IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện IFrame - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện IFrame - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 19:46 04/03/2021 4,151 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 19:03 06/03/2021


#contact.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Easy Bank - Page</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="header">
			<div class="sub-header">
				<h1 class="title">Whole World One Bank...</h1>
				<h1 class="sub-title">Easy Bank</h1>
			</div>
		</div>
		<div class="main">
			<div class="menu-left">
				<ul>
					<li><a href="index.html">About Us</a></li>
					<li><a href="products.html">Products and Services</a></li>
					<li><a href="contact.html">Contact Us</a></li>
				</ul>
			</div>
			<div class="main-body">
				<h1>Contact Us</h1>
				<ul>
					<li>Email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></li>
					<li>Phone: <a href="tel:123456789">123456789</a></li>
				</ul>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Easy Bank - Page</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="header">
			<div class="sub-header">
				<h1 class="title">Whole World One Bank...</h1>
				<h1 class="sub-title">Easy Bank</h1>
			</div>
		</div>
		<div class="main">
			<div class="menu-left">
				<ul>
					<li><a href="index.html">About Us</a></li>
					<li><a href="products.html">Products and Services</a></li>
					<li><a href="contact.html">Contact Us</a></li>
				</ul>
			</div>
			<div class="main-body">
				<h1>About Us</h1>
				<p>Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 6/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 6/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 6/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.</p>
				<h1>History</h1>
				<p>Trong đó, riêng Hải Dương có 706 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 6/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 6/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.</p>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#products.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Easy Bank - Page</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="header">
			<div class="sub-header">
				<h1 class="title">Whole World One Bank...</h1>
				<h1 class="sub-title">Easy Bank</h1>
			</div>
		</div>
		<div class="main">
			<div class="menu-left">
				<ul>
					<li><a href="index.html">About Us</a></li>
					<li><a href="products.html">Products and Services</a></li>
					<li><a href="contact.html">Contact Us</a></li>
				</ul>
			</div>
			<div class="main-body">
				<h1>Products</h1>
				<p>Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 6/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 6/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 6/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.</p>
				<h1>History</h1>
				<p>Trong đó, riêng Hải Dương có 706 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 6/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 6/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.</p>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


#style.css


body {
	padding: 0px;
	margin: 0px;
}

.container {
	display: block;
	width: 100%;
}

.header {
	width: 100%;
	background-color: #f8d39c;
	padding: 10px;
	text-align: center;
	border-bottom: solid grey 2px;
}

.sub-header {
	width: 420px;
	margin: 0px auto;
}

.header .title {
	color: #bc4004;
	text-align: left;
}

.header .sub-title {
	color: #0a9b5f;
	text-align: right;
}

.main {
	width: 100%;
	display: flex;
}

.main .menu-left {
	width: 25%;
	text-align: left;
	border-right: solid grey 2px;
	height: 800px;
}

.main .menu-left ul {
	margin-left: 60px;
}

.main .main-body {
	padding: 60px;
	width: 75%;
	text-align: justify;
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:59 04/03/2021


#AboutUs.css


.link {
	border-style: double;
	border-width: 3px;
	width: 28%;
	float: left;
	padding-bottom: 100%;
}
.group{
	border-style: double;
	border-width: 3px;
	width: 71%;
	padding-bottom: 100%;
	float: right;
	float: top;
	padding-bottom: 100%;
}
h1{
	margin-left: 3%;
}
b,p{
	margin-left: 1%;
}
a{
	color: #0000cc;
	text-decoration: underline;
}


#AboutUs.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>EasyBank - whole world One Bank</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="AboutUs.css">
</head>
<body>
<div>
	<div>
		<h1 class="h1">-:About Us:-</h1>
		<p> 
			at dasbdnama,mndadnajdnasjdnadanjdanda,dnanad,andm,ansdman,sda
		</p> 
	</div>
	<div>
		<h1>-:History:-</h1>
		<p><p>
			at dasbdnama,mndadnajdnasjdnadanjdanda,dnanad,andm,ansdman,sda
		</p></p>
	</div>
</div>
	
</body>
</html>


#ContactUs.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>EasyBank - whole world One Bank</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="AboutUs.css">
</head>
<body>
 
