IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced [Source Code] Luyện tập 60 phút Java - C2206L

[Source Code] Luyện tập 60 phút Java - C2206L

by GokiSoft.com - 21:02 29/03/2023 1,151 Lượt Xem

Luyện tập 60 phút Java

#Main.java

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.bt3189;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    SharedData sharedData = new SharedData();
    Thread1 t1 = new Thread1(sharedData);
    Thread2 t2 = new Thread2(sharedData);
    
    t1.start();
    t2.start();
  }
}

#SharedData.java

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.bt3189;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class SharedData {
  int index;

  public int getIndex() {
    return index;
  }

  public void setIndex(int index) {
    this.index = index;
  }
}

#Thread1.java

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.bt3189;

import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class Thread1 extends Thread {

  SharedData sharedData;
  String[] weeks;

  public Thread1(SharedData sharedData) {
    this.sharedData = sharedData;
    weeks = new String[]{"Thu Hai", "Thu Ba", "Thu Tu", "Thu Nam", "Thu Sau", "Thu Bay", "Chu Nhat"};
  }

  @Override
  public void run() {
    Random random = new Random();
    int length = weeks.length - 1;

    synchronized (sharedData) {
      for (;;) {
        int rad = random.nextInt(length);
        System.out.println("T1 > " + weeks[rad]);
        sharedData.setIndex(rad);
        
        sharedData.notifyAll();
        try {
          sharedData.wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        
        try {
          Thread.sleep(1000);
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
//    System.out.println("T1 stop");
//    synchronized(sharedData) {
//      sharedData.notifyAll();
//    }
  }
}

#Thread2.java

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package com.gokisoft.bt3189;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class Thread2 extends Thread {

  SharedData sharedData;
  String[] weeks;

  public Thread2(SharedData sharedData) {
    this.sharedData = sharedData;
    weeks = new String[]{"Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thurday", "Friday", "Saturday", "Sunday"};
  }

  @Override
  public void run() {
    synchronized (sharedData) {
      for (;;) {
        sharedData.notifyAll();
        try {
          sharedData.wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        
        int rad = sharedData.getIndex();
        System.out.println("T2 > " + weeks[rad]);
      }
    }
    
    
//    System.out.println("T2 stop");
//    synchronized(sharedData) {
//      sharedData.notifyAll();
//    }
    
  }
}

Bình luậnĐã sao chép!!!