IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Các phần tử trong HTML

Các phần tử trong HTML

by GokiSoft.Com - 12:42 29/04/2020 3,309 Lượt Xem

Các phần tử trong HTML ( HTML elements )

Một phần tử HTML thường bao gồm một thẻ mở ( start tag ) và một thẻ đóng ( end tag ) với nội dung nằm ở giữa 

                                              < tagname > Nội dung ở đây </tagname >

Một phần tử HTML bao gồm tất cả mọi thứ bắt đầu từ thẻ mở ( start tag )  và kết thúc ở thẻ đóng ( end tag )

Những phần tử HTML không có nội dung được gọi là phần tử rỗng ( empty elements ) . Những phần tử rỗng không có thẻ đóng ( end tag ) , ví dụ như thẻ <br> ( để biểu thị xuống dòng )

Các phần tử lồng nhau trong HTML

Các phần tử trong HTML có thể được lồng vào nhau ( phần tử chứa phần tử )

Tất cả tài liệu HTML đều chứa các phần tử lồng nhau .

Ví dụ dưới đây chứa 4 phần tử lồng nhau 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Các phần tử rỗng trong HTML 

Những phần tử không có nội dung trong HTML được gọi là phần tử rỗng 

Thẻ <br> là một phần tử rỗng và không cần một thẻ đóng ( end tag )

<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>

HTML không phân biệt chữ viết hoa và viết thường

HTML không phân biệt chữ hoa và thường ( <P> có cùng nghĩa với <p> )

Tuy nhiên ta khuyến khích sử dụng chữ cái thường và bắt buộc sử dụng chữ cái thường cho các tài liệu chặt chẽ hơn như XHTML

Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!