IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau

HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau

by GokiSoft.Com - 11:08 22/05/2020 2,070 Lượt Xem

Các liên kết HTML sẽ được hiển thị với các màu khác nhau phụ thuộc vào việc liệu chúng đã được ghé thăm, chưa được ghé thăm, hoặc hoạt động.Các màu của liên kết trong HTML


Mặc định, một liên kết sẽ hiển thị như thế này (trong tất cả các trình duyệt):

 • Một liên kết chưa được ghé thăm được gạch chân và màu xanh lam
 • Một liên kết đã được ghé thăm dược gạch chân và màu tím
 • Một liên kết hoạt động được gạch chân và màu đỏ

Bạn có thể thay thế các màu mặc định, bằng việc sử dụng CSS:

ví dụ

<style>
a:link {
 color: green;
 background-color: transparent;
 text-decoration: none;
}

a:visited {
 color: pink;
 background-color: transparent;
 text-decoration: none;
}

a:hover {
 color: red;
 background-color: transparent;
 text-decoration: underline;
}

a:active {
 color: yellow;
 background-color: transparent;
 text-decoration: underline;
}
</style>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
a:link {
 color: green;
 background-color: transparent;
 text-decoration: none;
}
a:visited {
 color: pink;
 background-color: transparent;
 text-decoration: none;
}
a:hover {
 color: red;
 background-color: transparent;
 text-decoration: underline;
}
a:active {
 color: yellow;
 background-color: transparent;
 text-decoration: underline;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Link Colors</h2>

<p>You can change the default colors of links</p>

<a href="html_images.asp" target="_blank">HTML Images</a> 

</body>
</html>
Các nút là liên kết


Một liên kết cũng có thể được tạo kiểu thành một nút, bằng cách sử dụng CSS:

ví dụ

<style>
a:link, a:visited {
 background-color: #f44336;
 color: white;
 padding: 15px 25px;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 display: inline-block;
}

a:hover, a:active {
 background-color: red;
}
</style>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
a:link, a:visited {
 background-color: #f44336;
 color: white;
 padding: 15px 25px;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 display: inline-block;
}

a:hover, a:active {
 background-color: red;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Link Button</h2>
<p>A link styled as a button:</p>
<a href="default.asp" target="_blank">This is a link</a>

</body>
</html>


Để học thêm về CSS, hãy đọc hướng dẫn về CSS.Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!