IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Examination & Test >> Quản lý xe trên các địa bạn + java basic

Examination & Test >> Quản lý xe trên các địa bạn + java basic

by GokiSoft.com - 19:00 05/08/2021 10,360 Lượt Xem

Cậu 1:

* Tạo một giao diện IXe nằm trong gói xeco.info gồm có 2 phương thức:

            - public void nhap();

            - public void hienthi();

 

* Tạo Lớp XeMay cũng nằm trong gói xeco.info thực thi giao diện IXe và có các thuộc tính sau:

            String bienso;

            String loaixe;

            String mauxe;

            float giatien;

Cài đặt Constructor, các phương thức set/get và Override các phương thức trong giao diện IXe.

 

* Tạo lớp XeMayHoaBinh nằm trong gói hoabinh.xemay kế thừa từ interface IXe. Gồm các thuộc tính sau:

            - n (kiểu int)    : Dùng để nhập vào số lượng xe

- Một mảng n phần tử kiểu XeMay dùng để lưu thông tin của n xe máy đang quản lý tại tỉnh Hòa Bình.

Cài đặt constructor, override tất cả các phương thức trong lớp XeMay. Phương thức nhập phải nhập vào số lượng xe và gọi nhập thông tin của n xe đó.

 

* Tạo lớp XeMayHaNoi nằm trong gói hanoi.xemay kế thừa từ interface IXe. Gồm các thuộc tính sau.

            - n (kiểu int)    : Dùng để nhập vào số lượng xe

- Một mảng n phần tử kiểu XeMay dùng để lưu thông tin của n xe máy đang quản lý tại tỉnh Hà Nội.

Cài đặt constructor, override tất cả các phương thức trong lớp XeMay. Phương thức nhập phải nhập vào số lượng xe và gọi nhập thông tin của n xe đó.

 

* Tạo lớp QuanLyChung nằm trong gói quanlychung.xemay, có menu như sau:

            1. Nhập thông tin cho n xe máy tại tỉnh Hòa Bình.

            2. Nhập thông tin cho n xe máy tại tỉnh Hà Nội.

            3. Sắp xếp danh sách tăng theo biển số xe.

            4. Tìm kiếm thông tin xe theo biển số xe.

            5. Thống kê số lượng xe đang quản lý.

            6. Thoát

 

-          Yêu cầu:

o   Sau khi người sử dụng chọn chức năng 3, 4, 5 sẽ đưa ra thông báo nhập vào tỉnh cần thực hiện (Hòa Bình hoặc Hà Nội).


Câu 2:

Nhập từ bàn phím 2 chuỗi s1 và s2.

Yêu cầu tìm kiếm số lần xuất hiện của chuỗi s2 trong chuỗi s1 và hiển thị vị trí xuất hiện của s2 trong s1

Ví du:

s1 = "Sinh vien aptech abc abc aptech okok aptech xin chao"

s2 = "aptech"

Kết quả in ra là:

Số lần xuất hiện: 3

Các vị trí xuất hiện lần lượt là: 10, 25, 37

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 20:46 05/08/2021


#XeMayHoaBinh.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson13.bt1139;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class XeMayHoaBinh implements IXe{
  int n;
  XeMay[] xemayList;

  public XeMayHoaBinh() {
  }

  public int getN() {
    return n;
  }

  public void setN(int n) {
    this.n = n;
  }

  public XeMay[] getXemayList() {
    return xemayList;
  }

  public void setXemayList(XeMay[] xemayList) {
    this.xemayList = xemayList;
  }
  
  @Override
  public void nhap() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap so xe may can quan ly tai tinh Hoa Binh: ");
    n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    xemayList = new XeMay[n];
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      xemayList[i] = new XeMay();
      xemayList[i].nhap();
    }
  }

  @Override
  public void hienthi() {
    System.out.println("Hien thi danh sach xe may tai tinh Hoa Binh: ");
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      xemayList[i].hienthi();
    }
  }
  
}


#XeMayHaNoi.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson13.bt1139;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class XeMayHaNoi implements IXe{
  int n;
  XeMay[] xemayList;

  public XeMayHaNoi() {
  }

  public int getN() {
    return n;
  }

  public void setN(int n) {
    this.n = n;
  }

  public XeMay[] getXemayList() {
    return xemayList;
  }

  public void setXemayList(XeMay[] xemayList) {
    this.xemayList = xemayList;
  }
  
  @Override
  public void nhap() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap so xe may can quan ly tai TP Ha Noi: ");
    n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    xemayList = new XeMay[n];
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      xemayList[i] = new XeMay();
      xemayList[i].nhap();
    }
  }

