IMG-LOGO
Trang Chủ Học Bootstrap Thiết kế website -> Su dung Bootstrap 4
×

Lý Thuyết

01. Hướng dẫn cài đặt bootstrap + jquery - học lập trình bằng bootstrap+ Jquery 02. Học bootstrap qua ví dụ 2- Bootstrap 03. Học bootstrap qua ví dụ 3 - Bootstrap 04. Thao tác lên tags html bằng jquery - Bootstrap 05. Xử lý sự kiện trong jquery (events in jquery) - Bootstrap 06. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 1 07. Viết trang web quản lý sinh viên bằng jquey + bootstrap phần 2 08. Hướng dẫn học bootstrap qua ví dụ dự án web đồng hồ - bootstrap

Bài Tập

Bài 1 - Tạo website bằng bootstrap 4 Thiết kế website -> Su dung Bootstrap 4 Thiết kế web bán rau củ quả - t010.gokisoft.com Bài tập - Thiết kế website sử dụng Bootstrap/jQuery Bài tập - Thiết kế trang web báo dân trí

Examination & Test

TEST - Yêu cầu thiết kế website - landing page html/css/js - bootstrap/jquery

Source Code Chia Sẻ

[Share Code] Tìm hiểu bootstrap Bài 2 - Tạo website bằng bootstrap - Lập trình bootstrap/jquery [Share Code] Tìm hiều bootstrap - Lập trình Bootstrap/jQuery [Share Code] Tìm hiểu Bootstrap - jQuery - Lập trình Bootstrap/jQuery [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu Bootstrap/jQuery [Share Code] Tìm hiểu bootstrap - Lập trình Bootstrap/jQuery - Hoc Bootstrap [Share Code] Tìm hiểu về Bootstrap + jQuery - Viết chương trình quản lý sản phẩm

Tài Liệu Học

Bootstrap 4 - Giới Thiệu Bootstrap 4 Containers Bootstrap 4 Grids Bootstrap 4 Text/Typography Bootstrap 4 Colors Bootstrap 4 Tables Bootstrap 4 Images Bootstrap 4 Jumbotron Bootstrap 4 Alerts Bootstrap 4 Buttons Bootstrap 4 Button Groups Bootstrap 4 Badges Bootstrap 4 Progress Bars Bootstrap 4 Spinners Bootstrap 4 Pagination Bootstrap 4 List Groups Bootstrap 4 Cards Bootstrap 4 Dropdowns Bootstrap 4 Collapse Bootstrap 4 Navs Bootstrap 4 Navigation Bar Bootstrap 4 Forms Bootstrap 4 Form Inputs Bootstrap 4 Inputs Group Bootstrap 4 Custom Forms Bootstrap 4 Carousel Bootstrap 4 Modal Bootstrap 4 Tooltip Bootstrap 4 Popover Bootstrap 4 Toast Bootstrap 4 Scrollspy (Advanced) Bootstrap 4 Utilities Bootstrap 4 Flex Bootstrap 4 Icons Bootstrap 4 Media Objects Bootstrap 4 Filters (Advanced) Bootstrap 4 - Form đăng ký tài khoản người dùng
Thiết kế website -> Su dung Bootstrap 4

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 09:54 22/02/2021 4,209 Lượt Xem


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 01:00 15/11/2020


#truyentranh.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Bootstrap Tutorial</title>

	
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

	
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

	
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

	
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>

	<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.0/css/all.css" integrity="sha384-lZN37f5QGtY3VHgisS14W3ExzMWZxybE1SJSEsQp9S+oqd12jhcu+A56Ebc1zFSJ" crossorigin="anonymous">
	
  <style type="text/css">
  	*{
  		margin: 0px;
  		
  	}
  	.container{
   	padding-bottom: 20px;
   	padding-top: 20px;
    background-color: #f9f9f9;
  	}

   	.main{
   		min-height: 800px;
   		
   		display: block;
   	}
    
    .footer {
    	color: #aaa;
    	background-color: #222;
    	font-size: 13px;
    	padding-top: 15px;
    	padding-bottom: 15px;
    }

    .container2{
     padding-bottom: 10px;
   	padding-left: 20px;
    background-color: #222;
    }

    #footer .link_footer .nav-link{
    	color: white;
    	border: 1px solid white;
    	padding: 5px;
    	margin: 10px;
    	border-radius: 5px;
    }
    .conteiner3{
    	padding-bottom: 20px;
    	padding-top: 20px;
    	background-color: #f9f9f9;
    }
	</style>
</head>
<body>
	
	<div class="row" style="background-image: url(http://s.truyenchon.com/Data/Sites/1/skins/comic/images/bg_header_2017.jpg);">
		<div class="col-md-3" style="text-align: center ;padding-top: 13px; padding-bottom: 7px;">
			<img src="http://st.truyenchon.com/data/logos/logo-nettruyen.png" style="padding-left : 100px">
		</div>
		<div class="col-md-5" style="text-align: center;padding-top: 10px; padding-bottom: 7px;">
				<input type="text" class="form-control" placeholder="Tìm Truyện..." id="demo" name="email" style=" width: 480px; border-radius: 1px">
			
			 </div>
			 <div class="col-md-1" style="text-align: center;padding-top: 7px; padding-bottom: 7px">
			 	<a class="nav-link" href="#">
			   	<i class="fa fa-comment" style="color: white ; font-size: 25px"></i>
			   </a>
			 </div>
			 <div class="col-md-3" style="text-align: center;padding-top: 13px;padding-bottom: 7px;color: white">
			 	 Đăng nhập/Đăng ký
			 </div>
			 
			  </span>
			 </div>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
		<div class="col-md-12 justify-content-center pr-0 " style="background-color: #ebebeb" >
			
			<nav class="navbar navbar-expand-sm" style="margin-left: 130px; padding: 0px " >
			 
			 <ul class="navbar-nav">
			  <li class="nav-item" style="background-color: white" >
			   <a class="nav-link" href="#">
			   	<i class="fa fa-home" style=";color:#ae4ad9 ; font-size: 20px"></i>
			   </a>
			  </li>
			  <li class="nav-item">
			   <a class="nav-link" href="#" style="background-color: #ebebeb;color: black !important;">HOT</a>
			  </li>
			  <li class="nav-item">
			   <a class="nav-link" href="#" style="background-color: #ebebeb;color: black !important;">THEO DÕI</a>
			  </li>
			  <li class="nav-item">
			   <a class="nav-link" href="#" style="background-color: #ebebeb;color: black !important;">LỊCH SỬ</a>
			  </li>
			  <li class="nav-item ">
			   <a class="nav-link" href="#" style="background-color: #ebebeb;color: black !important;">THỂ LOẠI<i class="fa fa-caret-down"></i></a>
			  </li>
			  <li class="nav-item">
			   <a class="nav-link" href="#" style="background-color: #ebebeb;color: black !important;">XẾP HẠNG<i class="fa fa-sort"></i>
			  </a>
			  </li>
			  <li class="nav-item">
			   <a class="nav-link" href="#" style="background-color: #ebebeb;color: black !important;">TÌM TRUYỆN</a>
			  </li>
			   <li class="nav-item">
			   <a class="nav-link" href="#" style="background-color: #ebebeb;color: black !important;">CON GÁI</a>
			  </li>
			   <li class="nav-item">
			   <a class="nav-link" href="#" style="background-color: #ebebeb;color: black !important;">CON TRAI</a>
			  </li>
			   <li class="nav-item">
			   <a class="nav-link" href="#" style="background-color: #ebebeb;color: black !important;">GROUP</a>
			  </li>

			 </ul>
			</nav>
			
		</div>
		<main class="main">
		<div class="container">
				<h5 style="color: #2980b9">TRUYỆN ĐỀ CỬ<i class="fa fa-angle-right" ></i></h5>
					
