IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML

HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML

by GokiSoft.Com - 18:39 21/05/2020 3,177 Lượt Xem

Một một màu thập lục phân được xác định với: #RRGGBB, nơi RR(red), GG(green) và BB(blue) nơi các số nguyên thập lục phân xác định các thành phần của màu.Các giá trị màu HEX


Trong HTML, một màu có thể được xác định sử dụng một giá trị thập lục phân ở dạng:

#rrggbb

Nơi rr(red), gg(green) và bb(blue) là các giá trị thập lục phân giữa 00 và ff (giống với số thập phân 0 - 255).

ví dụ,  #ff0000 được hiển thị là màu đỏ, bởi vì red được đặt đến giá trị cao nhất của nó (ff) và màu còn lại được đặt về giá trị thấp nhất (00).

ví dụ

#ff0000
#0000ff
#3cb371
#ee82ee
#ffa500
#6a5acd

Các màu sắc của màu xám thường được xác định với các giá trị bằng nhau giữa cả 3 nguồn sáng:

ví dụ

#000000
#3c3c3c
#787878
#b4b4b4
#f0f0f0
#ffffff


Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!