  @Override
  public void hienthi() {
    System.out.println("Hien thi danh sach xe may tai TP Ha Noi: ");
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      xemayList[i].hienthi();
    }
  }
  
}


#XeMay.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson13.bt1139;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class XeMay implements IXe {
  String bienso;
  String loaixe;
  String mauxe;
  float giatien;

  public XeMay() {
  }

  public XeMay(String bienso, String loaixe, String mauxe, float giatien) {
    this.bienso = bienso;
    this.loaixe = loaixe;
    this.mauxe = mauxe;
    this.giatien = giatien;
  }

  public String getBienso() {
    return bienso;
  }

  public void setBienso(String bienso) {
    this.bienso = bienso;
  }

  public String getLoaixe() {
    return loaixe;
  }

  public void setLoaixe(String loaixe) {
    this.loaixe = loaixe;
  }

  public String getMauxe() {
    return mauxe;
  }

  public void setMauxe(String mauxe) {
    this.mauxe = mauxe;
  }

  public float getGiatien() {
    return giatien;
  }

  public void setGiatien(float giatien) {
    this.giatien = giatien;
  }

  @Override
  public void nhap() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap bien so xe: ");
    bienso = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap loai xe: ");
    loaixe = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap mau xe: ");
    mauxe = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap gia tien: ");
    giatien = Float.parseFloat(scan.nextLine());
  }

  @Override
  public void hienthi() {
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "bienso=" + bienso + ", loaixe=" + loaixe + ", mauxe=" + mauxe + ", giatien=" + giatien;
  }
}


#QuanLyChung.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson13.bt1139;

import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class QuanLyChung {

  static XeMayHaNoi xeMayHaNoi = new XeMayHaNoi();
  static XeMayHoaBinh xeMayHoaBinh = new XeMayHoaBinh();
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);

  public static void main(String[] args) {
    int choose;

    List<XeMay> list;

    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      switch (choose) {
        case 1:
          xeMayHoaBinh.nhap();
          break;
        case 2:
          xeMayHaNoi.nhap();
          break;
        case 3:
          System.out.println("Lua chon tinh can sap xep");
          list = getXemayByCity();

          Collections.sort(list, new Comparator<XeMay>() {
            @Override
            public int compare(XeMay o1, XeMay o2) {
              return o1.getBienso().compareToIgnoreCase(o2.getBienso());
            }
          });

          for (XeMay xeMay : list) {
            xeMay.hienthi();
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("Lua chon tinh can tim kiem");
          list = getXemayByCity();
          String bienso = scan.nextLine();
          
          for (XeMay xeMay : list) {
            if(xeMay.getBienso().equalsIgnoreCase(bienso)) {
              xeMay.hienthi();
              break;
            }
          }
          break;
        case 5:
          System.out.println("Lua chon tinh can xem thong ke: ");
          list = getXemayByCity();
          System.out.println("Tong so xe: " + list.size());
          break;
        case 6:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while (choose != 6);
  }

  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap xe tinh Hoa Binh");
    System.out.println("2. Nhap xe TP Ha Noi");
    System.out.println("3. Sap xep theo bien so xe (A-Z)");
    System.out.println("4. Tim kiem theo bien so xe");
    System.out.println("5. Thong ke so luong xe");
    System.out.println("6. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  static List<XeMay> getXemayByCity() {
    List<XeMay> list;
    
    System.out.println("1. TP Ha Noi");
    System.out.println("2. Tinh Hoa Binh");
    System.out.println("Chon: ");

    int option = Integer.parseInt(scan.nextLine());

    switch (option) {
      case 1:
        list = Arrays.asList(xeMayHaNoi.getXemayList());
        break;
      default:
        list = Arrays.asList(xeMayHoaBinh.getXemayList());
        break;
    }
    return list;
  }
}


#IXe.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson13.bt1139;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface IXe {
  void nhap();
  void hienthi();
}


Đỗ Phan Hà [community,C2010L]

Ngày viết: 20:20 05/08/2021


#IXe.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xeco.info;

/**
 *
 * @author ZZoukertic
 */
public interface IXe {
  public void nhap();
  public void hienthi();
}


#QuanLyChung.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xeco.info;
import java.lang.reflect.Array;
import java.util.Scanner;
import java.util.Collection;
import java.util.List;
/**
 *
 * @author ZZoukertic
 */
public class QuanLyChung {
  static XeMayHaNoi hanoi;
  static XeMayHoaBinh hoabinh;
  static Scanner sc;
  
  public static void main(String[] args){
    hanoi = new XeMayHaNoi();
    hoabinh = new XeMayHoaBinh();
    sc = new Scanner(System.in);
    int choose;
    

    
    do{
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());

      switch(choose){
        case 1:
          hoabinh.nhap();
          break;
        case 2:
          hanoi.nhap();
          break;
        case 3:
          sort();
          break;
        case 4:
          search();
          break;
        case 5:
          showinfo();
          break;
        case 6:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while (choose != 6);
  }
  
  static void showMenu(){
    System.out.println("1. Nhap xe may tai Hoa Binh");
    System.out.println("2. Nhap xe may tai Ha Noi");
    System.out.println("3. Sap xe danh sach tang cua bien so xe");
    System.out.println("4. Tim kiem thong tin theo bien so xe");
    System.out.println("5. Thong ke so luong xe dang quan ly");
    System.out.println("6. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }
  
  static void showMenuByAddress(){
    System.out.println("1. Hoa Binh");
    System.out.println("2. Ha Noi");
    System.out.println("Chon:");
  }
  
  static void sort(){
    showMenuByAddress();
    int choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    XeMay[] danhsachxe;
    
    danhsachxe = switch (choose) {
      case 1 -> hoabinh.getDanhsachxemay();
      default -> hanoi.getDanhsachxemay();
    };
    List<XeMay> list = Array.asList(danhsachxe);
    
    Collection.sort(list, (o1, o2) -> o1.getBienso().compareToIgnoreCase(o2.getBienso()));
    
    list.forEach(XeMay -> {
      XeMay.hienthi();
    });
  }
  
  static void search(){
    showMenuByAddress();
    int choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    XeMay[] danhsachxe;
    
    danhsachxe = switch (choose) {
      case 1 -> hoabinh.getDanhsachxemay();
      default -> hanoi.getDanhsachxemay();
    };
    System.out.println("Nhap bien so xe can tim:");
    String bs = sc.nextLine();
    boolean Finded = false;
    for(XeMay xemay : danhsachxe){
      if(xemay.getBienSo().equalsIgnoreCase(bs)){
        xemay.hienthi();
        Finded = true;
        break;
      }
    }
    if (!Finded){
      System.out.println("Khong tim thay bien so xe " + bs);
    }
  }
  
  static void showinfo(){
    showMenuByAddress();
    int choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    
    switch(choose){
      case 1 -> System.out.println("So xe dang quan ly tai tinh Hoa Binh: " + hoabinh.getN());
      default -> System.out.println("So xe dang quan ly tai tinh Ha Noi: " + hanoi.getN()); 
    }
  }
}


#XeMay.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xeco.info;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ZZoukertic
 */
public class XeMay implements IXe{
  String bienso;
  String loaixe;
  String mauxe;
  float giatien;
  public XeMay() {
  }
  public XeMay(String bienso, String loaixe, String mauxe, float giatien){
    this.bienso = bienso;
    this.loaixe = loaixe;
    this.mauxe = mauxe;
    this.giatien = giatien;
  }  
  public String getBienSo(){
    return bienso;
  }
  public void setBienSo(String bienso){
    this.bienso = bienso;
  }
  public String getLoaiXe(){
    return loaixe;
  }
  public void setLoaiXe(String loaixe){
    this.loaixe = loaixe;
  }
  public String getMauXe(){
    return mauxe;
  }
  public void setMauXe(String mauxe){
    this.mauxe = mauxe;
  }
  public float getGiaTien(){
    return giatien;
  }
  public void setGiaTien(float giatien){
    this.giatien = giatien;
  }
  
  @Override
  public void nhap() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap Bien so xe: ");
    bienso = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap Loai xe: ");
    loaixe = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap Mau xe: ");
    mauxe = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap Gia tien: ");
    giatien = Float.parseFloat(sc.nextLine());
  }

  @Override
  public void hienthi() {
    System.out.println(toString());
  }
  
  @Override 
  public String toString(){
    return "Xe may{" + "bienso = " + bienso + ",loaixe = " + loaixe + ",mauxe = " + mauxe + ",giatien = " + giatien + "}";
  }
}


#XeMayHaNoi.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xeco.info;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ZZoukertic
 */
public class XeMayHaNoi implements IXe {
  int n;
  XeMay[] danhsachxemay;
  public XeMayHaNoi(){
  }
  
  public int getN(){
    return n;
  }
  public void setN(int n){
    this.n = n;
  }
  public XeMay[] getDanhsachxemay() {
    return danhsachxemay;
  }
  public void setDanhsachxemay(XeMay[] danhsachxemay){
    this.danhsachxemay = danhsachxemay;
  }
  
  @Override
  public void nhap() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap so xe tai Ha Noi: ");
    n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    danhsachxemay = new XeMay[n];
    for (int i = 0; i < n; i++){
      danhsachxemay[i] = new XeMay();
      danhsachxemay[i].nhap();
    }
  }

  @Override
  public void hienthi() {
    System.out.println("Danh sach xe may tai Ha Noi: ");
    for (int i = 0; i < n; i++){
      System.out.println("Thong tin xe may thu " + (i+1));
      danhsachxemay[i].hienthi();
    }
  }
  
}


#XeMayHoaBinh.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xeco.info;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ZZoukertic
 */
public class XeMayHoaBinh implements IXe {
  int n;
  XeMay[] danhsachxemay;
  public XeMayHoaBinh(){
  }
  
  public int getN(){
    return n;
  }
  public void setN(int n){
    this.n = n;
  }
  public XeMay[] getDanhsachxemay() {
    return danhsachxemay;
  }
  public void setDanhsachxemay(XeMay[] danhsachxemay){
    this.danhsachxemay = danhsachxemay;
  }
  
  @Override
  public void nhap() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap so xe tai Hoa Binh: ");
    n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    danhsachxemay = new XeMay[n];
    for (int i = 0; i < n; i++){
      danhsachxemay[i] = new XeMay();
      danhsachxemay[i].nhap();
    }
  }

  @Override
  public void hienthi() {
    System.out.println("Danh sach xe may tai Hoa Binh: ");
    for (int i = 0; i < n; i++){
      System.out.println("Thong tin xe may thu " + (i+1));
      danhsachxemay[i].hienthi();
    }
  }
  
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 20:05 05/08/2021


#Gokisoft1139.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package gokisoft1139;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Đào Dũng
 */
public class Gokisoft1139 {

  /**Câu 2:
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhap s1 ");
    String s1 = scan.nextLine();
    System.out.println("nhap s2 ");
    String s2 = scan.nextLine();
    ArrayList<Integer> tmp = new ArrayList<>();
    int index = 0;
    while (s1.indexOf(s2,index)!=-1) {      
      tmp.add(s1.indexOf(s2,index));
      index = s1.indexOf(s2,index)+1;
    }
    System.out.print("Số lần xuất hiện: "+tmp.size()+"\nCác vị trí xuất hiện lần lượt là: ");
    


    for (int i = 0; i < tmp.size()-1; i++) {
      System.out.print(tmp.get(i)+" ,");
    }
    System.out.print(tmp.get(tmp.size()-1)+"\n");
  }

}


#XeMayHaNoi.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package hanoi.xemay;

import java.util.Scanner;
import xeco.info.*;

/**
 *
 * @author Đào Dũng
 */
public class XeMayHaNoi implements IXe{

  int n;
  
  public XeMay[] arr;   

  public XeMayHaNoi() {
  }

   
  
  @Override
  public void nhap() {

    System.out.print("nhap so xe :" );
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    arr = new XeMay[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      arr[i] = new XeMay();
          System.out.print("nhap thong tin xe thu "+i+" :" );
        arr[i].nhap();
    }

  }

  @Override
  public void hienthi() {


  }
}


#XeMayHoaBinh.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package hoabinh.xemay;

import java.util.Scanner;
import xeco.info.*;

/**
 *
 * @author Đào Dũng
 */
public class XeMayHoaBinh implements IXe{

  int n;
  
  public XeMay[] arr;   

  public XeMayHoaBinh() {
  }

   
  
  @Override
  public void nhap() {

    System.out.print("nhap so xe :" );
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    arr = new XeMay[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      arr[i] = new XeMay();
          System.out.print("nhap thong tin xe thu "+i+" :" );
        arr[i].nhap();
    }

  }

  @Override
  public void hienthi() {


  }
  
}


#QuanLyChung.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package quanlychung.xemay;

import hanoi.xemay.XeMayHaNoi;
import hoabinh.xemay.XeMayHoaBinh;
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Đào Dũng
 */
public class QuanLyChung {
    public static void main(String[] args) {
      Scanner scan = new Scanner(System.in);
      XeMayHaNoi x = null;
      XeMayHoaBinh y = null; 
      while (true) {  
        menu();
        switch(Integer.parseInt(scan.nextLine())){
          case 1 ->{
            y = new XeMayHoaBinh();
            y.nhap();
            
          }
          case 2 ->{
            x = new XeMayHaNoi();
            x.nhap();
            
          }
          case 3 ->{
            System.out.println("nhap tinh can thu hien ");
            if (scan.nextLine().equals("Hòa Bình")) {
              Arrays.sort(y.arr);
            }
            if (scan.nextLine().equals("Hà Nội")) {
              Arrays.sort(x.arr);
            }
          }
          case 4 ->{
            System.out.println("nhap tinh can thu hien ");
            if (scan.nextLine().equals("Hòa Bình")) {
              System.out.println("nhap bien so");
              String str = scan.nextLine();
              for (int i = 0; i < y.arr.length; i++) {
                if (y.arr[i].getBienso().equals(str)) {
                  System.out.println("thong tin xe la");
                  y.arr[i].hienthi();
                  break;
                }
                
