IMG-LOGO
× WifiMarketing - Xây dựng phần mềm Wifi Marketing cho quán cafe, supermarket, quán ăn, .v.v. Overview - Hướng dẫn ôn tập môn EAD + WS + EA (WEBENT) EA - Phần mềm hỗ trợ kiểm soát dịch COVID-19 EA - Quản lý sản phẩm
Trang Chủ Java Web + EA EA - Quản lý sản phẩm

EA - Quản lý sản phẩm

by GokiSoft.com - 19:10 25/04/2020 7,355 Lượt Xem

Tạo dự án JSF thiết kế website như sau

Thiết kế CSDL gồm các bản sau

1. Bảng sản phẩm => Gồm các trường : tiêu đề, hình ảnh, giá bán, giảm giá, id sản phẩm

2. Bản giỏ hàng => gồm các trường sau : id sản phẩm, id giở hàng (tự tăng), ngày thêm vào giở hàng, số lượng

Viết các page thực hiện yêu cầu sau

- index page : hiển thị danh sách sản phẩm => mỗi sản phẩm sẽ có button add to cart. Khi thực hiện addToCart lưu thông tin vào bảng giỏ hàng

- insert/update sản phẩm

- cart page : hiển thị tất cả các sản phẩm có trong giỏ hàng. Có chức năng xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng, thay đổi số lượng


Bình luậnĐã sao chép!!!