IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java

MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java

by GokiSoft.com - 10:18 11/09/2021 8,285 Lượt Xem

Viết chương trình làm task vu như sau

- Thread thứ nhất thực hiện sinh ngẫu nhiên các số tự nhiêu từ 1 tới 20 - Dừng 2s và chạy vô tận

- Thread thứ 2 thực hiện hiển thị bình phương các số được sinh ra từ Thread 1- Dừng 1s và chạy vô tận

- Thực hiện đồng bộ 2 Thread trên (T1 thực hiện sinh ngẫu nhiên > T2 in ra bình phương > T1 tiếp tục sinh > T2 in ra bình phương > ...)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 04:10 01/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt.synchronize;

/**
 *
 * @author abc
 */
public class BTSynchronize {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    SharedData sharedData = new SharedData();
    
    Thread1 thread1 = new Thread1(sharedData);
    Thread2 thread2 = new Thread2(sharedData);
    
    thread1.start();
    thread2.start();
    
  }
  
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt.synchronize;

import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author abc
 */
public class Thread1 extends Thread {
  SharedData sharedData ;

  public Thread1(SharedData sharedData) {
    this.sharedData = sharedData;
  }

  

  
  
  
  @Override
  public void run()
  {
    Random random = new Random();
    for ( ;; )
    {
      synchronized(sharedData)
      {
        int rad = random.nextInt(20) + 1;
      sharedData.setRad(rad);
      System.out.println("random" + rad);
      try {
        Thread1.sleep(2000);
      } catch (InterruptedException ex) {
        Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      
      sharedData.notifyAll();
        try {
          sharedData.wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
    
    
  }
  
  
  
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt.synchronize;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author abc
 */
public class Thread2 extends Thread {
  SharedData sharedData;

  public Thread2(SharedData sharedData) {
    this.sharedData = sharedData;
  }

  @Override
  public void run()
  {
    for(;;)
    {
      synchronized(sharedData)
      {
        
        try {
          sharedData.notifyAll();
          sharedData.wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        int rad = sharedData.getRad();
      rad *= rad;
      System.out.println("BP :" + rad);
      try {
        Thread2.sleep(1000);
      } catch (InterruptedException ex) {
        Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      
      
      }
      
    }
    
    
  }
  
  
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt.synchronize;

/**
 *
 * @author abc
 */
public class SharedData {
  int rad;
  
  public SharedData()
  {
    
  }

  public void setRad(int rad) {
    this.rad = rad;
  }

  public int getRad() {
    return rad;
  }
  
  
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!