              }
               
            }
            if (scan.nextLine().equals("Hà Nội")) {
              System.out.println("nhap bien so");
              String str = scan.nextLine();
              for (int i = 0; i < x.arr.length; i++) {
                if (x.arr[i].getBienso().equals(str)) {
                  System.out.println("thong tin xe la");
                  x.arr[i].hienthi();
                  break;
                }
                
              }
            }
          }
          case 5 ->{
            System.out.println("nhap tinh can thu hien ");
            if (scan.nextLine().equals("Hòa Bình")) {
              System.out.println("so xe dang quan ly la " + y.arr.length);
            }
            if (scan.nextLine().equals("Hà Nội")) {
              System.out.println("so xe dang quan ly la " + x.arr.length);
            }
          }
          case 6 ->{
            System.exit(0);
          }
        }    
      }
    }

  private static void menu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin cho n xe máy tại tỉnh Hòa Bình.\n" +
    "\n" +
    "2. Nhập thông tin cho n xe máy tại tỉnh Hà Nội.\n" +
    "\n" +
    "3. Sắp xếp danh sách tăng theo biển số xe.\n" +
    "\n" +
    "4. Tìm kiếm thông tin xe theo biển số xe.\n" +
    "\n" +
    "5. Thống kê số lượng xe đang quản lý.\n"
        + "chon : ");
  }
}


#IXe.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xeco.info;

/**
 *
 * @author inter
 */
public interface IXe {
   public void nhap();

   public void hienthi();
}


#XeMay.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package xeco.info;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Đào Dũng
 */
public class XeMay implements IXe{
      String bienso;

      String loaixe;

      String mauxe;

      float giatien;

  public XeMay() {
  }

  public XeMay(String bienso, String loaixe, String mauxe, float giatien) {
    this.bienso = bienso;
    this.loaixe = loaixe;
    this.mauxe = mauxe;
    this.giatien = giatien;
  }

  public String getBienso() {
    return bienso;
  }

  public void setBienso(String bienso) {
    this.bienso = bienso;
  }

  public String getLoaixe() {
    return loaixe;
  }

  public void setLoaixe(String loaixe) {
    this.loaixe = loaixe;
  }

  public String getMauxe() {
    return mauxe;
  }

  public void setMauxe(String mauxe) {
    this.mauxe = mauxe;
  }

  public float getGiatien() {
    return giatien;
  }

  public void setGiatien(float giatien) {
    this.giatien = giatien;
  }

  @Override
  public void nhap() {
      Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("nhap bien so :");
    bienso = scan.nextLine();
    System.out.println("nhap loai xe :");
    loaixe = scan.nextLine();
    System.out.println("nhap mau xe :");
    mauxe = scan.nextLine();
    System.out.println("nhap gia tien :");
    giatien = Float.parseFloat(scan.nextLine());
  }

  @Override
  public void hienthi() {
    System.out.println("bien so la "+bienso);
    System.out.println("loai xe la "+loaixe);
    System.out.println("mau la "+mauxe);
    System.out.println("gia tien la "+giatien);
  }
}


GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 09:44 23/07/2021


#XeMayHoaBinh.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1139;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class XeMayHoaBinh implements IXe{
  int n;
  XeMay[] dsXemay;

  public XeMayHoaBinh() {
  }

  @Override
  public void nhap() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap so xe tai Hoa Binh (n): ");
    try {
      n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    } catch(NumberFormatException e) {}
    
    dsXemay = new XeMay[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      dsXemay[i] = new XeMay();
      dsXemay[i].nhap();
    }
  }

  @Override
  public void hienthi() {
    System.out.println("Danh sach xe may tinh Hoa Binh");
    
    for (int i = 0; i < dsXemay.length; i++) {
      System.out.println("Thong tin xe may thu " + i);
      dsXemay[i].hienthi();
    }
  }

  public int getN() {
    return n;
  }

  public void setN(int n) {
    this.n = n;
  }

  public XeMay[] getDsXemay() {
    return dsXemay;
  }

  public void setDsXemay(XeMay[] dsXemay) {
    this.dsXemay = dsXemay;
  }
}


#XeMayHaNoi.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1139;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class XeMayHaNoi implements IXe{
  int n;
  XeMay[] dsXemay;

  public XeMayHaNoi() {
  }

  @Override
  public void nhap() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap so xe may tai Ha Noi (n): ");
    try {
      n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    } catch(NumberFormatException e) {}
    
    dsXemay = new XeMay[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      dsXemay[i] = new XeMay();
      dsXemay[i].nhap();
    }
  }

