By GokiSoft.com| 19:06 07/05/2020|
Java Web + EA

EA - Phần mềm hỗ trợ kiểm soát dịch COVID-19

EA - Phần mềm hỗ trợ kiểm soát dịch COVID-19

Hệ thống đào tạo lập trình viên Aptech được yêu cầu thiết kế 1 phần mềm hỗ trợ Việt Nam kiểm soát việc lây lan dịch bệnh COVID-19. Yêu cầu sử dụng hệ thống web => giúp mọi thành viên có thể tra cứu được thông tin bệnh nhân và có thể khai báo thông tin

Yêu cầu CSDL gồm 1 bảng Citizen gồm các trường thông tin sau

 1. ID công dân=> trường số nguyên tự tăng
 2. Tên bệnh nhân
 3. Ngày sinh
 4. Giới tính
 5. Nơi cư trú : Vị trí hiện tại của công dân
 6. tình trạng bệnh nhân (0: Bình thường, 1: Theo dõi, 2: dương tính COVID-19)

Bảng quản lý lộ trình di chuyển gồm các trường sau

 1. id công dân
 2. id tự tăng => làm trường khoá chính
 3. Địa chỉ tới
 4. Thời điểm tới
 5. Thời điểm dời đi

Yêu cầu xây dựng các chức năng của hệ thông sau

- Thiết kế các chức năng >> Xem, thêm, sửa, xoá công dân

- Khi click xem công dân => có thể cho phép thêm danh sách địa chỉ đi lại của công dân đó.

- Thiết chức năng tìm kiếm 1 khu vực có khả năng lây nhiễm COVID-19 >> Yêu cầu nhập thông tin địa chỉ và 1 thời điểm => Kiểm tra xem tại thời điểm đó Khu vực có bị nhiễm COVID-19 không & những ai có khả năng nhiễm.


Tags:Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó