IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced [Share Code] Tìm hiểu Thread trong Java, MultiThreading trong Java, Lập trình Java - Lớp C1907L
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
[Share Code] Tìm hiểu Thread trong Java, MultiThreading trong Java, Lập trình Java - Lớp C1907L

by GokiSoft.com - 19:45 15/06/2020 1,853 Lượt Xem

#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession9;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Start > Main");
    //T0 >> Main
    //Phần 1: Khởi tạo Thread
    //Cách 1:
    Thread t1 = new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        System.out.println("T1 Start");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
          System.out.println("T1 > " + i);
        }
        System.out.println("T1 Stop");
      }
    });
    
    //T1 >> Main
    t1.start();
//    t1.stop();
//    t1.start(); //Chú ý : Một khi luồng stop => không thể start lại được
    //T2 >> Main, T1
    
    //Cach 2:
    NewThread t2 = new NewThread();
    //T3 >> Main, T1 (co the ton tai hoac ko)
    t2.start();
    //T4 >> Main, T1, T2 (co the ton tai hoac ko)
    
    System.out.println("Stop > Main");
  }
}


#NewThread.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession9;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class NewThread extends Thread{

  @Override
  public void run() {
    System.out.println("NewThread Start");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      System.out.println("NewThread >> " + i);
    }
    System.out.println("NewThread Stop");
  }
  
}


#MultiThreadingTest.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession9;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class MultiThreadingTest {
  public static void main(String[] args) {
    SharedData sharedData = new SharedData();
    
    sharedData.addMore(1);
    sharedData.addMore(2);
    sharedData.addMore(5);
    
    //Test => CHo phep nhieu thread cung goi toi ham addMore cua object sharedData
    MultiThread t1 = new MultiThread(sharedData);
    MultiThread t2 = new MultiThread(sharedData);
    MultiThread t3 = new MultiThread(sharedData);
    MultiThread t4 = new MultiThread(sharedData);
    MultiThread t5 = new MultiThread(sharedData);
    
    t1.start();
    t2.start();
    t3.start();
    t4.start();
    t5.start();
  }
}


#MultiThread.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession9;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class MultiThread extends Thread{
  SharedData sharedData;

  public MultiThread(SharedData sharedData) {
    this.sharedData = sharedData;
  }
  
  @Override
  public void run() {
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
      sharedData.addMore(i % 5);
    }
  }
  
}


#SharedData.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession9;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class SharedData {
  int x;

  public SharedData() {
  }
  
  public synchronized void addMore(int delta) {
    System.out.println("x : " + x + ", delta: " + delta);
    x += delta;
    System.out.println("x: " + x);
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!