IMG-LOGO
Trang Chủ Danh Sách Khoá Học Online

HƯỚNG DẪN MUA KHOÁ HỌC:


B1. Tạo tài khoản -> Sử dụng để học online

B2. Chuyển khoản theo thông tin sau


STK : 19033986174016
Chủ tài khoản : TRAN VAN DIEP
Chi nhánh : Hà Nội
Ngân Hàng : Techcombank

Nội dung: csharp_online số_điện_thoại_bạn_đăng_kýKhoá học lập trình C# (.NET Core)

599,000 VND

1,299,000 VND

  • Sử dụng trong 1 năm & tại một thời điểm chỉ đăng nhập trên một máy tính.
  • Bạn học theo thứ tự đã sắp xếp.
  • Code lại ví dụ trong video và chạy xem kết quả.
  • Làm bài tập đẩy đủ, chỉ xem video hướng dẫn sau khi đã tập chung suy nghĩ & cần tìm hỗ trợ cách giải quyết.
  • Để lại comment trong bài đang học (Tìm code mẫu, bài tập chưa có video hướng dẫn, thắc mắc, .v.v). Mình sẽ đọc comment hàng ngày và sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất có thể.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Giáo Trình Học
1 EBook - Tài Liệu Học Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp
1 Bài Giảng: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C#

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C#

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C#

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Tìm hiểu biến, toán tử, mệnh đề điều kiện, lặp (for, white, do .. while), switch - mảng trong C# - Khoá học lập trình C# - C2010G

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

10 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

11 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by GokiSoft.com

12 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 8

by GokiSoft.com

13 Bài Giảng: Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com

14 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 9

by GokiSoft.com

15 Bài Giảng: In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com

Array trong C Sharp
1 Bài Giảng: Array C# - Hướng dẫn tìm hiểu Array trong C#. C Sharp, Lập Trình C#, Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

OOP - Tính Chất Đóng Gói & Kế Thừa
1 Bài Giảng: Tìm hiểu lập trình OOP trong C# - Tính chất đóng gói - tính chất kế thừa - Override trong C# - C2010G

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: Học lập trình OOP C# - Tính chất đóng gói C# - Qua ví dụ quản lý sinh viên - Lập trình C#

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP - AAHN-C2009G2

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

6 Bài Giảng: Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - C2010L

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

9 Bài Giảng: Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp - C2010G

by GokiSoft.com

OOP - Tính Chất Đa Hình & Trừu Tượng & Interface
1 Bài Giảng: Tìm hiểu về lập trình OOP Tính chất đa hình - tính chất trừu tượng - interface trong C# - Lập trình C#

by GokiSoft.com

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sở thú - Zoo Project C# - Lập trình C# - C2010G

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

8 Bài Giảng: Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com

9 Bài Giảng: Cách 2: Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - C2010L

by GokiSoft.com

Namespace & Delegate & Event
1 Bài Giảng: Tạo khung dự án C Sharp + Tìm hiểu alias namespace C Sharp + Event & Delegate C Sharp

by GokiSoft.com

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

5 Bài Giảng: Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# - C2010G

by GokiSoft.com

6 Bài Giảng: Tìm hiểu Collections C Sharp (List, ArrayList, Dictionary, Stack, Queue) - Partial & Generic C Sharp

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

8 Bài Giảng: Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao - C2010G

by GokiSoft.com

JSON & Extension - Partial - Type Anonymous
1 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Thêm chức năng mới : Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - C2009G

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Tìm hiểu Extension method C#, Partial C#, Type Anonymous C#

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

7 Bài Giảng: Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp - C2010G

by GokiSoft.com

Kết Nối CSDL - C Sharp
1 Bài Giảng: Quản lý sinh viên C# - Kết nối CSDL C# - Kết nối database C#

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: Học kết nối CSDL C# qua ví dụ quản lý khách hàng C# - MySQL

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

5 Bài Giảng: Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# - Batch transaction SQL C# - C2010G

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

7 Bài Giảng: Viết chương trình quản lý nhập kho máy tính cho thegioididong.com C Sharp - Lập trình C Sharp - C2010G

by GokiSoft.com

Ôn Tập Tổng Quát
1 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

5 Bài Giảng: [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C#

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by GokiSoft.com

Đã sao chép!!!