					<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/22/than-hao-chi-thien-hang-he-thong.jpeg" style="width: 170px;height: 200px;padding-left: 10px">
					
					<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/113/dia-phu-khai-pha-thuong.jpeg"style="width: 170px;height: 200px;padding-left: 10px">
					
					<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/103/quy-luat-tinh-yeu-o-mat-the.jpg"style="width: 170px;height: 200px;padding-left: 10px">
					
					<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/163/toi-viet-sach-de-thang-cap.jpg"style="width: 170px;height: 200px;padding-left: 10px">
				
					<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/53/thuong-khung-bang-chi-thanh-linh-ky.jpg"style="width: 170px;height: 200px;padding-left: 10px">

					<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/98/bac-thay-thuan-hoa.jpg"style="width: 170px;height: 200px;padding-left: 10px">
					<div class="row" style="padding-bottom: 10px;padding-top: 10px">
						
						<div class="col-md-8 ">
							<h5 style="color: #2980b9;">TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT<i class="fa fa-angle-right" ></i></h5>
							<div class="row">
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/154/isekai-demo-bunan-ni-ikitai-shoukougun.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Isekai Demo Bunan ni Ikitai Shoukougun</h6>
                   Chapter 9.2
                   <br>
                   Chapter 9
                   <br>
                   Chapter 8
								</div>
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/0/out.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>OUT</h6>
									Chapter 60
									<br>
									Chapter 59
									<br>
									Chapter 58
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/146/slow-starter.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Slow Starter</h6>
									Chapter 45
									<br>
									Chapter 44
									<br>
									Chapter 43
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/129/scralia-e-w.png" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Scralia E-W</h6>
									Chapter 16
									<br>
									Chapter 15
									<br>
									Chapter 14
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/16/dan-vo-chi-ton.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Đan Võ Chí Tôn</h6>
									Chapter 44
                  <br>
                  Chapter 43
                  <br>
                  Chapter 42
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/13/hac-tap.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Hắc Tạp</h6>
									Chapter 57
									<br>
									Chapter 56
									<br>
									Chapter 55
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/250/hai-de-vi-ton.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Hài Đế Vi Tôn</h6>
									Chapter 39
									<br>
									Chapter 38
									<br>
									Chapter 37
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/50/toi-cuong-than-y-tai-do-thi.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Tối Cường Thần Y Tại Đô Thị</h6>
									Chapter 121
									<br>
									Chapter 120
									<br>
									Chapter 119
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/183/than-hon-vo-de.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Thần Hồ Võ Đế</h6>
									Chapter 47
									<br>
									Chapter 46
									<br>
									Chapter 45
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/139/nghich-thien-chi-ton.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Nghịch Thiên Chí Tôn</h6>
									Chapter 18
									<br>
									Chapter 17
									<br>
									Chapter 16
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/79/toi-cuong-phan-phai-he-thong.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Tối Cường Phản Phái Hệ Thống</h6>
									Chapter 96
									<br>
									Chapter 95
									<br>
									Chapter 94
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/234/tien-de-xam-nhap.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Tiên Đế Xân Nhập</h6>
									<br>
									Chapter 14
									<br>
									Chapter 13
									<br>
									Chapter 12
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/23/doc-thu-vu-y.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Độc Thủ Vu Y</h6>
									Chapter 158
									<br>
									Chapter 157
									<br>
									Chapter 156
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/13/toan-chuc-cao-thu-2.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Toàn Chức Cao Thủ 2</h6>
									Chapter 14
									<br>
									Chapter 13
									<br>
									Chapter 12
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/195/tuong-quan-khong-nen-a.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Tướng Quân! Không Nên A!</h6>
									Chapter 9
									<br>
									Chapter 8
									<br>
									Chapter 7
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/99/anh-hung-manh-nhat-tro-lai.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại</h6>
									Chapter 4
									<br>
									Chapter 3
									<br>
									Chapter 2
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/146/nguyen-ton.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Nguyên Tôn</h6>
									Chapter 267.5
									<br>
									Chapter 267
									<br>
									Chapter 266.5
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/61/vuong-gia-khong-nen-a.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Vương Gia ! Không Nên A!</h6>
									Chapter 346
									<br>
									Chapter 345
									<br>
									Chapter 344
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/25/con-sot-vang-sau-chien-tranh.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Cơn Sốt Vàng Sau Chiến Tranh</h6>
									Chapter 144
									<br>
									Chapter 143
									<br>
									Chapter 142
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/198/nidome-no-jinsei-wo-isekai-de.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Nidome No Jinsei Wo Isekai De</h6>
									Chapter 35
									<br>
									Chapter 34
									<br>
									Chapter 33.5
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/69/kyoudai-gokko.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Kyoudai Gokko</h6>
									Chapter 8
									<br>
									Chapter 7
									<br>
									Chapter 6
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/172/tren-nguoi-ta-co-mot-con-rong.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Trên Người Ta Có Một Con Rồng</h6>
									Chapter 268
									<br>
									Chapter 267
									<br>
									Chapter 266
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/84/bach-luyen-thanh-than.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<br>
									<h6>
									Bách Luyện Thành Thần</h6>
									Chapter 650
									<br>
									Chapter 649
									<br>
									Chapter 648
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/133/nam-than-truy-the-chi-nam.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Nam Thần Truy Thê Chỉ Nam</h6>
									Chapter 71.2
									<br>
									Chapter 71.1
									<br>
									Chapter 70.2
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/61/su-tro-lai-cua-nguoi-choi-cap-cao-nhat.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Sự Trở Lại Của Người Chơi Cao Cấp Nhất</h6>
									Chapter 29
									<br>
									Chapter 28
									<br>
									Chapter 27
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/76/sozai-saishuka-no-isekai-ryokouki.png" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Sozai Saishuka No Isekai Ryokouki</h6>
									Chapter 19
									<br>
									Chapter 18
									<br>
									Chapter 17
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/250/ma-giao-giao-chu-tai-xuat-giang-ho.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Ma Giáo Giáo Chử Giang Hồ</h6>
									Chapter 65
									<br>
									Chapter 64
									<br>
									Chapter 63
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/170/phuc-thien-thanh-chu.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Phực Thiên Thánh Chủ</h6>
									Chapter 74
									<br>
									Chapter 73
									<br>
									Chapter 72
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/10/toaru-majutsu-no-index-gaiden-toaru-kaga-4915.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Toaru Majutsu No Index Gaiden: Toaru Kagaku No Dark...</h6>
									Chapter 3
									<br>
									Chapter 2
									<br>
									Chapter 1
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/255/than-nu-thai-nang-lieu.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Thần Nữ Thái Năng Liêu</h6>
									Chapter 38
									<br>
									Chapter 37
									<br>
									Chapter 36
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/208/thien-tai-cuong-y.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Thiên Tài Cuồng Y</h6>
									Chapter 130
									<br>
									Chapter 129
									<br>
									Chapter 128
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/105/tong-tai-dung-tra-hang-nha.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Tổng Tài! Đừng Trả Hàng Nha!</h6>
									Chapter 62
									<br>
									Chapter 61
									<br>
									Chapter 60
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/29/hoang-de-dung-nhac-dao.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Hoàng Đệ Đừng Nhấc Đao</h6>
									Chapter 3
									<br>
									Chapter 2
									<br>
									Chapter 1
								</div>	
								<div class="col-md-3">
									<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/123/ta-du-ky.jpg" style="width: 170px;height: 220px
									">
									<h6>Tà Du Ký</h6>
									Chapter 44
									<br>
									Chapter 43
									<br>
									Chapter 42
								</div>	
									
