IMG-LOGO
Trang Chủ Danh Sách Khoá Học Online

HƯỚNG DẪN MUA KHOÁ HỌC:


B1. Tạo tài khoản -> Sử dụng để học online

B2. Chuyển khoản theo thông tin sau


STK : 19033986174016
Chủ tài khoản : TRAN VAN DIEP
Chi nhánh : Hà Nội
Ngân Hàng : Techcombank

Nội dung: sql_online số_điện_thoại_bạn_đăng_kýKhoá học lập trình SQL

299,000 VND

1,099,000 VND

  • Sử dụng trong 1 năm & tại một thời điểm chỉ đăng nhập trên một máy tính.
  • Bạn học theo thứ tự đã sắp xếp.
  • Code lại ví dụ trong video và chạy xem kết quả.
  • Làm bài tập đẩy đủ, chỉ xem video hướng dẫn sau khi đã tập chung suy nghĩ & cần tìm hỗ trợ cách giải quyết.
  • Để lại comment trong bài đang học (Tìm code mẫu, bài tập chưa có video hướng dẫn, thắc mắc, .v.v). Mình sẽ đọc comment hàng ngày và sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất có thể.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Kiến Thức Core SQL Server
1 Bài Giảng: Hướng dẫn cách xác định kiểu dữ liệu, primary key, foreign key trong SQL - My SQL - SQL Server

by GokiSoft.com

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Hướng dẫn thao tác nhiểu bảng - select - multi table - join, inner join trong SQL Server

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

5 Bài Giảng: Hướng dẫn phân tích CSDL - phân tích bảng, column trong bản - Học lập trình SQL, SQL Server

by GokiSoft.com

6 Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu create, alter , insert table và bản chất primary key, foreign key - SQL Server

by GokiSoft.com

7 Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu select, and, in, like, not in,group by .. having, order by asc, desc - SQL Server

by GokiSoft.com

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

9 Bài Giảng: Quản lý sinh viên (create, alter, update, insert, select) - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

10 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

11 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

12 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

13 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by GokiSoft.com

View SQL Server
1 Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view trong SQL Server

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu view + proc trong SQL - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

Store & Procedure
1 Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu proc procedure trong SQL Server - Lập trình SQL Server, MySQL

by GokiSoft.com

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Xây dự hệ thống đưa đón học sinh bằng xe bus của Trường Học - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

6 Bài Giảng: Bài tập - Thiết kế CSDL quản lý sở thú - SQL Server

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

9 Bài Giảng: Xây dựng CSDL quản lý điểm danh aptech - Lập trình SQL Server/MySQL

by GokiSoft.com

10 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

11 Bài Giảng: Bài tập - Quản lý quán cafe - Lập trình SQL Server - MySQL

by GokiSoft.com

Trigger
1 Bài Giảng: Học Trigger qua ví dụ - quản lý nhà trên phố - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: Hướng dẫn học trigger qua bài quản lý điểm danh Aptech - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Bài tập - Quản lý nhân khẩu - Lập trình SQL Server - MySQL

by GokiSoft.com

Examination & Ôn Tập SQL Server
1 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Hệ thống quản lý sinh viên - Lập trình SQL Server

by GokiSoft.com

Đã sao chép!!!