IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java

MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java

by GokiSoft.com - 10:18 11/09/2021 8,288 Lượt Xem

Viết chương trình làm task vu như sau

- Thread thứ nhất thực hiện sinh ngẫu nhiên các số tự nhiêu từ 1 tới 20 - Dừng 2s và chạy vô tận

- Thread thứ 2 thực hiện hiển thị bình phương các số được sinh ra từ Thread 1- Dừng 1s và chạy vô tận

- Thực hiện đồng bộ 2 Thread trên (T1 thực hiện sinh ngẫu nhiên > T2 in ra bình phương > T1 tiếp tục sinh > T2 in ra bình phương > ...)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 10:55 18/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication35;

import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Thread1 extends Thread {
  S_dt s;
  public Thread1(S_dt s) {
    this.s = s;
  }

  @Override
  public void run() {
    try {
      sleep(100);
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    Random rd = new Random();
    for (int i = 0; i >-1; i++) {
      synchronized(s){
          int n = rd.nextInt(20);
          s.setR(n);
          System.out.println("T1 = " + n);
          s.notifyAll();
        try {
          sleep(2000);
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        s.notifyAll();
        try {  
          s.wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
    }}
  }

}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 10:55 18/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication35;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Test {

  public static void main(String[] args) {
   S_dt s = new S_dt();
   Thread1 t1 = new Thread1(s);
   Thread2 t2 = new Thread2(s);
   t1.start();
   t2.start();
  }
  
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 21:36 17/03/2021


#Data.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson4.MultiThreadBinhPhuong;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Data {
  int random;

  public int getRandom() {
    return random;
  }

  public void setRandom(int random) {
    this.random = random;
  }
  
  
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson4.MultiThreadBinhPhuong;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Data data = new Data();
    Thread1 t1 = new Thread1(data);
    Thread2 t2 = new Thread2(data);
    t1.start();
    t2.start();
  }
}


#Thread1.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson4.MultiThreadBinhPhuong;

import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Thread1 extends Thread{
  Data data;

  public Thread1(Data data) {
    this.data = data;
  }
  
  @Override
  public void run() {
    try {
      sleep(100);
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    Random random = new Random();
    while(true){
      synchronized(data){
        int rad = random.nextInt(21);
        data.setRandom(rad);
        System.out.println("Rad: " + rad);
        
        data.notifyAll();
        
        try {
          data.wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      } 
    }
  }
  
}


#Thread2.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson4.MultiThreadBinhPhuong;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Thread2 extends Thread{
  Data data;

  public Thread2(Data data) {
    this.data = data;
  }
  
  @Override
  public void run() {
    while(true){
      synchronized(data){
        data.notifyAll();
        try {
          data.wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        int random = data.getRandom();
        System.out.println("Square of random: " + random*random);
      }
    }
  }
  
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 17:06 17/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Bt1101;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Thread2 extends Thread {
  SharedData sharedData;
  
  public Thread2(SharedData sharedData) {
    this.sharedData=sharedData;
  }
  @Override
  public void run() {
    for ( ;; ){
     synchronized(sharedData){
       sharedData.notify();
       try {
         sharedData.wait();
       } catch (InterruptedException ex) {
         Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
       }
       int rad = sharedData.getRad();
       rad*=rad;
       System.out.println("BP: "+rad);
     } 
    }
  }
  
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 17:05 17/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Bt1101;

import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Thread1 extends Thread{
  SharedData sharedData;

  public Thread1(SharedData sharedData) {
    this.sharedData = sharedData;
  }
  
  @Override
  public void run() {
    try {
      Thread.sleep(2000);
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    Random random = new Random();
    for ( ;; ){
      synchronized(sharedData){
        int rad= random.nextInt();
        sharedData.setRad(rad);
        System.out.println("Rad: "+rad);
        
        sharedData.notifyAll();
        
        try {
          sharedData.wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        
      } 
    } 
  }
  
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!