                   	<ul class="pagination" style="text-align: center;padding-left: 100px">
					 
					 <li class="page-item" style="color: #00a5f0"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
					 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
					 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
					 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">4</a></li>
					 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">5</a></li>
					 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">90</a></li>
					 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">170</a></li>
					 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">260</a></li>
					 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">350</a></li>
					 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">430</a></li>
					 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">></a></li>
					 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">>></a></li>
					 
					</ul>
							</div>
						
					
						</div>
						<div class="col-md-4 " >
							<div class="container3" style="border: solid gray 0.5px;">
  					<div class="row" style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  						<div class="col-md-4"> 
  							Top Tháng
  						</div>
  						<div class="col-md-4">
  							Top Tuần
  						</div>
  						<div class="col-md-4">
  							Top Ngày
  						</div>
  					</div>
  					<ul style="padding-top: 15px; list-style-type: none; margin-left: -20px;">
  						<li style="border-bottom: solid gray 0.5px; display: flex; margin-left: 30px;"><b style="color: #3498db;"><h6 style=" padding-right: 10px;">01</h6></b><img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/97/trung-sinh-do-thi-thien-ton.jpg" width="40px" style="padding-bottom: 5px;padding-top: 5px"> Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn</li>
  						<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;display: flex; margin-left: 30px;"><b style="color: #27ae60;"><h6 style=" padding-right: 10px;">02</h6></b><img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/199/co-vo-nho-nuong-chieu-qua-lai-thanh-ac.jpg" width="40px"; style="padding-bottom: 5px;padding-top: 5px"> Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Qu...</li>
  						<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;display: flex; margin-left: 30px;"><b style="color: #d35400;"><h6 style=" padding-right: 10px;">03</h6></b><img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/39/tu-tien-tro-ve-tai-vuon-truong.jpg" width="40px"; style="padding-bottom: 5px;padding-top: 5px"> Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Tr...</li>
  						<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;display: flex; margin-left: 30px;"><b style="color: #3b3b3b;"><h6 style=" padding-right: 10px;">04</h6></b><img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/109/ma-ca-rong-quy-toc.jpg" width="40px"; style="padding-bottom: 5px;padding-top: 5px"> Ma Cà Rồng Quý Tộc</li>
  					</ul>
  				</div>
  				<div class="comment" style="border: 1px solid grey;margin-bottom: 10px; margin-top: 30px">
  					<h4 style="color: #7cb1f7; font-weight: 400;font-size: 20px; margin-left: 10px; border-bottom: solid gray 0.2px; ">Bình Luận Mới</h4>
  					<div>
  						<ul style="list-style-type: none; padding-right: 10px;">
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước
  								<br>
  								<img src="http://st.truyenchon.com/data/sites/1/useravatars/user444189-tpspak2.jpg" width="40px;"><a href="" style="color: #03f; padding-left: 10px">Người kể...<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: #999;">5 giây trước</i>
  								</a>
  								<br>
  								<i style="margin-bottom: 10px">Góc truyện cổ tích chưa kể :
                  Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa tên là bạch tuyết sống trong lâu đài rộng lớn.
                  Nàng bị bà mẹ kế phù thủy ác độc đuổi khỏi nơi ở của mình , nàng không thể chống lại đội quân tinh trùng hùng mạnh của ả nên bỏ đi .
                  Vào sâu trong khu rừng tăm tối đầy nguy hiểm , từng bước cố gắng vượt qua hiểm nguy thì nàng gặp được một chú lùn bí ẩn dẫn nàng vào một căn nhà nhỏ với 6 chú lùn khác
                  Quyết tâm báo thù mụ đàn bà độc ác nên bạch tuyết kí hiệp ước PA tơ nốt với các chú lùn với điều khoản giúp mình chiến thắng giặc hung tàn bằng cách cho các chú XXX mình ngày đêm trong hoang lạc
                  Ngày qua ngày trải nghiệm những thứ khoái lạc khiến nàng đê mê và nàng ra không biết bao nhiêu lần
                  Cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu tạo ra đội quân vĩ đại bằng phép thuật đc các chú lùn huấn luyện
                  Mụ già ác độc bị đuổi khỏi toà lâu đài , bạch tuyết cùng bảy chú lùn đã sống hạnh phúc cùng nhau
                  Nhưng ...... trong khi mụ ta lang thang trên hẻm núi cằn cỗi đã phát hiện một cỗ quan tài chứa một thứ khiến ả lật ngược tình thế đó là......&&
                  Phần 1 đã kết quả thúc , nếu thấy hay thì hãy like và cmt để tôi có thời gian rảnh rỗi kể cho các bạn nhiều câu chuyện hay hơn nữa</i>
  							</li>
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt<br>
  								<img src="http://st.truyenchon.com/data/sites/1/useravatars/user444189-tpspak2.jpg" width="40px;"><a href="" style="color:#03f ;padding-left: 10px; ">Người kể...<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">19 giây trước</i>
  								</a>
  								<br>
  								<i>Góc truyện cổ tích chưa kể :
                  Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa tên là bạch tuyết sống trong lâu đài rộng lớn.
                  Nàng bị bà mẹ kế phù thủy ác độc đuổi khỏi nơi ở của mình , nàng không thể chống lại đội quân tinh trùng hùng mạnh của ả nên bỏ đi .
                  Vào sâu trong khu rừng tăm tối đầy nguy hiểm , từng bước cố gắng vượt qua hiểm nguy thì nàng gặp được một chú lùn bí ẩn dẫn nàng vào một căn nhà nhỏ với 6 chú lùn khác
                  Quyết tâm báo thù mụ đàn bà độc ác nên bạch tuyết kí hiệp ước PA tơ nốt với các chú lùn với điều khoản giúp mình chiến thắng giặc hung tàn bằng cách cho các chú XXX mình ngày đêm trong hoang lạc
                  Ngày qua ngày trải nghiệm những thứ khoái lạc khiến nàng đê mê và nàng ra không biết bao nhiêu lần
                  Cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu tạo ra đội quân vĩ đại bằng phép thuật đc các chú lùn huấn luyện
                  Nàng cùng đội quân đấy cưỡi chổi phi hành đến khiêu chiến cùng kết quả chiến thắng đầy bất ngờ
                  Mụ già ác độc bị đuổi khỏi toà lâu đài , bạch tuyết cùng bảy chú lùn đã sống hạnh phúc cùng nhau
                  Nhưng ...... trong khi mụ ta lang thang trên hẻm núi cằn cỗi đã phát hiện một cỗ quan tài chứa một thứ khiến ả lật ngược tình thế đó là......&&
                  Phần 1 đã kết quả thúc , nếu thấy hay thì hãy like và cmt để tôi có thời gian rảnh rỗi kể cho các bạn nhiều câu chuyện hay hơn nữa</i>
  							</li>
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Pseudo Harem
  								<br>
  								<img src="https://s.truyenchon.com/Data/SiteImages/anonymous.png" width="40px;"><a href="" style="color: #03f;padding-left: 10px">not<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">1h trước</i>
  								</a>
  								<br>
  								<i>hên là mình biết tiếng anh =))</i>
  								<img src="http://proxy.netsnippet.com/content/image.jpg?url=https://1.bp.blogspot.com/-DFdQ1q2SaUs/WtuC0Utob9I/AAAAAAABiEc/rRQ9PtVAFVwNPT5zcebGqOzsr_jXV8hwACKgBGAs/h120/14-yaoming.gif">
  							</li>
  						  <li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Tối cường thần vương
  								<br>
  								<img src="http://st.truyenchon.com/data/sites/1/useravatars/user366199-sisterlychan.jpg" width="40px;"><a href="" style="color: #03f;padding-left: 10px">Đường cách...<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">1h trước</i>
  								</a>
  								<br>
  								<i>ai cũng bt nó leech nhưng đọc ở đây kiểu dao diện tốt vs mấy cái đọc ko có quảng cáo còn mấy wed khác đọc toàn quảng cáo r vv và mây mây</i>
  								
