IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML

HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML

by GokiSoft.Com - 18:26 21/05/2020 2,711 Lượt Xem

Một giá trị màu RBG đại diện cho nguồn sáng RED(đỏ), GREEN(xanh), và BLUE(xanh lam).

Một giá trị RBGA là một mở rộng của RGB với một kênh Alpha (độ mờ đục).Các giá trị màu RBG


Trong HTML, một màu có thể được xác định như một giá trị RGB, sử dụng công thức sau:

rgb(red, greenblue)

Mỗi tham số (red, green, và blue) định nghĩa cường độ của màu giữa 0 và 255.

  Điều này làm  256 x 256 x 256 = 16777216 là một màu khả thi!

Ví dụ, rgb(255,0,0) được hiển thị là màu đỏ(red), bởi vì red được đặt tới giá trị cao nhất của nó (255) và các màu còn lại được đặt về 0.

Để hiển thị màu đen, đặt toàn bộ các tham số thành 0, như thế này: rgb(0, 0, 0).

Để hiển thị màu trắng, đặt toàn bộ các tham số thành 255, như thế này:

rgb(255, 255, 255).

Thử nghiệm bằng cách trộn các giá trị RGB như bên dưới:

rgb(163, 99, 71)

RED

163

GREEN

99

BLUE

71


ví dụ

rgb(255, 0, 0)
rgb(0, 0, 255)
rgb(60, 179, 113)
rgb(238, 130, 238)
rgb(255, 165, 0)
rgb(106, 90, 205)

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="background-color:rgb(255, 0, 0);">rgb(255, 0, 0)</h1>
<h1 style="background-color:rgb(0, 0, 255);">rgb(0, 0, 255)</h1>
<h1 style="background-color:rgb(60, 179, 113);">rgb(60, 179, 113)</h1>
<h1 style="background-color:rgb(238, 130, 238);">rgb(238, 130, 238)</h1>
<h1 style="background-color:rgb(255, 165, 0);">rgb(255, 165, 0)</h1>
<h1 style="background-color:rgb(106, 90, 205);">rgb(106, 90, 205)</h1>

<p>In HTML, you can specify colors using RGB values.</p>

</body>
</html>


Các sắc thái của màu xám thường được xác định bằng cách dùng các giá trị bằng nhau cho cả ba nguồn sáng:

ví dụ

rgb(0, 0, 0)
rgb(60, 60, 60)
rgb(120, 120, 120)
rgb(180, 180, 180)
rgb(240, 240, 240)
rgb(255, 255, 255)

Các giá trị màu RGBA


Các giá trị màu RGBA là một mở rộng của các giá trị màu RGB với một kênh alpha - trong đó chỉ định độ mờ đục cho một màu.

Một giá trị màu RGBA được xác định với:

rgba(red, greenblue, alpha)

 Tham số alpha là một số giữa 0.0 (trong suốt hoàn toàn) và 1.0 (không trong suốt chút nào):

Thử nghiệm bằng cách trộn các giá trị RGBA như bên dưới:

rgba(255, 99, 71, 0.5)

RED

255

GREEN

99

BLUE

71

ALPHA

0.5ví dụ

rgba(255, 99, 71, 0)
rgba(255, 99, 71, 0.2)
rgba(255, 99, 71, 0.4)
rgba(255, 99, 71, 0.6)
rgba(255, 99, 71, 0.8)
rgba(255, 99, 71, 1)


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0);">rgba(255, 99, 71, 0)</h1>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.2);">rgba(255, 99, 71, 0.2)</h1>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.4);">rgba(255, 99, 71, 0.4)</h1>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.6);">rgba(255, 99, 71, 0.6)</h1>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.8);">rgba(255, 99, 71, 0.8)</h1>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 1);">rgba(255, 99, 71, 1)</h1>

<p>You can make transparent colors by using the RGBA color value.</p>

</body>
</html>
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!