  @Override
  public void hienthi() {
    System.out.println("Danh sach xe may tinh Ha Noi");
    
    for (int i = 0; i < dsXemay.length; i++) {
      System.out.println("Thong tin xe may thu " + i);
      dsXemay[i].hienthi();
    }
  }

  public int getN() {
    return n;
  }

  public void setN(int n) {
    this.n = n;
  }

  public XeMay[] getDsXemay() {
    return dsXemay;
  }

  public void setDsXemay(XeMay[] dsXemay) {
    this.dsXemay = dsXemay;
  }
}


#XeMay.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1139;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class XeMay implements IXe {
  String bienso;

  String loaixe;

  String mauxe;

  float giatien;

  public XeMay() {
  }

  public XeMay(String bienso, String loaixe, String mauxe, float giatien) {
    this.bienso = bienso;
    this.loaixe = loaixe;
    this.mauxe = mauxe;
    this.giatien = giatien;
  }

  @Override
  public void nhap() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Bien so xe: ");
    bienso = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Loai xe: ");
    loaixe = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Mau xe: ");
    mauxe = scan.nextLine();
    
    try {
      System.out.println("Gia tien: ");
      giatien = Float.parseFloat(scan.nextLine());
    } catch(NumberFormatException e) {}
  }

  @Override
  public void hienthi() {
//    System.out.println(toString());
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "XeMay{" + "bienso=" + bienso + ", loaixe=" + loaixe + ", mauxe=" + mauxe + ", giatien=" + giatien + '}';
  }

  public String getBienso() {
    return bienso;
  }

  public void setBienso(String bienso) {
    this.bienso = bienso;
  }

  public String getLoaixe() {
    return loaixe;
  }

  public void setLoaixe(String loaixe) {
    this.loaixe = loaixe;
  }

  public String getMauxe() {
    return mauxe;
  }

  public void setMauxe(String mauxe) {
    this.mauxe = mauxe;
  }

  public float getGiatien() {
    return giatien;
  }

  public void setGiatien(float giatien) {
    this.giatien = giatien;
  }
}


#QuanLyChung.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1139;

import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class QuanLyChung {
  static XeMayHaNoi haNoi;
  static XeMayHoaBinh hoaBinh;
  static Scanner scan;
  
  public static void main(String[] args) {
    haNoi = new XeMayHaNoi();
    hoaBinh = new XeMayHoaBinh();
    scan = new Scanner(System.in);
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          hoaBinh.nhap();
          break;
        case 2:
          haNoi.nhap();
          break;
        case 3:
          sort();
          break;
        case 4:
          search();
          break;
        case 5:
          showInfor();
          break;
        case 6:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 6);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap xe may tinh hoa binh");
    System.out.println("2. Nhap xe may TP. Ha Noi");
    System.out.println("3. Sort theo bien so xe");
    System.out.println("4. Tim kiem theo bien so xe");
    System.out.println("5. Thong ke so xe dang quan ly");
    System.out.println("6. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }
  
  static void showMenuByAddress() {
    System.out.println("1. Hoa Binh");
    System.out.println("2. Ha Noi");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  static void sort() {
    showMenuByAddress();
    int choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    XeMay[] dsXe;
    
    switch(choose) {
      case 1:
        dsXe = hoaBinh.getDsXemay();
        break;
      default:
        dsXe = haNoi.getDsXemay();
        break;
    }
    
    List<XeMay> list = Arrays.asList(dsXe);
    
    Collections.sort(list,
      (o1, o2) -> o1.getBienso().compareToIgnoreCase(o2.getBienso()));
    
    list.forEach(xeMay -> {
      xeMay.hienthi();
    });
  }

  static void search() {
    showMenuByAddress();
    int choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    XeMay[] dsXe;
    
    switch(choose) {
      case 1:
        dsXe = hoaBinh.getDsXemay();
        break;
      default:
        dsXe = haNoi.getDsXemay();
        break;
    }
    System.out.println("Nhap bien so xe can tim: ");
    String bs = scan.nextLine();
    
    boolean isFind = false;
    for (XeMay xeMay : dsXe) {
      if(xeMay.getBienso().equalsIgnoreCase(bs)) {
        xeMay.hienthi();
        isFind = true;
        break;
      }
    }
    if(!isFind) {
      System.out.println("Khong tim thay bien so xe " + bs);
    }
  }

  static void showInfor() {
    showMenuByAddress();
    int choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    switch(choose) {
      case 1:
        System.out.println("So xe dang quan ly tai tinh hoa binh: " + hoaBinh.getN());
        break;
      default:
        System.out.println("So xe dang quan ly tai tp Ha Noi: " + haNoi.getN());
        break;
    }
  }
}


