IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Share Code - Bài giảng nén file & giải nén File - T1907A
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Share Code - Bài giảng nén file & giải nén File - T1907A

by GokiSoft.com - 15:52 25/03/2020 2,079 Lượt Xem

Video hướng dẫn bài giảng/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lession3;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
    //Thuc hien nen file data.txt
    String filename = "data.txt";
    //file data.txt => du lieu thuong => nen bang thu vien java
    //tao 1 connection doc du lieu tu file data.txt
    FileInputStream fis = new FileInputStream(filename);
    
    //thanh thu vien co nhiem vu gi
    //doc du lieu tu fis => chuyen sang dis => du lieu dau ra se dc nen luon
    DeflaterInputStream dis = new DeflaterInputStream(fis);
    
    //lu du lieu sau khi nen tu dis => sang file moi
    String zipFileName = "data.def";
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(zipFileName);
    
    //thuc hien qua trinh
    //doc du lieu tho (fis) -> nen boi dis => luu xuong file (fos)
    int code;
    while((code = dis.read()) != -1) {
      fos.write(code);
    }
    
    //xong qua trinh nen va luu file
    //dong ket noi
    fos.close();
    dis.close();
    fis.close();
    System.out.println("Ket thuc qua trinh nen file");
    
    //Co che cua doan code tren
    //File data (source ko nén => dùng bộ dọc dữ liệu (fis : FileInputStream)
    //=> Nén bởi thư viện dis : DeflaterInputStream -> lưu xuông file bởi thư viên
    //FileOutputStream
  }
}

Phần 1. Bài cũ
- Giải đáp các vấn đề của buổi trước
=>Files ???
- Hướng dẫn chữa bài tập
=> Chữa bài tập thì hợp lý hơn

Phần 2. Bài mới
- Nén & giải nén File
Lib => nen du lieu
Nhiem vu Nen data => du lieu nho di
=> thuan tien gui data qua internet
Chu y:
Nen File => du lieu text
binary (image, video, audio) => nen ko co tac
dung j dau
neu muon nen File (binary) => chi co giai phap cu the
ko co giai phap chung
image (bitmap => jpg, jpeg, ...)
audio => giam frame * video => giam chat luong di
(code = dis.read()) != -1
=> dis.read()
=> đọc dữ liệu sau khi nén
fos.write(code); => lưu xuông file data.def
Phần vừa rồi các bạn học các nén FIle
Tiếp theo chung ta tìm hiểu cách giải nén File
=> Theo mô hình đó các bạn code là được
=> Quan sát kỹ: 
  Quá trình nén và giải nén đều xuất phát từ
  bạn đọc dữ liệu
=> các bạn cũng có thể lam điều ngược lại
=> Tất cả quá trình nén và giải nến từ phía
ghi => các bạn sử dụng các bô thư viện sau 

Mô hình này thầy đang mô tả quá trình
- Nén => lúc đoc dữ liệu từ file
- Giải nén => lúc đọc dữ liệu từ file
Quá trình lúc ghi dữ liệu
- DeflaterOutputStream
- InflaterOutputStream

- Thread (Kha hay)
- Basic => Dễ
- Advanced => Sync => tập chung và thực hành nhiều hơn

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!