  							</li>
  							 <li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Anh sáng cuối con đường
  								<br>
  								<img src="https://s.truyenchon.com/Data/SiteImages/anonymous.png" width="40px;"><a href="" style="color: #03f;padding-left: 10px">Nguyễn Luân<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">1h trước</i>
  								</a>
  								<br>
  								<i>
                    Dù ai nói ngã nói nghiên Jasmine vẫn best, trừ khi main mù.
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt   
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                    Jasmine Iz da Bezt 
                  </i>
  								
  							</li>
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Hoa dữ ẩn nặc chi ô
  								<br>
  								<img src="https://s.truyenchon.com/Data/SiteImages/anonymous.png" width="40px;"><a href="" style="color: #03f;padding-left: 10px">Hotaru<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">1h trước</i>
  								</a>
  								<br>
  								<i>hay quá đi hóng hóng!</i>
  								<img src="http://proxy.netsnippet.com/content/image.jpg?url=http://4.bp.blogspot.com/_1Jw2fzSntT0/TZDP5AajWkI/AAAAAAAABWs/A_cw_EaFzcE/w1600/01">
  							</li>
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Hoa dữ ẩn nặc chi ô
  								<br>
  								<img src="https://s.truyenchon.com/Data/SiteImages/anonymous.png" width="40px;"><a href="" style="color: #03f;padding-left: 10px">Hotaru<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">1h trước</i>
  								</a>
  								<br>
  								<i>hay quá đi hóng hóng!</i>
  								<img src="http://proxy.netsnippet.com/content/image.jpg?url=http://4.bp.blogspot.com/_1Jw2fzSntT0/TZDP5AajWkI/AAAAAAAABWs/A_cw_EaFzcE/w1600/01">
  							</li>
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Hoa dữ ẩn nặc chi ô
  								<br>
  								<img src="https://s.truyenchon.com/Data/SiteImages/anonymous.png" width="40px;"><a href="" style="color: #03f;padding-left: 10px">Hotaru<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">1h trước</i>
  								</a>
  								<br>
  								<i>hay quá đi hóng hóng!</i>
  								<img src="http://proxy.netsnippet.com/content/image.jpg?url=http://4.bp.blogspot.com/_1Jw2fzSntT0/TZDP5AajWkI/AAAAAAAABWs/A_cw_EaFzcE/w1600/01">
  							</li>
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Hoa dữ ẩn nặc chi ô
  								<br>
  								<img src="https://s.truyenchon.com/Data/SiteImages/anonymous.png" width="40px;"><a href="" style="color: #03f;padding-left: 10px">Hotaru<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">1h trước</i>
  								</a>
  								<br>
  								<i>hay quá đi hóng hóng!</i>
  								<img src="http://proxy.netsnippet.com/content/image.jpg?url=http://4.bp.blogspot.com/_1Jw2fzSntT0/TZDP5AajWkI/AAAAAAAABWs/A_cw_EaFzcE/w1600/01">
  							</li>
  						</ul>

  					</div>
  				</div>
          </div>
          </div>
        </div>
						</div>
					
					</div>

		</main>
		</div>
	</div>
	<div class="row" style="background-color: #ebebeb; color: black;">
	<div class="col-md-2">
   <div>Truyen tranh</div>
  </div>	
	<div class="col-md-2">
   <div>Truyện tranh</div>
  </div>	
  <div class="col-md-2">
   <div>Truyen tranh online</div>
  </div>
  <div class="col-md-2">
   <div>Truyện tranh online</div>
  </div>
  <div class="col-md-2">
   <div>Doc truyen tranh</div>
  </div>
  <div class="col-md-2">
   <div>Đọc truyện tranh</div>
  </div>
 </div>
 <footer class="footer" style="background-color: #212529">
 	<div class="container2">
 		<div class="row">
 			<div class="col-sm-4 copyright" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization" >
 				<a itemprop="url" href="//www.nettruyen.com">
 					<img itemprop="logo" src="http://st.truyenchon.com/data/logos/logo-nettruyen.png" alt="NetTruyen - Truyện tranh online"style="padding-bottom: 10px">
 				</a>
 				<div class="mrt10">
 					<div class="fb-page lazy-module fb_iframe_widget" data-type="facebook" data-href="https://www.facebook.com/nettruyen/" data-height="160" data-small-header="true" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="true" data-show-facepile="false" fb-xfbml-state="rendered" fb-iframe-plugin-query="adapt_container_width=true&amp;app_id=745819368841087&amp;container_width=0&amp;height=160&amp;hide_cover=true&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnettruyen%2F&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;show_facepile=false&amp;small_header=true">
 						<span style="vertical-align: bottom; width: 340px; height: 70px;">
 						<iframe name="f37e417527b8cc" width="1000px" height="160px" data-testid="fb:page Facebook Social Plugin" title="fb:page Facebook Social Plugin" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" allow="encrypted-media" src="https://www.facebook.com/v2.0/plugins/page.php?adapt_container_width=true&amp;app_id=745819368841087&amp;channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df21483ce451e3f%26domain%3Dwww.nettruyen.com%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nettruyen.com%252Ff173ed44ab47768%26relation%3Dparent.parent&amp;container_width=0&amp;height=160&amp;hide_cover=true&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnettruyen%2F&amp;locale=en_US&amp;sdk=joey&amp;show_facepile=false&amp;small_header=true" style="border: none; visibility: visible; width: 340px; height: 100px;" class="">
 							
 						</iframe>
 					</span>
 				</div>
 						<p>
             Copyright © 2015 NetTruyen
 						</p>
 					</div>
 				</div>
            <div class="col-sm-8">
            	
            			<div class="link_footer">
            				<h4 style="color: white">Thể loại</h4>
            				<ul class="nav">
            					<li style="border: 1px solid white; border-radius: 10px;margin-right: 5px">
            						<a href="Chuyen sinh" class="nav-link" style="color: white">Chuyển Sinh</a>
            					</li>
            					<li style="border: 1px solid white; border-radius: 10px;margin-right: 5px">
            						<a href="Dam my" class="nav-link" style="color: white">Đam Mỹ</a>
            					</li>
            					<li style="border: 1px solid white; border-radius: 10px;margin-right: 5px">
            						<a href="Manga" class="nav-link" style="color: white">Manga</a>
            					</li>
            					<li style="border: 1px solid white; border-radius: 10px;margin-right: 5px">
            						<a href="Manhua" class="nav-link" style="color: white">Manhua</a>
            					</li>
            					<li style="border: 1px solid white; border-radius: 10px;margin-right: 5px">
            						<a href="Manhwua" class="nav-link" style="color: white">Manhwua</a>
            					</li>
            					<li style="border: 1px solid white; border-radius: 10px;margin-right: 5px">
            						<a href="Ngon tinh" class="nav-link" style="color: white">Ngôn Tình</a>
            					</li>
                      <li style="border: 1px solid white; border-radius: 10px;margin-right: 5px">
            						<a href="Romance" class="nav-link" style="color: white">Romance</a>
            					</li>
            					<li style="border: 1px solid white; border-radius: 10px;margin-right: 5px">
            						<a href="Xuyen khong" class="nav-link" style="color: white">Xuyên Không</a>
            					</li>