<div>
	<div>
		<h1>-:Contact Us:-</h1>
		<p><p>
			at dasbdnama,mndadnajdnasjdnadanjdanda,dnanad,andm,ansdman,sda
			at dasbdnama,mndadnajdnasjdnadanjdanda,dnanad,andm,ansdman,sda
			at dasbdnama,mndadnajdnasjdnadanjdanda,dnanad,andm,ansdman,sda
			<br>
			<b>dasdadadad</b><br>
			<b>asdasd6</b> 8435132135432

			<br>
			
			<b>Email:</b><a href="https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox">[email protected]</a>
		</p></p>
	</div>

</div>
	
</body>
</html>


#iframe.html<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>EasyBank - whole world One Bank</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="AboutUs.css">
</head>
<body>
	<img src="image/easybank.png" width="80%" style="margin-left: 10%">


	<div class="link">
	<ul style="margin-top: 50px;margin-left: 30px">
		<li style="margin-bottom: 12px"><a  onclick="linkw('AboutUs.html')" >About Us</a></li style="margin-bottom: 12px">
		<li style="margin-bottom: 12px"><a  onclick="linkw('Products.html')" >Products and Services</a></li>
		<li style="margin-bottom: 12px"><a  onclick="linkw('ContactUs.html')" >Contact Us</a></li>
	</ul>
	</div>
<div class="group">
	 <iframe id="iframeid" src="AboutUs.html" width="100%" height="1000" style="border:none;">
</iframe>
	</div>
</div>
	<script type="text/javascript" src="iframe.js"></script>
</body>
</html>


#iframe.js


function linkw(x) {
	console.log('dadadad')
	 document.getElementById('iframeid').src=x;
}


#Products.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>EasyBank - whole world One Bank</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="AboutUs.css">
</head>
<body>
 
<div>
	<div>
		<h1>-:Products and services:-</h1>
		<p><p>
			at dasbdnama,mndadnajdnasjdnadanjdanda,dnanad,andm,ansdman,sda
			at dasbdnama,mndadnajdnasjdnadanjdanda,dnanad,andm,ansdman,sda
		</p></p>
			<ul>
				<li>dadadasdadadadad</li>
				<li>jhdhfgjghjdfgfgjg</li>
			</ul>
	</div>
</div>
	
</body>
</html>


hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 21:17 04/03/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Welcome to my page</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<style>
	*{
		box-sizing: border-box;
	}
</style>
<body>
	<header>
  <h2>Whole World One Bank</h2>
	<h2>EASY BANK</h2> 
</header>
<section>
	<nav>
		<ul>
			<li><a href="Practice.html">About Us
			</a></li>
			<p> </p>
			<li><a href="Product.html">Products And Services</a></li>
			<p> </p>
			<li><a href="Contact Us.html">Contact Us</a></li>
		</ul>
	</nav>
	<article>
		<h1 style="font-size: 36">-: ABOUT US :-</h1>
		<p>At Easy Bank we make it Easy</p>
		<h1 style="font-size: 36">-: HISTORY :-</h1>
		<p>Since 1945</p>
	</article>
</section>


</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Welcome to my page</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<style>
	*{
		box-sizing: border-box;
	}
</style>
<body>
	<header>
  <h2>Whole World One Bank</h2>
	<h2>EASY BANK</h2> 
</header>
<section>
	<nav>
		<ul>
			<li><a href="Practice.html">About Us
			</a></li>
			<p> </p>
			<li><a href="Product.html">Products And Services</a></li>
			<p> </p>
			<li><a href="Contact Us.html">Contact Us</a></li>
		</ul>
	</nav>
	<article>
		<h1 style="font-size: 36">-: PRODUCTS AND SERVICES :-</h1>
		<p>WE HAVE ALL THE STUFF HERE!!!</p>

	</article>
</section>


</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Welcome to my page</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<style>
	*{
		box-sizing: border-box;
	}
</style>
<body>
	<header>
  <h2>Whole World One Bank</h2>
	<h2>EASY BANK</h2> 
</header>
<section>
	<nav>
		<ul>
			<li><a href="Practice.html">About Us
			</a></li>
			<p> </p>
			<li><a href="Product.html">Products And Services</a></li>
			<p> </p>
			<li><a href="Contact Us.html">Contact Us</a></li>
		</ul>
	</nav>
	<article>
		<h1 style="font-size: 36">-: CONTACT US :-</h1>
		<p>Phone Number: 035.353.3535</p>
		<p>Email: [email protected]</p>

