IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced [Share Code] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java - Lập trình Java - Thread trong Java

[Share Code] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java - Lập trình Java - Thread trong Java

by GokiSoft.com - 19:17 25/05/2020 2,218 Lượt Xem

[Share Code] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java - Lập trình Java - Thread trong Java#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession6;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Thread1 t1 = new Thread1();
    Thread2 t2 = new Thread2();
    
    t1.start();
    t2.start();
  }
}


#SharedData.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession6;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class SharedData {
  char c;
  int totalTime = 0;
  
  private static SharedData instance = null;
  
  private SharedData() {
  }
  
  public synchronized static SharedData getInstance() {
    if(instance == null) {
      instance = new SharedData();
    }
    return instance;
  }

  public void addTime(int more) {
    totalTime += more;
  }
  
  public boolean checkAvaiable() {
    return totalTime <= 20000;
  }
  
  public char getC() {
    return c;
  }

  public void setC(char c) {
    this.c = c;
  }
  
  
}


#Thread1.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession6;

import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Thread1 extends Thread{

  @Override
  public void run() {
    try {
      Thread.sleep(100);
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    int min = (int) 'a';
    int max = (int) 'z';
    
    int delta = max - min;
    
    Random random = new Random();
    
    while(SharedData.getInstance().checkAvaiable()) {
      synchronized(SharedData.getInstance()) {
        int rad = random.nextInt(delta + 1) + min;
        char c = (char) rad;

        SharedData.getInstance().setC(c);

        System.out.println("Thread 1 >> " + c);
        
        try {
          Thread.sleep(2000);
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        SharedData.getInstance().addTime(2000);
        
        //thiet lap trang thai cho + danh thuc thread2
        SharedData.getInstance().notifyAll();
        try {
          SharedData.getInstance().wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
    System.out.println("Stop Thread1");
    synchronized(SharedData.getInstance()) {
      SharedData.getInstance().notifyAll();
    }
  }
  
}


#Thread2.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession6;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Thread2 extends Thread{

  @Override
  public void run() {
    while(SharedData.getInstance().checkAvaiable()) {
      synchronized(SharedData.getInstance()) {
        SharedData.getInstance().notifyAll();
        try {
          SharedData.getInstance().wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        
        char c = SharedData.getInstance().getC();
        int code = (int) c - 32;
        c = (char) code;

        System.out.println("Thread 2 >> " + c);

        try {
          Thread.sleep(1000);
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        SharedData.getInstance().addTime(1000);
      }
    }
    
    System.out.println("Stop Thread2");
    
    synchronized(SharedData.getInstance()) {
      SharedData.getInstance().notifyAll();
    }
  }
  
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!