IMG-LOGO
Trang Chủ Danh Sách Khoá Học Online

HƯỚNG DẪN MUA KHOÁ HỌC:


B1. Tạo tài khoản -> Sử dụng để học online

B2. Chuyển khoản theo thông tin sau


STK : 19033986174016
Chủ tài khoản : TRAN VAN DIEP
Chi nhánh : Hà Nội
Ngân Hàng : Techcombank

Nội dung: php_online số_điện_thoại_bạn_đăng_kýKhoá học lập trình PHP/MySQL

469,000 VND

1,099,000 VND

  • Sử dụng trong 1 năm & tại một thời điểm chỉ đăng nhập trên một máy tính.
  • Bạn học theo thứ tự đã sắp xếp.
  • Code lại ví dụ trong video và chạy xem kết quả.
  • Làm bài tập đẩy đủ, chỉ xem video hướng dẫn sau khi đã tập chung suy nghĩ & cần tìm hỗ trợ cách giải quyết.
  • Để lại comment trong bài đang học (Tìm code mẫu, bài tập chưa có video hướng dẫn, thắc mắc, .v.v). Mình sẽ đọc comment hàng ngày và sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất có thể.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Giáo Trình Môn Học
1 Tài Liệu Học PHP & MySQL

by GokiSoft.com

Kiến Thức Căn Bản
1 Bài Giảng: Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

4 Bài Giảng: Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

5 Bài Giảng: Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

10 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

Tìm Hiểu Form GET/POST
1 Bài Giảng: Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

4 Bài Giảng: Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

6 Bài Giảng: Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

8 Bài Giảng: huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

Cookie
1 Bài Giảng: Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

Session
1 Bài Giảng: Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL
1 Bài Giảng: Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

3 Bài Giảng: Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

4 Bài Giảng: Tạo web tin tức - PHP/MySQL

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

7 Bài Giảng: Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản

by Trần Văn Điêp

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

10 Bài Giảng: Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

11 Bài Giảng: Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

12 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

13 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

14 Bài Giảng: Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP

by GokiSoft.com

15 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by GokiSoft.com

16 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 8

by GokiSoft.com

17 Bài Giảng: Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP

by Trần Văn Điêp

18 Bài Giảng: Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

by Trần Văn Điêp

19 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 9

by GokiSoft.com

20 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 10

by GokiSoft.com

21 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 11

by GokiSoft.com

22 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 12

by GokiSoft.com

OOP & Nâng Cao
1 Bài Giảng: OOP - Lập trình php

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: Kế thừa OOP - Lập trình php

by Trần Văn Điêp

3 Bài Giảng: Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

by GokiSoft.com

Examination & Ôn Tập
1 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

by GokiSoft.com

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả
1 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3

by GokiSoft.com

5 Bài Giảng: Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4

by GokiSoft.com

6 Bài Giảng: Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

by GokiSoft.com

Hướng Dẫn Deploy Dự Án
1 Bài Giảng: Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku

by GokiSoft.com

Đã sao chép!!!