            				</ul>
            		
            	</div>
            </div>
       </div>
 				
 			</div>
 		</div>
 	</div>
 	
 </footer>
	</body>
	</html>
	</body>
		</body>
	</body>
</html>


Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 22:47 14/11/2020

https://t2008amai.herokuapp.com/Lesson15/nettruyen.html

Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 14:03 13/11/2020


#style.css


.header {
	background-color: #62077d;
	color: white;
	padding-top: 20px;
	padding-bottom: 20px;
}
.menu .container .navbar-expand-sm ul li a {
	list-style-type: none;
}
.nav-link {
	color: black;
}
.menu {
	background-color: #e4e4e4;
}
.nav-link:hover {
	color: #62077d;
}
.nav-item:hover {
	background-color: white;
}
.body {
	background-color: #f2faf9;
}
.title {
	font-weight: 400;
	font-size: 20px;
	margin-bottom: 10px;
  text-transform: uppercase;
  color: #2980b9;
  padding-top: 10px;
}
.name {
	font-size: 15px;
	display: block;
}
.suning ul li{
	list-style-type: none;
	display: inline-block;
	padding-left: 20px;
	margin-top: 30px;
	font-size: 15px;

}
.comment {
	border: solid gray 0.5px;
	margin-top: 25px;
}


#truyen.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>NetTruyen</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

<!-- jQuery library -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Popper JS -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.0/css/all.css" integrity="sha384-lZN37f5QGtY3VHgisS14W3ExzMWZxybE1SJSEsQp9S+oqd12jhcu+A56Ebc1zFSJ" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
	<div class="header">
		<div class="container">
			<img src="http://st.truyenchon.com/data/logos/logo-nettruyen.png">
			<input type="text" name="truyen" style="margin-left: 80px; width: 400px;" placeholder="Tìm truyện...">
			<li class="fa fa-search" style="margin-left: -25px; color: black;"></li>
			<li class="fa fa-comment" style="margin-left: 50px; margin-right: 100px;"></li>
			Đăng nhập/Đăng kí
		</div>
	</div>
  <div class="menu sticky-top">
  	<div class="container">
  		<nav class="navbar-expand-sm">
  			<ul class="navbar-nav">
  				<li class="nav-item">
  					<a class="nav-link" href="#"><li class="fa fa-home" style="padding-top: 10px;"></li></a>
  				</li>
  				<li class="nav-item">
  					<a class="nav-link" href="#">HOT</a>
  				</li>
  				<li class="nav-item">
  					<a class="nav-link" href="#">THEO DÕI</a>
  				</li>
  				<li class="nav-item">
  					<a class="nav-link" href="#">LỊCH SỬ</a>
  				</li>
  				<li class="nav-item">
  					<a class="nav-link" href="#">THỂ LOẠI</a>
  				</li>
  				<li class="nav-item">
  					<a class="nav-link" href="#">XẾP HẠNG</a>
  				</li>
  				<li class="nav-item">
  					<a class="nav-link" href="#">TÌM TRUYỆN</a>
  				</li>
  				<li class="nav-item">
  					<a class="nav-link" href="#">CON GÁI</a>
  				</li>
  				<li class="nav-item">
  					<a class="nav-link" href="#">CON TRAI</a>
  				</li>
  				<li class="nav-item">
  					<a class="nav-link" href="#">GROUP</a>
  				</li>
  			</ul>
  		</nav>
  	</div>
  </div>
  <div class="body">
  	<div class="container" style="background-color: #fffafa;">
  		<h2 class="title">TRUYỆN ĐỀ CỬ></h2>
  		<div class="row" style="text-align: center;">
  			<div class="col-md-2">
  				<img src="https://i.pinimg.com/736x/a2/6b/d3/a26bd3b88f30608733ab7cdc630066e6.jpg" style="width: 100%; height: 220px;">
  				<p>Nguyệt Ngư(Chapter22)</p>
  				<i class="fa fa-clock">9h trước</i>
  			</div>
  			<div class="col-md-2">
  				<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/22/than-hao-chi-thien-hang-he-thong.jpeg" style="width: 100%;height: 220px; ">
  				<p>Ánh Sáng Hôm(Chapter35)</p>
          <i class="fa fa-clock">5h trước</i>
  			</div>
  			<div class="col-md-2">
  				<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/53/thuong-khung-bang-chi-thanh-linh-ky.jpg" style="width: 100%;height: 220px; ">
  				<p>Tiên Giáng Thế(Chapter55)</p>
  				<i class="fa fa-clock">15h trước</i>
  			</div>
  			<div class="col-md-2">
  				<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/232/cuc-pham-diem-la-he-thong.jpg" style="width: 100%;height: 220px">
  				<p>Tình Yêu Máu Đỏ(Chapter 77)</p>
  				<i class="fa fa-clock">8h trước</i>
  			</div>
  			<div class="col-md-2">
  				<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/163/toi-viet-sach-de-thang-cap.jpg" style="width: 100%;height: 220px">
  				<p>Siêu Thám Tử(Chapter 99)</p>
  				<i class="fa fa-clock">19h trước</i>
  			</div>
  			<div class="col-md-2">
  				<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/121/nghich-thien-kiem-than.jpg" style="width: 100%;height: 220px;">
  				<p>Sát Phá Lang(Chapter 88)</p>
  				<i class="fa fa-clock">9h trước</i>
  			</div>
  		</div>
  		<div>
  			<h2 class="title">TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT></h2>
  		</div>
  		<div class="row">
  			<div class="col-md-8">
  				<div class="row">
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  					<div class="col-md-3">
  						<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/80/di-toc-trung-sinh.jpg" style="width: 100%">
  						<p>
  							Dị Tộc Máu Trùng Sinh
  							<br>
  							<b>Chapter 77</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 88</b>
  							<br>
  							<b>Chapter 99</b>
  						</p>
  					</div>
  				</div>
  				<ul class="pagination">
           <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">News</a>   </li>
           <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
           <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
           <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
           <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">4</a></li>
           <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">5</a></li>
           <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">6</a></li>
           <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">7</a></li>
           <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
           </ul>
  			</div>
  			<div class="col-md-4">
  				<div class="container" style="border: solid gray 0.5px;">
  					<div class="row" style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  						<div class="col-md-4"> 
  							Top Tháng
  						</div>
  						<div class="col-md-4">
  							Top Tuần
  						</div>
  						<div class="col-md-4">
  							Top Ngày
  						</div>
  					</div>
  					<ul style="padding-top: 15px; list-style-type: none; margin-left: -20px;">
  						<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;"><b style="color: blue;">01</b>--<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/97/trung-sinh-do-thi-thien-ton.jpg" width="40px"> Trùng Sinh Đô.../ Chapter 158</li>
  						<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;"><b style="color: green;">02</b>--<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/199/co-vo-nho-nuong-chieu-qua-lai-thanh-ac.jpg" width="40px;"> Cô Vợ Nhỏ.../Chapter 37</li>
  						<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;"><b style="color: red;">03</b>--<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/39/tu-tien-tro-ve-tai-vuon-truong.jpg" width="40px;"> Tu Tiên Trở Về.../Chapter 66</li>
  						<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;"><b style="color: black;">04</b>--<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/109/ma-ca-rong-quy-toc.jpg" width="40px;"> Ma Cà Rồng.../Chapter 34</li>
  					</ul>
  				</div>
  				<div class="comment">
  					<h4 style="color: #7cb1f7; font-weight: 400;font-size: 20px; margin-left: 10px; border-bottom: solid gray 0.2px; ">Bình Luận Mới</h4>
  					<div>
  						<ul style="list-style-type: none; padding-right: 10px;">
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Bách Luyện Thành Thần<br>
  								<img src="https://scontent.fhan2-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121962162_1818375528311502_383096074836757381_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=09cbfe&_nc_ohc=TbXwUmEIuZoAX9hhP7D&_nc_ht=scontent.fhan2-5.fna&oh=f986c70af1c34089fb78c16c59b99299&oe=5FD2273A" width="40px;">(Lâm đẹp trai)<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">6h trước</i><br>
  								<i>Lâm đang đứng trên sân khấu RapViet cảm thấy rất vinh dự khi là quán quân mùa này , cảm ơn các fan và các HLV cùng ban giám khảo!</i>
  							</li>
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Thằng Thiểu Năng<br>
  								<img src="https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/125182555_1058558487992529_6472615883541277577_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=09cbfe&_nc_ohc=HgxucPo8lkkAX-fD7fF&_nc_ht=scontent.fhan2-1.fna&oh=335879ab6434490de7fff74fe4219358&oe=5FD400D7" width="40px;">(Đông Biến Thái)<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">9h trước</i><br>
  								<i>Đông là 1 con người rất hãm, ko còn lời nào diễn tả độ tồi tệ đã thế còn ham chơi mê gái,chán Đông lắm!</i>
  							</li>
  							<li>
  								Cô Bé Bán Diêm<br>
  								<img src="https://scontent.fhan2-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/123135505_3439486489422334_4605052427377852368_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=xAXRqjBr6LUAX-qReIV&_nc_ht=scontent.fhan2-5.fna&tp=6&oh=6c5af353fcbc7025031c83739b0bbe46&oe=5FD11ED7" width="40px;">(Anh Binz)<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">18h trước</i><br>
  								<i>Đây là 1 tác phẩm rất nổi trội, flow rất tốt. Ca từ bắt tai a rất thích,Lâm là người a theo giõi từ lâu e thực sự rapper số 1 thế giới .Good Job em!</i>
  							</li>
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Liên Minh Huyền Thoại<br>
  								<img src="https://scontent.fhan2-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/124056655_3486605921424650_4801488445414337496_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=iJ7XvO6cMQQAX-pQ-os&_nc_oc=AQnGCtSja-OX-HLUWVFMOTocxvjf3mS2KEXcGQLhLABFJab6g8HYi8jrgEN2P3pENk0&_nc_ht=scontent.fhan2-5.fna&tp=6&oh=3bbcf723d501e6daa258fb24e363c7fd&oe=5FD2B94C" width="40px;">(Rhymastic)<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">9h trước</i><br>
  								<i>Đối với a,a rất muốn nghe đi đọc lại nhiều lần,e là thần tượng của a, tài năng của e là không thể bàn cãi. Thank you e Lâm!</i>
  							</li>
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Chàng Ngự Lâm Quân<br>
  								<img src="https://scontent.fhan2-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/124189575_208370497322510_8815571831288973059_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=3cD82KouN-8AX-dVyYz&_nc_oc=AQnxKx5tyzn17Qw3nhJP6g1-ZYwT6JzPugv8EYiMLFyqReP61EWI1zHMwPwCZk3mPLE&_nc_ht=scontent.fhan2-5.fna&tp=6&oh=5876a0f194ecb3084cf50f66c152cbaa&oe=5FD3EC90" width="40px;">(Anh Karik)<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">7h trước</i><br>
  								<i>A thực sự ấn tượng với màn trình diễn của Lâm hôm nay, cảm ơn e đã cho a thấy hình bóng của mình, rất cảm phục sự cố gắng của e, màn trình diễn của Lâm hôm nay không còn j để nói quá hay, xuất săc. Chúc mừng em!</i>
  							</li>
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Thần Kiếm Ngự Lâm<br>
  								<img src="https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x395/124196228_2365853460205912_1499049285593028438_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=09cbfe&_nc_ohc=Kna0bSrUh_MAX_sh1-r&_nc_ht=scontent.fhan2-2.fna&tp=7&oh=bfd7f54af12b62f1ca87aa5749aafafb&oe=5FD1D154" width="40px;">(Anh Wowy)<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">13h trước</i><br>
  								<i>Sorry Lâm!Vì a ko thể đứng lên được vì phải tập trưng thưởng thức màn trình diễn quá cuốn hút và hấp dẫn của e, e đúng là thiên tài của lòng a!</i>
  							</li>
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Siêu Nhân Cuồng Phong<br>
  								<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Suboi_performing_in_Ho_Chi_Minh_City_in_December_2013_cropped.png/220px-Suboi_performing_in_Ho_Chi_Minh_City_in_December_2013_cropped.png" width="40px;">(Chị Suboi)<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">7h trước</i><br>
  								<i>Đến hôm nay a đã tìm ra người kế thừa rap melody đỉnh cao , nón vàng rất xứng đáng với ngôi quán quân</i>
  							</li>
  							<li style="border-bottom: solid gray 0.5px;">
  								Truyền Thuyết Tử Long<br>
  								<img src="https://scontent.fhan2-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/121504088_3637923862886407_138385000302325180_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=q6B5jlgTufgAX_27q4F&_nc_ht=scontent.fhan2-6.fna&oh=1693508832654d2e86a0e2dacb6454fc&oe=5FD16A7A" width="40px;">(Anh Justa Tee)<i class="fa fa-clock" style="padding-left: 50px; color: gray">7h trước</i><br>
  								<i>Wow!E thực sự đã làm con tim chị lay động qua từng câu chữ mà e phát âm, đã rất lâu chị mới thấy 1 tài năng xuất chúng như này! Love you...</i>
  							</li>
  						</ul>
  					</div>
  				</div>

