IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao.

Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao.

by GokiSoft.com - 15:35 28/10/2021 1,637 Lượt Xem

Tạo class object đặt tên Record gồm các thuộc tính: Họ tên (string), số CMTND (string), số điện thoại (string), địa chỉ (string), ngày tiêm (DateTime), địa chỉ tiêm (string), tên vacxin (string) -> Sử dụng CMTND làm trường khoá.


Yêu cầu: Viết menu chương trình sau

1.  Thêm N đối tượng Record

2. Hiển thị thông tin chi tiết

3. Tìm kiếm tiêm chủng theo CMTND

4. Lưu vào file db.json

5. Đọc nội dung file db.json

6. Thoát


Chú ý: Option #3 => Viết chức năng tìm kiếm tiêm chủng theo CMTND -> Hiển thị kết quả tiêm chủng của công dân đó theo yêu cầu sau:

+. Thẻ vàng: TH tiêm 1 mũi -> thời gian tiêm tới hiện tại >= 14 ngày

+ Thẻ xanh: TH tiêm 2 mũi -> Mũi gần đây nhất tới hiện tại >= 14 ngày

+ Chưa tiêm chủng: TH chưa tiêm mũi nào hoặc các mũi tiêm < 14 ngày.

Bình luậnPhân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!