IMG-LOGO
× WifiMarketing - Xây dựng phần mềm Wifi Marketing cho quán cafe, supermarket, quán ăn, .v.v. Overview - Hướng dẫn ôn tập môn EAD + WS + EA (WEBENT) EA - Phần mềm hỗ trợ kiểm soát dịch COVID-19 EA - Quản lý sản phẩm
Trang Chủ Java Web + EA EA - Quản lý sản phẩm

EA - Quản lý sản phẩm

by GokiSoft.com - 19:10 25/04/2020 6,008 Lượt Xem

Tạo dự án JSF thiết kế website như sau

Thiết kế CSDL gồm các bản sau

1. Bảng sản phẩm => Gồm các trường : tiêu đề, hình ảnh, giá bán, giảm giá, id sản phẩm

2. Bản giỏ hàng => gồm các trường sau : id sản phẩm, id giở hàng (tự tăng), ngày thêm vào giở hàng, số lượng

Viết các page thực hiện yêu cầu sau

- index page : hiển thị danh sách sản phẩm => mỗi sản phẩm sẽ có button add to cart. Khi thực hiện addToCart lưu thông tin vào bảng giỏ hàng

- insert/update sản phẩm

- cart page : hiển thị tất cả các sản phẩm có trong giỏ hàng. Có chức năng xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng, thay đổi số lượng


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Lê Phước Khánh [C1803L]

Ngày viết: 19:26 27/04/2020

https://drive.google.com/open?id=1qL6d76uLtWSwxGUnasd-uIrF8L1djvSi

Hòa [C1803L]

Ngày viết: 19:09 25/04/2020

https://drive.google.com/open?id=1Vb8PhMbMXa67X_iOQ_B6F5iXatGDtCjV

Hùng Nguyễn [C1803L]

Ngày viết: 19:05 25/04/2020

https://drive.google.com/open?id=1PzXjDh1NsPFFd-VxLaQjqFurYv4nmCBE

Tuan Nghia [C1803L]

Ngày viết: 18:59 25/04/2020

https://drive.google.com/open?id=173OQL6Gs-VAd7vYBX1WJ2jlE9Np1KUXX

Nguyễn Trường Giang [C1803L]

Ngày viết: 22:24 24/04/2020

Đã sao chép!!!