IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 19:10 06/03/2021 3,209 Lượt Xem


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 08:47 17/03/2021

https://vungocvan-aptech.herokuapp.com/0306/blogtinhoc.html

https://github.com/vanvu25894/02-HTML/tree/main/0306


Nguyễn Minh Hiếu [community,C2010L]

Ngày viết: 21:08 06/03/2021<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="test.css">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="head">
      <div class="head-title">
        <h1>Blog Tin Học <sup>TM</sup></h1>
        <h2>Just basic beginning</h2>
      </div>
      <div class="head-nav">
        <ul>
          <li><a href="">HOME</a></li>
          <li><a href="">BÁO-NHẠC-PHIM</a></li>
          <li><a href="">QUI ĐỊNH</a></li>
          <li><a href="">LIÊN HỆ</a></li>
          <li><a href="">RADIO</a></li>
          <div class="search">
            <input type="text">
            <button><i class="fa fa-search"></i></Button>
          </div>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <div class="menu">
        <div class="menu-left">
          <div class="content">
            <h1>Giai phong RAM de may chay nhanh</h1>
            <p><strong>Máy vi tính thời nay cần nhiều RAM
            để hoạt động hiệu quả,đặc biệt là nếu nó đang chạy Widows Vista 32-bit
            </strong></p>
            <p>Cách đây khoảng 1 năm, Riot Games đã có những update lớn lên một vài tướng Đấu sĩ, 
            Sát thủ để mở rộng bể tướng cho vị trí Đi rừng. 
            Điều đáng tiếc là những thay đổi của Riot khi đó 
            không hề có tác dụng và những vị tướng được chỉnh sửa, bao gồm cả Talon, chẳng thể chơi ở vị trí Đi rừng một cách hiệu quả. T
            uy nhiên điều này đã thay đổi phần nào ở bản 11.5 khi lối chơi Talon Đi rừng trở nên mạnh hơn rất nhiều và được tuyển thủ Selfmade của Fnatic tận dụng triệt để.</p>
            <img src="caothu2020.PNG" alt="">
            <ol type="1">
              <li>huhu</li>
              <p>Hơn nữa, việc Riot giảm lượng vàng, kinh nghiệm nhận được từ các bãi quái cũng khiến cho những vị tướng có khả năng đi gank từ sớm được ưa chuộng hơn. Với chiêu E - Con Đường Thích Khách, Talon sẽ có những hướng tấn công vô cùng bất ngờ đối với tướng địch. Kết hợp với lượng sát thương lớn sẵn có từ bộ kỹ năng, tỷ lệ Talon đi gank thành công là tương đối cao. Vì vậy Talon nhanh chóng tỏ ra rằng mình quá hợp với vị trí Đi rừng ở thời điểm hiện tại.</p>
              <li>haha</li>
              <p>Hơn nữa, việc Riot giảm lượng vàng, kinh nghiệm nhận được từ các bãi quái cũng khiến cho những vị tướng có khả năng đi gank từ sớm được ưa chuộng hơn. Với chiêu E - Con Đường Thích Khách, Talon sẽ có những hướng tấn công vô cùng bất ngờ đối với tướng địch. Kết hợp với lượng sát thương lớn sẵn có từ bộ kỹ năng, tỷ lệ Talon đi gank thành công là tương đối cao. Vì vậy Talon nhanh chóng tỏ ra rằng mình quá hợp với vị trí Đi rừng ở thời điểm hiện tại.</p>
              <li>haha</li>
              <p>Hơn nữa, việc Riot giảm lượng vàng, kinh nghiệm nhận được từ các bãi quái cũng khiến cho những vị tướng có khả năng đi gank từ sớm được ưa chuộng hơn. Với chiêu E - Con Đường Thích Khách, Talon sẽ có những hướng tấn công vô cùng bất ngờ đối với tướng địch. Kết hợp với lượng sát thương lớn sẵn có từ bộ kỹ năng, tỷ lệ Talon đi gank thành công là tương đối cao. Vì vậy Talon nhanh chóng tỏ ra rằng mình quá hợp với vị trí Đi rừng ở thời điểm hiện tại.</p>
            </ol>
          </div>
        </div>
        <div class="menu-right">
          <div>
            <p class="list">Friend's Blog</p>
          <ul>
            <li><a href=""><i class="fa fa-angle-double-right"></i>Blog Việt</a></li>
            <li><a href=""><i class="fa fa-angle-double-right"></i>Sưu Tầm-Độc,Đẹp,Điệu</a></li>
            <li><a href=""><i class="fa fa-angle-double-right"></i>Thu thuat blog chat internet</a></li>
          </ul>
          </div>
          <div>
            <p class="list"><i class="fa fa-rss-square"></i>
              VinaBlog.BlogSpot.com
            </p>
            <p>dsadsadasdad</p>
          </div>
          <div>
            <p class="list"><i class="fa fa-rss-square"></i>
              VinaBlog.BlogSpot.com
            </p>
            <p>dsadsadasdad</p>
          </div>
          <div>
            <p class="list"><i class="fa fa-rss-square"></i>
              VinaBlog.BlogSpot.com
            </p>
            <p>dsadsadasdad</p>
          </div>
          <div>
            <p class="list"><i class="fa fa-rss-square"></i>
              VinaBlog.BlogSpot.com
            </p>
            <p>dsadsadasdad</p>
          </div>

        </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>body{
  margin: 0;
  padding: 0;
}
.container{
  width: 900px;
  margin: 0px auto;
}
.head .head-title{
  background-color: #1099da7a;
  height: 120px;
}
.head-title h1{
  padding-top: 30px;
  padding-left: 20px;
  font-size: 40px;
  color: #0091d4;
}
.head-title h2{
  margin-top: -30px;
  margin-left: 40px;
  font-size: 20px;
  color: rgb(20, 20, 230);
}
.head .head-nav{
  width: 900px;
  background-color: #77bc0e;
  margin-top: -16px;
}
.head-nav ul{
  display: flex;
  margin-left: -30px;
}
.head-nav ul li{
  line-height: 25px;
  list-style-type: none;
  padding: 10px 15px;
  border-right: 1px solid #fff;
}
.head-nav ul li a{
  text-decoration: none;
  color: #fff;
  font-weight: bold;
  font-size: 15px;
}
.head-nav .search{
  width: 325.3px;
  background-color: orange;
  border-left: 1px solid #fff;
  margin-left: 50px;
}
.search input{
  margin: 10px 40px 10px;
  width: 60%;
  padding: 5px 5px;
  border-radius: 8px 0px 0px 8px;
  outline: none;
  border: none;
}
.search button{
  margin-left: -45px;
  padding: 5px 5px;
  border-radius: 0px 8px 8px 0px;
  border: none;
}

.menu{
  width: 900px;
}
.menu .menu-left{
  float: left;
  width: 575px;
}
.menu-left .content{
  padding-left: 25px;
  padding-right: 25px;
}
.menu-left img{
  width: 100%;
}
.menu-left ol{
  font-weight: bold;
  color: #0425b9;
}
.menu-left p{
  font-weight: normal;
  color: black;
}
.menu .menu-right{
  float: left;
  width: 325px;

  box-shadow: -5px 0px 5px -5px black;
}
.menu-right p{
  padding-left: 20px;
}
.list{
  width: 70%;
  line-height: 30px;
  background-color: #77bc0e;
  margin-left: 10px;
  border-radius: 8px 0px 8px 0px;
  color: #fff;
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
}
.menu-right ul li{
  list-style-type: none;
}
.menu-right ul li a{
  text-decoration: none;
}
.list .fa.fa-rss-square{
  background-color: orange;
  color: #fff;
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 20:50 06/03/2021


#news.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>News Page</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style2.css">
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="header">
			<div class="logo">
				<h1>Blog Tin Hoc <sup>TM</sup></h1>
				<h3>Just basic begining</h3>
			</div>
			<div class="menu">
				<ul>
					<li>Home</li>
					<li>Bao Nhac Phim</li>
					<li>Qui Dinh</li>
					<li>Lien He</li>
					<li>Radio</li>
				</ul>
				<div class="search">
					<input type="text" name="s">
					<button>Go!</button>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="main">
			<div class="content">
				<h1>Giai phong RAM de may chay nhanh</h1>
				<p>Chiều nay (6/3), theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Quỳnh Triều, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM chính quyền địa phương với một số đơn vị chức năng Quận 1 đã đưa 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Đưa 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại một khách sạn đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. (ảnh minh hoạ)
Đưa 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại một khách sạn đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. (ảnh minh hoạ)
Trước đó vào ngày 5/3, thông qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng Quận 1 phát hiện nhóm người trên đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành. Ngay sau đó, các đơn vị liên quan đã tiến hành làm việc với quản lý khách sạn và nhóm người trên. Tiến hành cô lập và thực hiện các biện pháp phòng dịch phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khách sạn.

Ngoài nhóm 35 người được đưa cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi theo quy định, hiện khách sạn này tạm thời ngưng nhận khách và bên ngoài có lực lượng chức năng túc trực. Nhân viên làm việc tại khách sạn này đang được cách ly tạm thời tại đây, chờ kết quả xét nghiệm nhóm người trên sẽ có phương án xử lý tình huống phù hợp./.</p>
<p>Chiều nay (6/3), theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Quỳnh Triều, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM chính quyền địa phương với một số đơn vị chức năng Quận 1 đã đưa 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Đưa 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại một khách sạn đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. (ảnh minh hoạ)
Đưa 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tại một khách sạn đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. (ảnh minh hoạ)
Trước đó vào ngày 5/3, thông qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng Quận 1 phát hiện nhóm người trên đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành. Ngay sau đó, các đơn vị liên quan đã tiến hành làm việc với quản lý khách sạn và nhóm người trên. Tiến hành cô lập và thực hiện các biện pháp phòng dịch phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khách sạn.

Ngoài nhóm 35 người được đưa cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi theo quy định, hiện khách sạn này tạm thời ngưng nhận khách và bên ngoài có lực lượng chức năng túc trực. Nhân viên làm việc tại khách sạn này đang được cách ly tạm thời tại đây, chờ kết quả xét nghiệm nhóm người trên sẽ có phương án xử lý tình huống phù hợp./.</p>
			</div>
			<div class="menu-right">
				<div class="panel">
					<div class="panel-heading">
						Friend's Blog
					</div>
					<div class="panel-body">
						<ul>
							<li>Blog Viet</li>
							<li>Su Tam - Doc, Dep, Dieu</li>
							<li>Thu thuat blog chat internet</li>
						</ul>
					</div>
				</div>
				<div class="panel">
					<div class="panel-heading">
						Friend's Blog
					</div>
					<div class="panel-body">
						<ul>
							<li>Blog Viet</li>
							<li>Su Tam - Doc, Dep, Dieu</li>
							<li>Thu thuat blog chat internet</li>
						</ul>
					</div>
				</div>
				<div class="panel">
					<div class="panel-heading">
						Friend's Blog
					</div>
					<div class="panel-body">
						<ul>
							<li>Blog Viet</li>
							<li>Su Tam - Doc, Dep, Dieu</li>
							<li>Thu thuat blog chat internet</li>
						</ul>
					</div>
				</div>
				<div class="panel">
					<div class="panel-heading">
						Friend's Blog
					</div>
					<div class="panel-body">
						<ul>
							<li>Blog Viet</li>
							<li>Su Tam - Doc, Dep, Dieu</li>
							<li>Thu thuat blog chat internet</li>
						</ul>
					</div>
				</div>
				<div class="panel">
					<div class="panel-heading">
						Friend's Blog
					</div>
					<div class="panel-body">
						<ul>
							<li>Blog Viet</li>
							<li>Su Tam - Doc, Dep, Dieu</li>
							<li>Thu thuat blog chat internet</li>
						</ul>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#style2.css


body {
	padding: 0px;
	margin: 0px;
}

.container {
	width: 60%;
	display: block;
	margin: 0px auto;
}

.header {
	width: 100%;
	display: block;
}

.header .logo {
	background-image: linear-gradient(to right, #c6f8f5, #35b4ae);
	padding: 20px;
}

.header .logo h1 {
	color: #0c83bc;
}

.header .logo h3 {
	color: #0739aa;
}

.header .menu {
	padding: 0px;
	margin: 0px;
	width: 100%;
	display: flex;
}

.header .menu ul {
	width: 70%;
	margin: 0px;
	display: flex;
	list-style-type: none;
	background-color: #18e36a;
}

.header .menu ul li {
	border-right: solid white 1px;
	padding: 10px;
	color: white;
	text-transform: uppercase;
	cursor: pointer;
}

.header .menu ul li:hover {
	background-color: orange;
}

.header .menu .search {
	width: 30%;
	background-color: orange;
	padding-left: 20px;
	padding-top: 7px;
}

.header .menu .search input {
	border: none;
}

.header .menu .search button {
	background-color: #18e36a;
	border: solid white 1px;
}

.main {
	width: 100%;
	display: flex;
}

.main .content {
	width: 70%;
	box-shadow: 5px 0px 5px -5px black;
	text-align: justify;
	padding-right: 25px;
}

.main .menu-right {
	width: 30%;
	padding-left: 20px;
}

.panel {
	display: block;
}

.panel .panel-heading {
	background-color: #18e36a;
	padding: 6px;
	font-weight: bold;
	color: white;
	margin-top: 15px;
}

.panel .panel-body ul {
	list-style-type: none;
}

.panel .panel-body ul li {
	padding-top: 5px;
	padding-bottom: 5px;
	border-bottom: solid #eeeeee 1px;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!