IMG-LOGO
Trang Chủ Danh Sách Khoá Học Online

HƯỚNG DẪN MUA KHOÁ HỌC:


B1. Tạo tài khoản -> Sử dụng để học online

B2. Chuyển khoản theo thông tin sau


STK : 19033986174016
Chủ tài khoản : TRAN VAN DIEP
Chi nhánh : Hà Nội
Ngân Hàng : Techcombank

Nội dung: java1_online số_điện_thoại_bạn_đăng_kýKhoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

599,000 VND

1,399,000 VND

  • Sử dụng trong 1 năm & tại một thời điểm chỉ đăng nhập trên một máy tính.
  • Bạn học theo thứ tự đã sắp xếp.
  • Code lại ví dụ trong video và chạy xem kết quả.
  • Làm bài tập đẩy đủ, chỉ xem video hướng dẫn sau khi đã tập chung suy nghĩ & cần tìm hỗ trợ cách giải quyết.
  • Để lại comment trong bài đang học (Tìm code mẫu, bài tập chưa có video hướng dẫn, thắc mắc, .v.v). Mình sẽ đọc comment hàng ngày và sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất có thể.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường
1 Bài Giảng: - Hướng dẫn cài đặt môi trường

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: - Hướng dẫn tạo dự án Hello World

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp
1 Bài Giảng: - Khai báo biến & Toán tử trong Java

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

6 Bài Giảng: Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

10 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by GokiSoft.com

11 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 8

by GokiSoft.com

12 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 9

by GokiSoft.com

Array
1 Bài Giảng: Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

6 Bài Giảng: Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa
1 Bài Giảng: Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

6 Bài Giảng: Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

7 Bài Giảng: OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản

by GokiSoft.com

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

10 Bài Giảng: Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

11 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

12 Bài Giảng: Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2

by Trần Văn Điêp

13 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by Nguyễn Tiền Khôi

14 Bài Giảng: Quản Lí Cán Bộ

by GokiSoft.com

15 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 8

by GokiSoft.com

16 Bài Giảng: Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

17 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 9

by GokiSoft.com

18 Bài Giảng: Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java

by GokiSoft.com

19 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 10

by GokiSoft.com

20 Bài Giảng: Quản lý phòng tập GYM - Java basic

by GokiSoft.com

21 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 11

by GokiSoft.com

22 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 12

by GokiSoft.com

23 Bài Giảng: Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java

by Trần Văn Điêp

24 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 13

by GokiSoft.com

25 Bài Giảng: Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java

by Trần Văn Điêp

26 Bài Giảng: Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

by GokiSoft.com

OOP - Interface
1 Bài Giảng: Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản

by Trần Văn Điêp

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

6 Bài Giảng: Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

8 Bài Giảng: Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java

by Trần Văn Điêp

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

10 Bài Giảng: TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java

by GokiSoft.com

11 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by GokiSoft.com

12 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 8

by GokiSoft.com

13 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 9

by GokiSoft.com

14 Bài Giảng: Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java

by Trần Văn Điêp

15 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 10

by GokiSoft.com

16 Bài Giảng: Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java

by Trần Văn Điêp

17 Bài Giảng: Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java

by GokiSoft.com

18 Bài Giảng: Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java

by GokiSoft.com

19 Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

by GokiSoft.com

Examination & Test
1 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

Java Swing
1 Bài Giảng: Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

by GokiSoft.com

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic
1 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

8 Bài Giảng: Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG)

by GokiSoft.com

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

10 Bài Giảng: bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java

by Trần Văn Điêp

11 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by GokiSoft.com

12 Bài Giảng: Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng

by GokiSoft.com

Đã sao chép!!!