#IXe.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1139;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface IXe {
  void nhap();
  void hienthi();
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 09:00 04/03/2021


#IXe.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson8.QuanLyXeDiaBan;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public interface IXe {
  public void nhap();
  public void hienthi();
}


#Test.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson8.QuanLyXeDiaBan;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    XeMayHaNoi haNoi = new XeMayHaNoi();
    XeMayHoaBinh hoaBinh = new XeMayHoaBinh();
    int choose, chon;
    do{
      showMenu();
      System.out.println("Lua chon chuong trinh:");
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
          hoaBinh.nhap();
          break;
        case 2:
          haNoi.nhap();
          break;
        case 3:
          System.out.println("1.Danh sach xe Hoa Binh");
          System.out.println("2.Danh sach xe Ha Noi");
          System.out.println("Lua chon khu vuc:");
          chon = Integer.parseInt(scan.nextLine());;
          if(chon == 1){
            hoaBinh.sapXep();
          }else{
            haNoi.sapXep();
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("1.Danh sach xe Hoa Binh");
          System.out.println("2.Danh sach xe Ha Noi");
          System.out.println("Lua chon khu vuc:");
          chon = Integer.parseInt(scan.nextLine());;
          if(chon == 1){
            hoaBinh.search();
          }else{
            haNoi.search();
          }
          break;
        case 5:
          System.out.println("Danh sach xe Hoa Binh:");
          hoaBinh.hoaBinhList.forEach((xeMay) -> {
            xeMay.hienthi();
          });
          System.out.println("Danh sach xe Ha Noi:");
          haNoi.haNoiList.forEach((xeMay) -> {
            xeMay.hienthi();
          });
          break;
        case 6:
          System.out.println("Tam biet!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai chuong trinh!!");
          break;
      }
    }while(choose != 6);
  }
  
  static void showMenu(){
    System.out.println("1. Nhập thông tin cho n xe máy tại tỉnh Hòa Bình.");
    System.out.println("2. Nhập thông tin cho n xe máy tại tỉnh Hà Nội.");
    System.out.println("3. Sắp xếp danh sách tăng theo biển số xe.");
    System.out.println("4. Tìm kiếm thông tin xe theo biển số xe.");
    System.out.println("5. Thống kê số lượng xe đang quản lý.");
    System.out.println("6. Thoát");
  }
}


#XeMay.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson8.QuanLyXeDiaBan;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class XeMay implements IXe{
  String bienso; 
  String loaixe;
  String mauxe;
  float giatien;

  public XeMay() {
  }

  public XeMay(String bienso, String loaixe, String mauxe, float giatien) {
    this.bienso = bienso;
    this.loaixe = loaixe;
    this.mauxe = mauxe;
    this.giatien = giatien;
  }

  public String getBienso() {
    return bienso;
  }

  public void setBienso(String bienso) {
    this.bienso = bienso;
  }

  public String getLoaixe() {
    return loaixe;
  }

  public void setLoaixe(String loaixe) {
    this.loaixe = loaixe;
  }

  public String getMauxe() {
    return mauxe;
  }

  public void setMauxe(String mauxe) {
    this.mauxe = mauxe;
  }

  public float getGiatien() {
    return giatien;
  }

  public void setGiatien(float giatien) {
    this.giatien = giatien;
  }
  
  

  @Override
  public void nhap() {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
  }

  @Override
  public void hienthi() {
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "XeMay{" + "bienso=" + bienso + ", loaixe=" + loaixe + ", mauxe=" + mauxe + ", giatien=" + giatien + '}';
  }
  
}


#XeMayHaNoi.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson8.QuanLyXeDiaBan;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class XeMayHaNoi extends XeMay{
  int n;
  ArrayList<XeMay> haNoiList = new ArrayList<>();

  public XeMayHaNoi() {
  }

  public XeMayHaNoi(int n) {
    this.n = n;
  }

  public XeMayHaNoi(int n, String bienso, String loaixe, String mauxe, float giatien) {
    super(bienso, loaixe, mauxe, giatien);
    this.n = n;
  }

  public int getN() {
    return n;
  }

  public void setN(int n) {
    this.n = n;
  }

  public ArrayList<XeMay> getHaNoiList() {
    return haNoiList;
  }

  public void setHoaBinhList(ArrayList<XeMay> haNoiList) {
    this.haNoiList = haNoiList;
  }

