By GokiSoft.com| 16:56 02/06/2020|
Tài Liệu HTML

HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML

XHTML chặt chẽ hơn, phiên bản HTML dựa trên XML nhiều hơn.
XHTML là gì?


 • XHTML là viết tắc của EXtensible HyperText Markup Language(Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản có thể mở rộng)
 • XHTML chặt chẽ hơn, phiên bản HTML dựa trên XML nhiều hơn.
 • XHTML là HTML xác định như một ứng dụng XML 
 • XHTML được hỗ trợ bởi toàn bộ các trình duyệt chính
Vì sao cần XHTML?


XML là một ngôn ngữ đánh dấu nơi toàn bộ các tài liệu phải được đánh dấu một cách chính xác (phải "đúng ngữ pháp");

XHTML được phát triển đển làm HTML thêm mở rộng và linh hoạt để làm việc với các định dạng dữ liệu (như XML). Ngoài ra, các trình duyệt bỏ qua các lỗi trong các trang HTML, và cố gắng để hiển thị trang web kể cả nếu nó có một vài lỗi trong đánh dấu. Nên XHTML đi kèm với việc xử lý lỗi nghiêm ngặt hơn nhiều
Điều khác biệt quan trong nhất so với HTML


 • <!DOCTYPE> là bắt buộc
 • Thuộc tính xmlns trong <html> là bắt buộc
 • <html>, <head>, <title>, và <body> là bắt buộc
 • Các thành phần luôn phải được lồng đúng cách
 • Các thành phần luôn phải được đóng
 • Các thành phần luôn phải viết thường
 • Các tên thuộc tính luôn phải viết thường
 • Các giá trị thuộc tính luôn phải được đặt trong dấu nháy
 • Giảm thiểu thuộc tính bị cấm
XHTML - <!DOCTYPE ....> là bặt buộc


Một tài liệu XHTML phải có một khai báo XHTML  <!DOCTYPE> 

Các thành phần <html>, <head>, <title>, và <body> cũng phải có mặt,

và thuộc tính xmlns trong <html> phải xác định namespace xml cho tài liệu.

ví dụ

Đây là một tài liệu XHTML với một tối thiểu các thẻ bắt buộc:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>Title of document</title>
</head>
<body>

 some content here...

</body>
</html>

Các thành phần XHTML phải được lồng một cách chính xác


Một XHTML, các thành phải luôn được lồng một cách chính xác bên trong thành phần khác, như sau:

Đúng:

<b><i>Some text</i></b>


Sai:

<b><i>Some text</b></i>

Các thành phần XHTML trống luôn phải được đóng


Trong XHTML, các thành phần trống phải luôn bị đóng, như sau:

Đúng:

A break: <br />
A horizontal rule: <hr />
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face" />


Sai:

A break: <br>
A horizontal rule: <hr>
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face">

Các thành phần XHTML phải được viết thường


Trong XHTML. các tên thành phần phải luôn ở dạng chữ viết thường, như sau:

Đúng:

<body>
<p>This is a paragraph</p>
</body>


Sai:

<BODY>
<P>This is a paragraph</P>
</BODY>

Các thuộc tính XHTML phải được viết thường


Trong XHTML, các thuộc tính phải luôn được viết thường, như sau:

Đúng:

<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>Sai:

<a HREF="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>

Các giá trị thuộc tính XHTML phải được đặt trong dấu nháy


Trong XHTML, các giá trị thuộc tính phải luôn được đặt trong dấu nháy, như sau:

Đúng:

<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>


Sai:

<a href=https://www.w3schools.com/html/>Visit our HTML tutorial</a>


Tối thiểu hóa các thuộc tính XHTML bị cấm


Trong XHTML, tối thiểu hóa các thuộc tính bị cấm:

Đúng:

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked="checked" />
<input type="text" name="lastname" disabled="disabled" />


Sai:

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked />
<input type="text" name="lastname" disabled />

Phản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó