IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài tập - Viết chương trình quản lý nhập kho máy tính cho thegioididong.com C Sharp - Lập trình C Sharp

Bài tập - Viết chương trình quản lý nhập kho máy tính cho thegioididong.com C Sharp - Lập trình C Sharp

by GokiSoft.com - 01:13 06/11/2021 1,327 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu phát triển dự án quản lý nhập kho thiết bị máy tính cho hệ thống thegioididong.com. Yêu cầu thiết kế như sau:

Bảng Computer gồm các thuộc tính: id tự tăng, tên máy tính, nhà phân phối, hãng sản xuất, năm sản xuất, ngày nhập kho, giá mua, giá bán

Thực hiện menu chương trình sau:

1. Nhập sản phẩm

2. Hiển thị thông tin sản phẩm

3. Tìm kiếm

4. Báo cáo

5. Thoát

Lưu ý:

Khi thực hiện 1) -> Nhập từng sản phẩm vào CSDL -> sau đó hỏi người dùng có tiếp tục hay ko Y/n -> Nếu người dùng chon N thì dừng nhập

Khi thực hiện 4) -> Hiển thị ra số lượng sản phẩm trong kho.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!