IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Giới thiệu về HTML5

Giới thiệu về HTML5

by GokiSoft.Com - 13:42 27/04/2020 2,262 Lượt Xem

HTML là gì ?

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn dùng để tạo ra các trang Web và là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất 

 •  HTML có nghĩa là " HyperText Markup Language " hay " Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản " .
 •  HTML được dùng để miêu tả cấu trúc của một trang Web .
 •  HTML bao gồm một loạt các thành phần (elements) .
 •  Những thành phần của HTML (elements) có nhiệm vụ chỉ đạo  trình duyệt cách để trình bày những   nội dung của trang Web ra màn hình . 
 •  Những thành phần của HTML (elements) được đại diện hay biểu diễn bởi các thẻ tên (tags) .
 •  Các thẻ tên (tags) chịu trách nhiệm định dạng nội dung thành phần ví dụ như thẻ " heading " ,     "paragraph " hay " table " .
 •  Trình duyệt không chỉ ra những thẻ (tags) trên màn hình mà sử dụng chúng để kiết xuất nội                 dung của trang Web .

Một ví dụ về tài liệu HTML 


<!DOCTYPE html>

<html>

   <head>

     <title> Page Title </title>

  </head>

  <body>

    <h1> My First Heading </h1>

    <p> My first paragraph. </p>

  </body>

</html>

Giải thích ví dụ : 


<!DOCTYPE html> : Định nghĩa tài liệu được hiển thị là 1 tài liệu HTML

<html>                     :  Yếu tố gốc của một trang HTML

<head>                    : Một khung chứa siêu dữ liệu ( metadata (dữ liệu về dữ liệu ) )

<title>                      : Xác định chủ đề của tài liệu

<body>                    : Chứa những thành phần có thể nhìn thấy được trên Web 

<h1>                        : Định nghĩa 1 mục , tiêu đề lớn 

<p>                          : Định nghĩa 1 đoạn ( paragraph ) 

Thẻ tên HTML (HTML tags)


Các thẻ tên HTML là những thành phần có tên được đặt trong các dấu ngoặc góc 

                              <tagname>  content goes here  </tagname>

Các thẻ tên thường đi theo cặp , ví dụ như <p> và </p> .

Thẻ đi trước được gọi là thẻ bắt đầu ( start tag ) và thẻ đi sau được gọi là thẻ đóng ( end tag ) .

Thẻ đóng ( end tag ) có cấu tạo giống thẻ bắt đầu ( start tag ) nhưng có một dấu gạch chéo đằng trước .

Trình duyệt Web


Mục đích của các trình duyệt ( Chrome , Edge , Firefox , Safari ) là để đọc các tài liệu HTML và hiển thị chúng ở trên màn hình .


Trình duyệt không có khả năng hiển thị các thẻ ( HTML tags ) nhưng sẽ dùng chúng để quyết định cách để hiển thị nội dung tài liệu lên trên màn hình .

Cấu trúc của một trang HTMLKhai báo  <!DOCTYPE>


Khai báo <!DOCTYPE> phải được khai báo đầu tiên trước tất cả các thẻ HTML và được khai báo duy nhất 

Bản thân <!DOCTYPE> không phải 1 phần tử HTML nhưng mọi tài liệu HTML khai bào bằng <!DOCTYPE> đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn về HTML


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!