	</article>
</section>


</body>
</html>
header
{
background-color: grey;
padding: 30px;
text-align: center;
font-size: 20px;
color: white;
}
nav
{
	float: left;
	width: 30%;
	background-color: #ccc;
	padding: 180px;
	letter-spacing: 3px;	
}
article
{
	float: left;
	padding: 20px;
	width: 70%;
	background-color: white;

}


Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 21:07 04/03/2021

https://vungocvan-aptech.herokuapp.com/0304/home_about_us.html

https://github.com/vanvu25894/02-HTML/tree/main/0304


Nguyễn Minh Hiếu [community,C2010L]

Ngày viết: 20:48 04/03/2021<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="page1.css">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="head">
      <p id="text">Whole World One Bank...</p>
      <p id="text2">Easy Bank</p>
    </div>
    <div class="left">
      <ul>
        <li><a href="page1.html">About Us</a></li>
        <li><a href="page2.html">Products and Services</a></li>
        <li><a href="page3.html">Contant Us</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="right">
      <h1>-: About Us :-</h1>
      <p>
        At EasyBank we believe in helping people t organize their requirements.
        We provide services and products worldwide. The details of our product and 
        services can be found throughout this site
      </p>
      <h1>-: History :-</h1>
      <p>EasyBank was established inn 1945 in the United States. Nicolas K. Smith became the first president.
        EasyBank opened an office in Paris in 2000
      </p>
    </div>
  </div>
</body>
</html><!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="page1.css">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="head">
      <p id="text">Whole World One Bank...</p>
      <p id="text2">Easy Bank</p>
    </div>
    <div class="left">
      <ul>
        <li><a href="page1.html">About Us</a></li>
        <li><a href="page2.html">Products and Services</a></li>
        <li><a href="page3.html">Contant Us</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="right">
      <h1>-: Products and Services :-</h1>
      <p>
        EasyBank is one of the biggest bank i the World, offering a wide range 
        of insurance products and account services to customers
      </p>
      <ul id="right">
        <li>It provides credit cardds</li>
        <li>It has a branch that provides professional banking</li>
      </ul>
    </div>
</body>
</html><!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="page1.css">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="head">
      <p id="text">Whole World One Bank...</p>
      <p id="text2">Easy Bank</p>
    </div>
    <div class="left">
      <ul>
        <li><a href="page1.html">About Us</a></li>
        <li><a href="page2.html">Products and Services</a></li>
        <li><a href="page3.html">Contant Us</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="right">
      <h1>-: Contact Us :-</h1>
      <p>
        Contact us by calling the relevant customer service telephone number and sending e-mails.
      </p>
      <p><strong>Customer Services</strong></p>
      <p><strong>Telephone Number:</strong> 033-244-5341</p>
      <p><strong>Email:</strong> [email protected]</p>
    </div>
</body>
</html>*{
  margin: 0;
  padding: 0;
}
.container{
  width: 700px;
  margin: 0px auto;
}
.container .head{
  width: 60%;
  margin-top: 20px;
  text-align: center;
  background-color :#e5ccae36;
  margin-left: 150px;
  margin-bottom: 10px;
}
.head #text{
  text-shadow: 5px 4px 4px #656262;
  color: #ea1111;
  font-weight: 700;
  font-size: 18pt;
}
.head #text2{
  text-shadow: 5px 4px 4px #656262;
  color: green;
  font-weight: 700;
  font-size: 21pt;
  font-style: oblique;
  padding-left: 280px;
}
.container .left{
  width: 20%;
  min-height: 244px;
  float: left;
  margin-right: -3px;
  border: 4px ridge rgb(228, 222, 222);
  padding-left: 20px;
}
.container .right{
  width: 75%;
  min-height: 244px;
  float: left;
  border: 4px ridge rgb(228, 222, 222);
}
.right h1,p{
  padding: 10px 20px;
}
.right #right{
  padding: 10px 60px;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!