        </div>
  		</div>
  	</div>
  	<div class="suning">
  		<ul>
  		<li>Truyen tranh</li>
  		<li>Truyện tranh</li>
  		<li>Truyen tranh online</li>
  		<li>Truyện tranh online</li>
  		<li>Doc truyen tranh</li>
  		<li>Đọc truyện tranh</li>
  	  </ul>
    </div>
  </div>
  <div style="background-color: black; color: white;">
  	<div class="container">
  		<div class="row">
  			<div class="col-md-3" style="padding-bottom: 20px; padding-top: 20px;">
  				<img src="http://st.truyenchon.com/data/logos/logo-nettruyen.png">
  				<div style="background-color: white; color: blue;">
  					<img src="https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/cp0/p50x50/22528449_1856634004370937_5820400839758379699_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=dbb9e7&_nc_ohc=LUL3IboyFPEAX8QA-5O&_nc_ht=scontent.fhan2-2.fna&tp=27&oh=48e3e16c43f9e7e5983c551d6254d77e&oe=5FD23E83" style="border: solid black 1px;">NetTruyen.Com - Truyen...
  				</div>
  				<p>Copyright © 2015 NetTruyen</p>
  			</div>
  			<div class="col-md-9" style="padding-top: 20px;">
  				<h4>Thể loại</h4>
  				<button type="button" class="btn btn-outline-light">Chuyển Sinh</button>
  				<button type="button" class="btn btn-outline-light">Đam Mỹ</button>
  				<button type="button" class="btn btn-outline-light">Manga</button>
  				<button type="button" class="btn btn-outline-light">Manhua</button>
  				<button type="button" class="btn btn-outline-light">Manhwa</button>
  				<button type="button" class="btn btn-outline-light">Ngôn Tình</button>
          <button type="button" class="btn btn-outline-light">Romance</button>
          <button type="button" class="btn btn-outline-light">Xuyên Không</button>
  			</div>
  		</div>
  	</div>
  </div>
</body>
</html>


Nguyên Phấn Đông [T2008A]

