IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML

HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML

by GokiSoft.Com - 10:28 21/05/2020 3,210 Lượt Xem

Một đoạn văn luôn bắt đầu trên một dòng mới, và thường là một khối văn bản.Các đoạn văn trong HTML


Thành phần <p> định nghĩa một đoạn văn.

Một đoạn văn luôn bắt đầu trên một dòng mới, và các trình duyệt tự động thêm các khoảng trắng (một cái lề) trước và sau một đoạn văn.

ví dụ

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
Hiển thị HTML


Bạn sẽ không thể chắc chắn cách mà HTML sẽ được hiển thị.

Các màn hình lớn hay nhỏ, và các cửa sổ thay đổi kích thước sẽ tạo ra các kết quả khác nhau.

Với HTML, bạn không thể thay đổi đầu ra bằng các không gian thêm hoặc các dòng thêm trong code HTML của bạn.

Các trình duyệt sẽ loại bỏ bất kì khoảng không thêm và các dòng thêm nào khi trang được hiển thị:

ví dụ

<p>
This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser
ignores it.
</p>

<p>
This paragraph
contains     a lot of spaces
in the source     code,
but the    browser
ignores it.
</p>
Đừng quên thẻ đóng


Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị chính xác kể cả khi bạn quên thẻ đóng:

ví dụ

<p>This is a paragraph.
<p>This is another paragraph.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is a paragraph.
<p>This is a paragraph.
<p>This is a paragraph.

<p>Don't forget to close your HTML tags!</p>

</body>
</html>


Ví dụ trên sẽ hoạt động với hầu hết các trình duyệt, nhưng đừng phụ thuộc vào điều đó.

Ghi chú: Bỏ qua thẻ đóng có thể dẫn đến các kết quả không ngờ tới hoặc các lỗi.Ngắt dòng trong HMTL


Thành phần HTML <br> định nghĩa một lần ngắt dòng.

Sử dụng  <br> nếu bạn muốn ngắt một dòng (một dòng mới) mà không bắt đầu một đoạn văn bản mới:

ví dụ

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks</p>

</body>
</html>


Thẻ <br> là một thẻ rỗng, nghĩa là nó không có thẻ đóng.Vấn đề khi viết thơ


Bài thơ này sẽ hiển thị trên một dòng:

ví dụ

<p>
 My Bonnie lies over the ocean.

 My Bonnie lies over the sea.

 My Bonnie lies over the ocean.

 Oh, bring back my Bonnie to me.
</p>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>In HTML, spaces and new lines are ignored:</p>

<p>

 My Bonnie lies over the ocean.

 My Bonnie lies over the sea.

 My Bonnie lies over the ocean.
 
 Oh, bring back my Bonnie to me.

</p>

</body>
</html>Thành phần <pre> trong HTML


Các thành phần HTML <pre> định nghĩa các văn bản định dạng sẵn.

Văn bản bên trong một <pre> sẽ được hiển thị trong một font có chiều rộng cố định (thường là tin tức), và nó giữ lại cả khoảng không và ngắt dòng:

ví dụ

<pre>
 My Bonnie lies over the ocean.

 My Bonnie lies over the sea.

 My Bonnie lies over the ocean.

 Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>The pre tag preserves both spaces and line breaks:</p>

<pre>
  My Bonnie lies over the ocean.

  My Bonnie lies over the sea.

  My Bonnie lies over the ocean.
  
  Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>

</body>
</html>


Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!