IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML

by GokiSoft.Com - 16:56 02/06/2020 1,947 Lượt Xem

XHTML chặt chẽ hơn, phiên bản HTML dựa trên XML nhiều hơn.
XHTML là gì?


 • XHTML là viết tắc của EXtensible HyperText Markup Language(Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản có thể mở rộng)
 • XHTML chặt chẽ hơn, phiên bản HTML dựa trên XML nhiều hơn.
 • XHTML là HTML xác định như một ứng dụng XML 
 • XHTML được hỗ trợ bởi toàn bộ các trình duyệt chính
Vì sao cần XHTML?


XML là một ngôn ngữ đánh dấu nơi toàn bộ các tài liệu phải được đánh dấu một cách chính xác (phải "đúng ngữ pháp");

XHTML được phát triển đển làm HTML thêm mở rộng và linh hoạt để làm việc với các định dạng dữ liệu (như XML). Ngoài ra, các trình duyệt bỏ qua các lỗi trong các trang HTML, và cố gắng để hiển thị trang web kể cả nếu nó có một vài lỗi trong đánh dấu. Nên XHTML đi kèm với việc xử lý lỗi nghiêm ngặt hơn nhiều
Điều khác biệt quan trong nhất so với HTML


 • <!DOCTYPE> là bắt buộc
 • Thuộc tính xmlns trong <html> là bắt buộc
 • <html>, <head>, <title>, và <body> là bắt buộc
 • Các thành phần luôn phải được lồng đúng cách
 • Các thành phần luôn phải được đóng
 • Các thành phần luôn phải viết thường
 • Các tên thuộc tính luôn phải viết thường
 • Các giá trị thuộc tính luôn phải được đặt trong dấu nháy
 • Giảm thiểu thuộc tính bị cấm
XHTML - <!DOCTYPE ....> là bặt buộc


Một tài liệu XHTML phải có một khai báo XHTML  <!DOCTYPE> 

Các thành phần <html>, <head>, <title>, và <body> cũng phải có mặt,

và thuộc tính xmlns trong <html> phải xác định namespace xml cho tài liệu.

ví dụ

Đây là một tài liệu XHTML với một tối thiểu các thẻ bắt buộc:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>Title of document</title>
</head>
<body>

 some content here...

</body>
</html>

Các thành phần XHTML phải được lồng một cách chính xác


Một XHTML, các thành phải luôn được lồng một cách chính xác bên trong thành phần khác, như sau:

Đúng:

<b><i>Some text</i></b>


Sai:

<b><i>Some text</b></i>

Các thành phần XHTML trống luôn phải được đóng


Trong XHTML, các thành phần trống phải luôn bị đóng, như sau:

Đúng:

A break: <br />
A horizontal rule: <hr />
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face" />


Sai:

A break: <br>
A horizontal rule: <hr>
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face">

Các thành phần XHTML phải được viết thường


Trong XHTML. các tên thành phần phải luôn ở dạng chữ viết thường, như sau:

Đúng:

<body>
<p>This is a paragraph</p>
</body>


Sai:

<BODY>
<P>This is a paragraph</P>
</BODY>

Các thuộc tính XHTML phải được viết thường


Trong XHTML, các thuộc tính phải luôn được viết thường, như sau:

Đúng:

<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>Sai:

<a HREF="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>

Các giá trị thuộc tính XHTML phải được đặt trong dấu nháy


Trong XHTML, các giá trị thuộc tính phải luôn được đặt trong dấu nháy, như sau:

Đúng:

<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>


Sai:

<a href=https://www.w3schools.com/html/>Visit our HTML tutorial</a>


Tối thiểu hóa các thuộc tính XHTML bị cấm


Trong XHTML, tối thiểu hóa các thuộc tính bị cấm:

Đúng:

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked="checked" />
<input type="text" name="lastname" disabled="disabled" />


Sai:

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked />
<input type="text" name="lastname" disabled />

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!