IMG-LOGO
× WifiMarketing - Xây dựng phần mềm Wifi Marketing cho quán cafe, supermarket, quán ăn, .v.v. Overview - Hướng dẫn ôn tập môn EAD + WS + EA (WEBENT) EA - Phần mềm hỗ trợ kiểm soát dịch COVID-19 EA - Quản lý sản phẩm
Trang Chủ Java Web + EA WifiMarketing - Xây dựng phần mềm Wifi Marketing cho quán cafe, supermarket, quán ăn, .v.v.

WifiMarketing - Xây dựng phần mềm Wifi Marketing cho quán cafe, supermarket, quán ăn, .v.v.

by GokiSoft.com - 18:25 12/05/2020 2,201 Lượt Xem

Ban đang có ý tưởng xây dựng một hệ thống phần mềm Wifi Marketing phục vụ theo dõi Khách Hàng khi ghé thăm cafe, supermarket, quán ăn .v.v.

Yêu cầu chức năng như sau

- Trang chủ hiển thị màn hình welcome => có button setting => Khi người dùng click vào setting button thì chuyển người dùng sang trang nhập thông tin (TH Khách hàng vs join lần đầu), Nếu người dùng đã vào lần đầu thì hiển thị nút connection => click vào chuyển sang trang connection.

- Trang nhập thông tin (thu thập thông tin) => gồm các trường tên, số điện thoại, email, giới tính, ngày sinh, ghi chú. Sau khi người dùng click hoàn thành nhập thông tin => Chuyển người dùng sang trang connection

- Trang connection hiển thị 1 màn hình countdown => đếm ngược từ 10 phút => khi tới 0 => Quay lại màn hình welcome. 

- Thiết kế trang quản lý người dùng => view danh sách tất cả người dùng trong hệ thống => thời gian join gần nhất của người dùng. có thể xoá, view chi tiết thông tin.

Bình luậnĐã sao chép!!!