IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Big first letter - css
× 1) [Share Code] Tìm hiểu khái niệm domain (dns) + hosting/server + thẻ căn bản html + css - Lession 1 2) [Share Code] - Hướng dẫn tạo form gửi mail html5/css - Javascript 3) [Share Code] Hướng dẫn thiết kế Layout bằng HTML5/CSS - Tạo layout website HTML5/CSS 4) [Share Code] Tạo website đầu tiên - HelloWorld - Lập trình HTML/CSS/JS 5. Big first letter - css 6) [Share Code] Tìm hiểu CSS - HTML - Lập trình HTML/CSS/JS 7) [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu tags căn bản trong HTML/CSS - Lập trình HTML/CSS/JS 8) [Share Code] Hướng dẫn thiết kế layout HTML/CSS - Lập trình HTML/CSS/JS 9) [Share Code] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Big first letter - css

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 09:18 09/10/2020 1,120 Lượt Xem<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p::first-letter {
  font-size: 500%;
  color: #8A2BE2;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Welcome to My Homepage</h1>

<p>My name is Donald.</p>
<p>I live in Duckburg.</p>
<p>My best friend is Mickey.</p>

</body>
</html>
Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!