IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML

HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML

by GokiSoft.Com - 18:30 24/05/2020 2,933 Lượt XemHTML cũng hỗ trợ danh mục mô tả.


Các danh mục mô tả trong HTML


Một danh sách mô tả là một danh sách của các thuật ngữ, với mô tả cho mỗi thuật ngữ.

Thẻ <dl> định nghĩa danh sách mô tả, thẻ  <dt> định nghĩa thuật ngữ (tên), và thẻ  <dd> mô tả cho mỗi thuật ngữ:

ví dụ

<dl>
 <dt>Coffee</dt>
 <dd>- black hot drink</dd>
 <dt>Milk</dt>
 <dd>- white cold drink</dd>
</dl>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>A Description List</h2>

<dl>
 <dt>Coffee</dt>
 <dd>- black hot drink</dd>
 <dt>Milk</dt>
 <dd>- white cold drink</dd>
</dl>

</body>
</html>
Tóm tắt chương


 • Dùng thành phần <dl> để định nghĩa danh sách mô tả
 • Dùng thành phần <dt> để định nghĩa thuật ngữ mô tả
 • Dùng thành phần <dd> để mô tả thuật ngữ trong danh sách mô tả
Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!