Ngày viết: 12:24 13/11/2020


#nettruyen.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Đọc truyên tranh online</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
	<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.0/css/all.css" integrity="sha384-lZN37f5QGtY3VHgisS14W3ExzMWZxybE1SJSEsQp9S+oqd12jhcu+A56Ebc1zFSJ" crossorigin="anonymous">
  <style type="text/css">
  	body{
  		font-family: Tahoma,sans-serif,Helvetica,Arial;
		  font-weight: 400;
		  font-size: 14px;
		  background-color: #ebebeb;
  	}
  	*{
  		padding: 0px;
  		margin: 0px;
  	}
  	.header{
  		background: #4a2580;
  		width: 100%;
  		height: 50px;
  	}
  	.timkiem{
  		
      float: left !important;
      width: 455px;

  	}
  	.form-control{
  		border:1px !important;
  		border-radius: 0px !important;
  	}
  	.searchinput{
  		margin-top: 5px;
  		width: 30%;
  		position: absolute;

  	}
  	.timkiem2{
  		
  		margin-top: 8px;
      margin-left: 432px;
  		border-radius: 0;
		  width: 35px;
		  height: 33px;
		  border-left: none;
		  border: none;
		  position: absolute;

  	} 
  	.timkiem2:hover{
  		background: grey;
  	}
  	.comment{
  		margin-top: 5px;
  		margin-left: 60px;
  		font-size: 25px;
  		color: white;
  	}
  	.dangky{
  		color: white;
  		margin-left: 200px;
  		margin-top: 12px;
  	}
  	.dangky a{
      color: white;
      
  	}
  	.bg-light{
  		background: #e4e4e4 !important;
  	}
  	.menu .container ul li a:hover{
  		background: #d0c7d4;
  		color: #a25fba;
  		 margin-top: 0px;border: 0px;height: 100%; margin-bottom: 0px;
  		}
  		.nav-link{
  			color: black;
  		}
  		.menu .container{
  			margin-left: 290px;
  			font-size: 15px;
  		}
  		
  		#main .container{
  			background: white;
  			width: 80%;
  			height: 1800px;
  		}
  		.linkt{
  			padding-top: 10px; 
  		}
  		.truyendecu{
  			margin-top: 15px;
  			float: left;
  			height: 260px;
			  
			  width: 100%;
			  margin: 0 -7px;
  		}
  		 p{
  			margin: 0;
			  font-weight: 400;
			  font-size: 20px;
			  margin-bottom: 5px;
			  text-transform: uppercase;
			  color: #2980b9;

  		}
  		.list_truyen_decu .item{
  			margin: 0 7px;
			  position: relative;
			  height: 220px;
			  text-align: center;
			  overflow: hidden;

  		}
  		.list_truyen_decu .item img{
  			width: 203px;
  		}
  		.trai .row .item img{
  			height: 201px;
  			width: 152px;

  		}
  		.trai .row .item{
  			width: 153px;
  			height: 356px;
  			padding: 0px 7px;
  			margin-right: 20px;
        float: left;
  		}
  		.trai .row .item h3 {
  			font-size: 14px;
        font-weight: bold;
        color: black;
  		}
  		 ul li {
        list-style: none;

  		}
  		.menu .active{
  			background: white;
  		color: #a25fba;
  		 margin-top: 0px;border: 0px;height: 100%; margin-bottom: 0px;
  		}
  		.cmszone .nav-tabs .nav-link.active{
  			border-color: #593c93 #dee2e6 #fff;
  			border-top: 2px solid #593c93;
			  border-right: 1px solid #ddd;
			  border-left: 1px solid #ddd;
			  background: #f9f9f9;

  		}

  		.cmszone .nav-tabs a:hover{
  			border-color: #593c93 #dee2e6 #fff;
  			border-top: 2px solid #593c93;
			  border-right: 1px solid #ddd;
			  border-left: 1px solid #ddd;
			  background: #f9f9f9;
  		}
  		.slide-contaier{
  			overflow: auto;
  			white-space:nowrap;
  		}
  		.slide-contaier .col-md-3{
  			float: left;
  			padding-right: 10px;
  		}
  		.topleft h3{
        font-size: 20px;
  		}
  		.new-comments{
  			margin-top: 20px;
  			border: 1px solid grey;
  			height: 900px;
  			width: 300px;
  			padding-left: 10px;
  			
  		}
  		.new-comments h2{
       padding: 0 0 10px;
		  margin-left: 10px;
		  margin-right: 10px;
		  margin-bottom: 0;
		  border-bottom: 1px solid #f2f2f2;
		    font-size: 16px;
		  margin: 0;
		  margin-bottom: 10px;
		  font-weight: 400;
		  color: #2980b9;	
		
		  padding-top: 10px;
  		}
  		.new-comments h3{
  			font-size: 14px;
  		}
  		#footer{
  			  color: #aaa;
  background-color: #222;
  font-size: 13px;
  padding-top: 15px;
  padding-bottom: 15px;
  width: 100%;
  		}
  		#footer .link_footer{
  			color: white ;

  		}
  		#footer .link_footer .nav-link{
  			color: white;
  			border: 1px solid white;
  			padding: 5px;
  			margin: 10px;
  			border-radius: 5px;

  		}
  </style>
		
</head>
<body>
 <header class="header">
 	<div class="container">
 		<div class="nav" style="margin-left: 18px; ">
	 		<div class="navbar-brand ">
	 		 <img src="http://st.truyenchon.com/data/logos/logo-nettruyen.png" alt="logo-nettruyen">
	 	  </div>
	 	  <div class="timkiem ">
	 	  	<input type="text" name="timkiem" placeholder="tìm truyện ..." class="searchinput form-control">
	 	  	<img src="http://s.truyenchon.com/Data/Sites/1/skins/comic/images/btn_search.png" class="timkiem2">
	 	  </div>
	 	  <div class="comment">
	 	  	<i class="fas fa-comment "></i>
	 	  </div>
	 	  <div class="dangky">
	 	  	<a href="#" >Đăng nhập</a>
	 	  	/
	 	  	<a href="#">Đăng ký</a>
	 	  </div>
	 	</div>
 	</div>
 </header>
 <div class="menu sticky-top">
 	<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light" style="height: 45px;height: 45px;padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;">
 		<div class="container" style="padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px;border: 0px;height: 100%; margin-bottom: 0px;">
		 <ul class="navbar-nav" style="padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px;border: 0px;height: 100%; margin-bottom: 0px;">
		 	<li class="nav-item" >
		   <a class="nav-link active" href="#"><i class="fa fa-home"></i></a>
		  </li>
		  <li class="nav-item">
		   <a class="nav-link" href="#">HOT</a>
		  </li>
		  <li class="nav-item">
		   <a class="nav-link" href="#">THEO DÕI</a>
		  </li>
		  <li class="nav-item">
		   <a class="nav-link" href="#">LỊCH SỬ</a>
		  </li>
		  <li class="nav-item dropdown">
			   <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbardrop" data-toggle="dropdown">
			    THỂ LOẠI
			   </a>
			   <div class="dropdown-menu">
			    <a class="dropdown-item" href="#">Thể loại 1</a>
			    <a class="dropdown-item" href="#">Thể loại 2</a>
			    <a class="dropdown-item" href="#">Thể loại 3</a>
			   </div>
      </li>
      <li class="nav-item dropdown open">
			   <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbardrop" data-toggle="dropdown">
			    XẾP HẠNG
			   </a>
			   <div class="dropdown-menu">
			    <a class="dropdown-item" href="#">S</a>
			    <a class="dropdown-item" href="#">A</a>
			    <a class="dropdown-item" href="#">B</a>
			    <a class="dropdown-item" href="#">C</a>
			    <a class="dropdown-item" href="#">D</a>
			    <a class="dropdown-item" href="#">E</a>
			   </div>
      </li>
		  <li class="nav-item">
		   <a class="nav-link" href="#">TÌM TRUYỆN</a>
		  </li>
		  <li class="nav-item">
		   <a class="nav-link" href="#">CON GÁI</a>
		  </li>
		  <li class="nav-item">
		   <a class="nav-link" href="#">CON TRAI</a>
		  </li>
		  <li class="nav-item">
		   <a class="nav-link" href="#">GRUOP</a>
		  </li>
		 </ul>
	  </div>
   </nav>
 </div>
 <div id="main">
 	<div class="container">
 		<div class="linkt">
 			<a href="#" class="">Trang Chủ</a>
 			>>
 			<a href="#">Hot</a>
 		</div>
 		<div class="truyendecu">
 			<p>TRUYỆN ĐỀ CỬ <i class="fa fa-angle-right"></i></p>
 			<div class="list_truyen_decu">
 				<div class="slide-contaier " style="overflow: hidden;">
 					<div class="row" >
 						<div class="col-md-3 " >

