IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML Comments - Các chú thích trong HTML

HTML Comments - Các chú thích trong HTML

by GokiSoft.Com - 17:29 21/05/2020 2,314 Lượt Xem

Chú thích HTML không được hiển thị trong trình duyệt, nhưng chúng có thể giúp tài liệu hóa source code HTML của bạn.Các thẻ chú thích trong HTML


Bạn có thể thêm các chú thích vào source HTML của bạn bằng cách sử dụng cú pháp sau:

<!-- Write your comments here -->


Lưu ý rằng có một dấu chấm than ở trong thẻ mở, nhưng không có ở trong thẻ đóng.

Ghi chú: Các ghi chú không được hiển thị bởi trình duyệt, nhưng chúng có thể giúp tài liệu hóa source code HTML của bạn.

Với các chú thích bạn có thể đặt các thông báo và các ghi nhớ trong HTML của bạn:

ví dụ

<!-- This is a comment -->

<p>This is a paragraph.</p>

<!-- Remember to add more information here -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- This is a comment -->
<p>This is a paragraph.</p>
<!-- Comments are not displayed in the browser -->

</body>
</html>


Các chú thích cũng rất tốt trong việc gỡ lỗi HTML, bởi vì bạn có thể ghi chú dòng các code HTML ra ngoài, cùng một lúc, để tìm các lỗi:

ví dụ

<!-- Do not display this image at the moment
<img border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- Do not display this at the moment
<img border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
-->

</body>
</html>
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!