IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Thẻ tiêu đề trong HTML

Thẻ tiêu đề trong HTML

by GokiSoft.Com - 12:57 30/04/2020 2,305 Lượt Xem

Tiêu đề trong HTML

Tiêu đề trong HTML được định nghĩa từ thẻ <h1> đến thẻ <h6>

Thẻ <h1> định nghĩa tiêu đề quan trọng nhất. Trong đó , thẻ <h6> định nghĩa tiêu đề ít quan trọng nhất.

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
Tại sao tiêu đề lại quan trọng ?

Các ứng dụng tìm kiếm sử dụng các tiêu đề để thu nhập cấu trúc và nội dung của trang web. 

Khi lướt qua các bài đọc , người ta thường đọc tiêu đề đầu tiên. Tiêu đề sẽ giúp người đọc hình dung cấu trúc của trang web.

Một tiêu đề lớn hơn ?

Bất kỳ một tiêu đề nào đều có một giá trị mặc định . Tuy nhiên , ta có thể thay đổi kích thước bằng thuộc tính style sử dụng thuộc tính font - size của CSS 

<h1 style="font-size:60px;">Heading 1</h1>
Cách dòng trong HTML

Thẻ <hr> định nghĩa cho sự cách dòng trong 1 trang HTML .

<h1>This is heading 1</h1>
<p>This is some text.</p>
<hr>
<h2>This is heading 2</h2>
<p>This is some other text.</p>
<hr>
Thuộc tính head trong HTML

Thuộc tính head trong HTML là kho chứa cho siêu dữ liệu ( metadata ) . Metadata sẽ không được hiển thị .

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>My First HTML</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
.
.
.
Làm thế nào để quan sát nguồn tài liệu HTML ?

Quan sát code HTML

Chuột phải ở một trang web và chọn " View page source " ( trong Chrome ) và " View source " ( trong Edge ) 

Kiểm tra một phần tử HTML

Chọn một phần tử , chuột phải và chọn " Inspect " hoặc " Inspect an element "

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!