 							<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg" height="203" width="170" style="padding-right: 10px;">
 							<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/22/than-hao-chi-thien-hang-he-thong.jpeg" height="203" width="170" style="padding-right: 10px;">
 							<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/103/quy-luat-tinh-yeu-o-mat-the.jpg" height="203" width="170" style="padding-right: 10px;">
 							<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/22/than-hao-chi-thien-hang-he-thong.jpeg" height="203" width="170" style="padding-right: 10px;">
 							<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/232/cuc-pham-diem-la-he-thong.jpg" height="203" width="170" style="padding-right: 10px;">
 							<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/97/trung-sinh-do-thi-thien-ton.jpg" height="203" width="170" style="padding-right: 10px;">
 							
 						</div>
 					</div>
 				</div>
 			</div>
 		</div>
 		<div class="trai">
	 		<div class="row">
	 			<div class="center-side col-md-8">
	 			  <p>TRUYỆN MỚI ĐỀ CẬP <i class="fa fa-angle-right"></i></p>
	 			  <div class="row">
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/242/scp-don-gian-hoa.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/scp-don-gian-hoa-20978" style="padding: 0px;">CTruyện tranh SCP Đơn Giản Hóa</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 1514</li>
	 			  	 				<li>Chapter 21</li>
	 			  	 				<li>Chapter 20</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
	 			  	 <div class="item">
	 			  	 	<figure class="clearfix">
	 			  	 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/3/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-10-7375.jpg">
	 			  	 		
	 			  	 			<ul style="padding-left: 0px;">
	 			  	 				<li ><h3><a class="nav-link" data-jtip="#truyen-tranh-35331" href="http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/co-ay-se-bieu-lo-cam-xuc-cua-minh-sau-100-ngay-35331" style="padding: 0px;">Cô ấy sẽ biểu lộ cảm xúc của mình sau 100 ngày</a></h3></li>
	 			  	 				<li>Chapter 80</li>
	 			  	 				<li>Chapter 79</li>
	 			  	 				<li>Chapter 78</li>
	 			  	 			</ul>
	 			  	 		</figure>
	 			  	 </div>
           <ul class="pagination" style="margin-left: 80px; font-size: 14px;">
						 
						 <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
						 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
						 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
						 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">4</a></li>
						 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">5</a></li>
						 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">6</a></li>
						 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">80</a></li>
						 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">90</a></li>
						 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">100</a></li>
						 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">200</a></li>
						 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1000</a></li>
						 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1500</a></li>

						 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
						</ul>
  
	 			  </div>
	 		  </div>
	 		  <div class="right-side col-md-4 cmszone" style="margin-top: 10px; ">
	 			  <div style="border-left: 2px solid grey;border-right: 2px solid grey; height: 400px; width: 300px; border-bottom: 2px solid grey; ">
	 			  	<ul class="nav nav-tabs nav-justified" style="background-color: #ebebeb;">
						  <li class="nav-item">
						   <a class="nav-link active" href="#">Top tháng</a>
						  </li>
						  <li class="nav-item">
						   <a class="nav-link" href="#">Top Tuần</a>
						  </li>
						  <li class="nav-item">
						   <a class="nav-link" href="#">Top Ngày</a>
						  </li>
						  
						 </ul>
						 <ul style="padding-bottom: 10px;" class="topleft">
						 	<li style="padding:10px 0px 10px 5px; height: 10px; clear: left;">
						 		<span style="color: #3498db;font-size: 20px; float: left; padding-top: 20px; padding-right: 5px;" >01</span>
						 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/199/co-vo-nho-nuong-chieu-qua-lai-thanh-ac.jpg" height="76" width="55" style="float: left;" >
						 		<h3>Cô vợ nhỏ</h3>
						 		<p >Chapter 207.2</p>
						 		
						 	  </li>
						 		<li style="padding:10px 0px 10px 5px; height: 10px; clear: left;">
						 		<span style="color: green;font-size: 20px; float: left; padding-top: 20px; padding-right: 5px;" >02</span>
						 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/97/trung-sinh-do-thi-thien-ton.jpg" height="76" width="55" style="float: left;" >
						 		<h3>Trùng sinh đô thị</h3>
						 		<p >Chapter 158</p>
						 		
						 	  </li>
						 		<li style="padding:10px 0px 10px 5px; height: 10px; clear: left;">
						 		<span style="color: red;font-size: 20px; float: left; padding-top: 20px; padding-right: 5px;" >03</span>
						 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/39/tu-tien-tro-ve-tai-vuon-truong.jpg" height="76" width="55" style="float: left;" >
						 		<h3>Tu tiên trở về</h3>
						 		<p >Chapter 168</p>
						 		
						 	  </li>
						 		<li style="padding:10px 0px 10px 5px; height: 10px; clear: left;">
							 		<span style="color: #000;font-size: 20px; float: left; padding-top: 20px; padding-right: 5px;" >04</span>
							 		<img src="http://st.truyenchon.com/data/comics/109/ma-ca-rong-quy-toc.jpg" height="76" width="55" style="float: left;" >
							 		<h3>Ma cà Rông</h3>
							 		<p >Chapter 544</p>
						 		</li>
              
						 </ul>
	 			  </div>
	 			  <div class='new-comments Module Module-180'>
	 			  	<div class='ModuleContent'> 
		 		  	<div class="box darkBox">
		 		  		<h2 style="font-size: 14px;">Bình luận mới</h2>
		 		  	
		 		    </div>
	 		  
	 		    </div>
 		      </div>
 	     </div>
 </div>
</div>
 </div> 
</div>
 <ul class="nav">
 	<li><a href="" class="nav-link"> Truyện Tranh</a></li>
 	<li><a href="" class="nav-link"> Truyện tranh online</a></li>
 	<li><a href="" class="nav-link"> Đọc Truyện Tranh</a></li>
 </ul>
 <footer id="footer">
 	<div class="container" style="height: 100px;">
 		<div class="row">
 			<div class="col-sm-4">
 				<img src="http://st.truyenchon.com/data/logos/logo-nettruyen.png" >
 			</div>
 			<div class="col-sm-8" >
 				<div class="link_footer">
 					<h4> Thể Loại</h4>
 					<ul class="nav">
 						<li><a href="" class="nav-link"> Chuyển Sinh </a></li>
 						<li><a href="" class="nav-link"> Đam mĩ </a></li>
 						<li><a href="" class="nav-link"> Manga </a></li>
 						<li><a href="" class="nav-link"> Manhwa </a></li>
 						<li><a href="" class="nav-link"> Manhua </a></li>
 						<li> <a href="" class="nav-link">Ngon Tình </a></li>
 					</ul>
 				</div>
 			</div>
 		</div>
 	
 </footer>
 <script type="text/javascript">
 	
 </script>
</body>
	<!-- jQuery library -->
		<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

		<!-- Popper JS -->
		<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

		<!-- Latest compiled JavaScript -->
		<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
		

</html>


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 09:59 13/11/2020

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!