IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java

MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java

by GokiSoft.com - 10:18 11/09/2021 8,297 Lượt Xem

Viết chương trình làm task vu như sau

- Thread thứ nhất thực hiện sinh ngẫu nhiên các số tự nhiêu từ 1 tới 20 - Dừng 2s và chạy vô tận

- Thread thứ 2 thực hiện hiển thị bình phương các số được sinh ra từ Thread 1- Dừng 1s và chạy vô tận

- Thực hiện đồng bộ 2 Thread trên (T1 thực hiện sinh ngẫu nhiên > T2 in ra bình phương > T1 tiếp tục sinh > T2 in ra bình phương > ...)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 10:32 11/09/2021


#Main.java


public class Main {
  public static void main(String [] args){
    ShareData shareData = new ShareData();
    ThreadOne t1 = new ThreadOne(shareData);
    ThreadTwo t2 = new ThreadTwo(shareData);

    t1.start();
    t2.start();

  }
}


#ShareData.java


public class ShareData {
  int rad;

  public ShareData() {

  }
  public ShareData(int rad) {
    this.rad = rad;
  }

  public int getRad() {
    return rad;
  }

  public void setRad(int rad) {
    this.rad = rad;
  }

}


#ThreadOne.java


import java.util.Random;

public class ThreadOne extends Thread{
  ShareData shareData;

  public ThreadOne(ShareData shareData) {
    this.shareData = shareData;
  }

  @Override
  public void run() {
    try {
      Thread.sleep(2000);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Random random = new Random();
    for(int i = 0;i < 10;i++) {
      synchronized (shareData) {
        int rad = random.nextInt(20);
        System.out.println("rad = " + rad);
        shareData.setRad(rad);
        shareData.notifyAll();
        try {
          shareData.wait();
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
    synchronized (shareData){
      shareData.notifyAll();
    }
  }
}


#ThreadTwo.java


public class ThreadTwo extends Thread{
  ShareData shareData;

  public ThreadTwo(ShareData shareData) {
    this.shareData = shareData;
  }

  @Override
  public void run() {
    try {
      Thread.sleep(1000);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    for(int i =0 ; i< 10;i++) {
      synchronized (shareData){
        shareData.notifyAll();
        try {
          shareData.wait();
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        int rad = shareData.getRad();
        System.out.println("BP =" + rad*rad);
      }
    }
    synchronized (shareData){
      shareData.notifyAll();
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!