="mb-0"><i class="fas fa-map-marker-alt fa-fw fa-lg mr-2"></i><label data="userData" field="address">New York</label></li>
							</ul>
						</div><!--//resume-contact-->
					</div><!--//row-->

				</div><!--//resume-header-->
				<hr>
				<div class="resume-intro py-3">
					<div class="media flex-column flex-md-row align-items-center">
						<img class="resume-profile-image mb-3 mb-md-0 mr-md-5 ml-md-0 rounded mx-auto" src="https://res.cloudinary.com/ziczacgroup/image/upload/v1584704572/wmuzguaht8i7bs4haop9.jpg" data="userData" field="avatar">
						<div class="media-body text-left" filter="introduceFilter">
							<p class="mb-0" items="introduceLoop" data="introduceData" field
     ="content"></p>
						</div><!--//media-body-->
					</div>
				</div><!--//resume-intro-->
				<hr>
				<div class="resume-body">
					<div class="row">
						<div class="resume-main col-12 col-lg-8 col-xl-9 pr-0 pr-lg-5">
<section class="work-section py-3">
	<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Work Experiences</h3>
	<div class="item mb-3" filter="experienceFilter" items="experienceLoop">
		<div class="item-heading row align-items-center mb-2">
			<h4 class="item-title col-12 col-md-6 col-lg-8 mb-2 mb-md-0" data="experienceData" field="title">Senior Software Engineer</h4>
			<div class="item-meta col-12 col-md-6 col-lg-4 text-muted text-left text-md-right"><label data="experienceData" field="company"></label> | <label data="experienceData" field="startdate">Start Date</label> - <label data="experienceData" field="enddate">End Date</label></div>
		</div>
		<div class="item-content">
			<p data="experienceData" field="content"></p>
			<p>Technique Used:</p>
      <p data="experienceData" field="technique"></p>
		</div>
	</div><!--//item-->
</section><!--//work-section-->
<section class="work-section py-3" filter="postFilter">
	<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Learning History</h3>
	<div class="item mb-3">
		<div class="item-heading row align-items-center mb-2" data="postData">
		</div>
	</div><!--//item-->
</section><!--//work-section-->
</div><!--//resume-main-->
	<aside class="resume-aside col-12 col-lg-4 col-xl-3 px-lg-4 pb-lg-4">
		<section class="skills-section py-3" filter="skillFilter">
			<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Skills</h3>
			<div class="item">
				<ul class="list-unstyled resume-skills-list">
					<li class="mb-2" items="skillLoop" data="skillData" field="title">JavaScript/Angular/React/Vue</li>
					</ul>
				</div><!--//item-->
				</section><!--//skills-section-->
				<section class="education-section py-3" filter="educationFilter">
					<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Education</h3>
					<ul class="list-unstyled resume-education-list">
						<li class="mb-3" items="educationLoop">
							<div class="resume-degree font-weight-bold" data="educationData" field="title">MSc in Computer Science</div>
							<div class="resume-degree-org text-muted" data="educationData" field="address">University College London</div>
							<div class="resume-degree-time text-muted"><label data="educationData" field="startat">August 2006</label> - <label data="educationData" field="enddate">May 2010</label></div>
						</li>
					</ul>
				</section><!--//education-section-->
				<section class="education-section py-3" filter="cerfiticateFilter">
					<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Awards</h3>
					<ul class="list-unstyled resume-awards-list">
						<li class="mb-3" items="cerfiticateLoop">
							<div class="font-weight-bold" data="cerfiticateData" field="title">Award Lorem Ipsum</div>
						</li>
					</ul>
				</section><!--//education-section-->
				<section class="skills-section py-3" filter="languageFilter">
					<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Languages</h3>
					<ul class="list-unstyled resume-lang-list">
						<li class="mb-2" items="languageLoop"><span data="languageData" field="title">English</span> (<span data="languageData" field="rate"></span>)</li>
					</ul>
				</section><!--//certificates-section-->
				<section class="skills-section py-3" filter="interestFilter">
					<h3 class="text-uppercase resume-section-heading mb-4">Interests</h3>
					<ul class="list-unstyled resume-interests-list mb-0">
						<li class="mb-2" items="interestLoop" data="interestData" field="title">Climbing</li>
					</ul>
				</section><!--//certificates-section-->

			</aside><!--//resume-aside-->
		</div><!--//row-->
	</div><!--//resume-body-->
</article>
</div><!--//container-->
	<footer class="footer text-center py-4">
		<div class="text-center">
      <small class="copyright">Copyright <i class="fas fa-heart"></i> by <a href="https://gokisoft.com" target="_blank">gokisoft.com</a></small>
    </div><!--//container-->
	</footer>
</div><!--//main-wrapper-->
<!-- DEMO ONLY END-->
	<!-- //SOURCE_CODE_CUA_BAN END -->
	<!-- //Kết Thúc Phần Thiết Kế Giao Diện Của Bạn -->

	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	<link href="https://gokisoft.com/themes/gokisoft-old/lib/rainbow/themes/css/monokai.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen">

	<script type="text/javascript" src="https://gokisoft.com/themes/gokisoft-old/lib/rainbow/rainbow.min.js"></script>
	<script src="https://gokisoft.com/themes/gokisoft-old/lib/rainbow/language/javascript.js"></script>

	<script type="text/javascript" src="https://gokisoft.com/cv/demo/data.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="https://gokisoft.com/cv/demo/auto_fill.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="https://gokisoft.com/cv/demo/post.js"></script>
</body>
</html>

Phần 2: Hướng dẫn upload theme lên hệ thống gokisoft

Bước 1. Click vào link sau HERE

Yêu cầu phải đăng nhập mới xem được

Bước 2. Làm theo hướng dẫn sauThanks.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!