By GokiSoft.com| 20:16 01/06/2020|
Tài Liệu HTML

HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTMLCác kí tự không có trên bàn phím của bạn cũng có thể được thay thế bằng các thực thể.
Các thực thể biểu tượng trong HTML


Các thực thể trong HTML được mô tả trong chương trước.

Nhiều ký hiệu toán học, kỹ thuật, và tiền tệ, không có trên bàn phím thông thường.

Để thêm một biểu tượng vào một trang HTML, bạn có thể sử dụng một tên thực thể HTML.

Nếu không có tên thực thể tồn tại, bạn có thể sử dụng một "số" thực thể, một số thập phân hoặc tham chiếu thập lục phân.

ví dụ

<p>I will display &euro;</p>
<p>I will display &#8364;</p>
<p>I will display &#x20AC;</p>


Sẽ được hiển thị là:

I will display €
I will display €
I will display €
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>I will display &euro;</p>
<p>I will display &#8364;</p>
<p>I will display &#x20AC;</p>

</body>
</html>

Một vài biểu tượng toán học được hỗ trợ bởi HTML


Ký tựSốThực thểMô tả
&#8704;&forall;FOR ALL
&#8706;&part;PARTIAL DIFFERENTIAL
&#8707;&exist;THERE EXISTS
&#8709;&empty;EMPTY SETS
&#8711;&nabla;NABLA
&#8712;&isin;ELEMENT OF
&#8713;&notin;NOT AN ELEMENT OF
&#8715;&ni;CONTAINS AS MEMBER
&#8719;&prod;N-ARY PRODUCT
&#8721;&sum;N-ARY SUMMATION
Một vài kí tự la mã được hỗ trợ bởi HTML


CharNumberEntityDescription
Α&#913;&Alpha;GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
Β&#914;&Beta;GREEK CAPITAL LETTER BETA
Γ&#915;&Gamma;GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
Δ&#916;&Delta;GREEK CAPITAL LETTER DELTA
Ε&#917;&Epsilon;GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
Ζ&#918;&Zeta;GREEK CAPITAL LETTER ZETA
Một vài thực thể khác được hỗ trợ bởi HTML


CharNumberEntityDescription
©&#169;&copy;COPYRIGHT SIGN
®&#174;&reg;REGISTERED SIGN
&#8364;&euro;EURO SIGN
&#8482;&trade;TRADEMARK
&#8592;&larr;LEFTWARDS ARROW
&#8593;&uarr;UPWARDS ARROW
&#8594;&rarr;RIGHTWARDS ARROW
&#8595;&darr;DOWNWARDS ARROW
&#9824;&spades;BLACK SPADE SUIT
&#9827;&clubs;BLACK CLUB SUIT
&#9829;&hearts;BLACK HEART SUIT
&#9830;&diams;BLACK DIAMOND SUIT

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó