IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java

MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java

by GokiSoft.com - 10:18 11/09/2021 8,242 Lượt Xem

Viết chương trình làm task vu như sau

- Thread thứ nhất thực hiện sinh ngẫu nhiên các số tự nhiêu từ 1 tới 20 - Dừng 2s và chạy vô tận

- Thread thứ 2 thực hiện hiển thị bình phương các số được sinh ra từ Thread 1- Dừng 1s và chạy vô tận

- Thực hiện đồng bộ 2 Thread trên (T1 thực hiện sinh ngẫu nhiên > T2 in ra bình phương > T1 tiếp tục sinh > T2 in ra bình phương > ...)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 17:59 28/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package thread1;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class Mail {
  public static void main(String[] args) {
    data data = new data();
    ThreadSquare ts = new ThreadSquare(data);
    Threadrandom tr = new Threadrandom(data);
    
    ts.start();
    tr.start();
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package thread1;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class ThreadSquare extends Thread {

  data data ;

  public ThreadSquare(data data) {
    this.data = data;
  }

  @Override
  public void run() {
try {
        Thread.sleep(1000);
      } catch (InterruptedException ex) {
        Logger.getLogger(Threadrandom.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      } 
    for (int i = 0; ; i++) {

      synchronized (data) {
        data.notifyAll();
        
        try {
          data.wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(ThreadSquare.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }

        int rad = data.getData();
        int Sqr = rad * rad;
        System.out.println("Square " + (i + 1) + " : " + Sqr);

      }
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package thread1;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class data {
  int data;

  public data() {
  }

  public int getData() {
    return data;
  }

  public void setData(int data) {
    this.data = data;
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package thread1;
import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
/**
 *
 * @author DELL
 */
public class Threadrandom extends Thread{
  data data ;

  public Threadrandom(data data) {
    this.data = data;
  }

  @Override
  public void run() {
      Random randem = new Random();
try {
        Thread.sleep(2000);
      } catch (InterruptedException ex) {
        Logger.getLogger(Threadrandom.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      } 
    for (int i = 0;; i++) {
      
      
      synchronized(data){
       
        
        
      int rad = randem.nextInt(20)+1;
      data.setData(rad);
      System.out.println("Integer " + (i+1) + " : " + rad);
      data.notifyAll();
        
        try {
          data.wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Threadrandom.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      
      
      }
      
    }
    
   }
  
  
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!