  @Override
  public String getBienso() {
    return bienso;
  }

  @Override
  public void setBienso(String bienso) {
    this.bienso = bienso;
  }

  @Override
  public String getLoaixe() {
    return loaixe;
  }

  @Override
  public void setLoaixe(String loaixe) {
    this.loaixe = loaixe;
  }

  @Override
  public String getMauxe() {
    return mauxe;
  }

  @Override
  public void setMauxe(String mauxe) {
    this.mauxe = mauxe;
  }

  @Override
  public float getGiatien() {
    return giatien;
  }

  @Override
  public void setGiatien(float giatien) {
    this.giatien = giatien;
  }

  @Override
  public void nhap() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap so luong xe o Ha Noi muon them:");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      System.out.println("Nhap thong tin xe thu " + i + ":");
      XeMay xemay = new XeMayHaNoi();
      System.out.println("Bien so xe:");
      xemay.bienso = scan.nextLine();
      System.out.println("Loai xe:");
      xemay.loaixe = scan.nextLine();
      System.out.println("Mau xe:");
      xemay.mauxe = scan.nextLine();
      System.out.println("Gia tien:");
      xemay.giatien = Float.parseFloat(scan.nextLine());
      haNoiList.add(xemay);
    }
  }
  
  public void sapXep(){
    Collections.sort(haNoiList, (XeMay o1, XeMay o2) -> o1.bienso.compareToIgnoreCase(o2.bienso));
    System.out.println("Danh sach xe may Ha Noi sau khi da sap xep theo bien so xe:");
    haNoiList.forEach((xeMay) -> {
      xeMay.hienthi();
    });
  }
  
  public void search(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap bien so xe muon tim kiem:");
    String bien = scan.nextLine();
    int check = 0;
    check = haNoiList.stream().filter((xeMay) -> (xeMay.bienso.equalsIgnoreCase(bien))).map((xeMay) -> {
      xeMay.hienthi();
      return xeMay;
    }).map((_item) -> 1).reduce(check, Integer::sum);
    if(check == 0) System.out.println("Khong tim thay xe nao co bien so xe nhu vay!!");
  }

  @Override
  public void hienthi() {
    System.out.println("XeMay{" + "bienso=" + bienso + ", loaixe=" + loaixe + ", mauxe=" + mauxe + ", giatien=" + giatien + '}');
  }
}


#XeMayHoaBinh.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson8.QuanLyXeDiaBan;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;


/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class XeMayHoaBinh extends XeMay{
  int n;
  ArrayList<XeMay> hoaBinhList = new ArrayList<>();

  public XeMayHoaBinh() {
  }

  public XeMayHoaBinh(int n) {
    this.n = n;
  }

  public XeMayHoaBinh(int n, String bienso, String loaixe, String mauxe, float giatien) {
    super(bienso, loaixe, mauxe, giatien);
    this.n = n;
  }

  public int getN() {
    return n;
  }

  public void setN(int n) {
    this.n = n;
  }

  public ArrayList<XeMay> getHoaBinhList() {
    return hoaBinhList;
  }

  public void setHoaBinhList(ArrayList<XeMay> hoaBinhList) {
    this.hoaBinhList = hoaBinhList;
  }

  @Override
  public String getBienso() {
    return bienso;
  }

  @Override
  public void setBienso(String bienso) {
    this.bienso = bienso;
  }

  @Override
  public String getLoaixe() {
    return loaixe;
  }

  @Override
  public void setLoaixe(String loaixe) {
    this.loaixe = loaixe;
  }

  @Override
  public String getMauxe() {
    return mauxe;
  }

  @Override
  public void setMauxe(String mauxe) {
    this.mauxe = mauxe;
  }

  @Override
  public float getGiatien() {
    return giatien;
  }

  @Override
  public void setGiatien(float giatien) {
    this.giatien = giatien;
  }

  @Override
  public void nhap() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap so luong xe o Hoa Binh muon them:");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      System.out.println("Nhap thong tin xe thu " + i + ":");
      XeMay xemay = new XeMayHoaBinh();
      System.out.println("Bien so xe:");
      xemay.bienso = scan.nextLine();
      System.out.println("Loai xe:");
      xemay.loaixe = scan.nextLine();
      System.out.println("Mau xe:");
      xemay.mauxe = scan.nextLine();
      System.out.println("Gia tien:");
      xemay.giatien = Float.parseFloat(scan.nextLine());
      hoaBinhList.add(xemay);
    }
  }
  
  public void sapXep(){
    Collections.sort(hoaBinhList, (XeMay o1, XeMay o2) -> o1.bienso.compareToIgnoreCase(o2.bienso));
    System.out.println("Danh sach xe may Hoa Binh sau khi da sap xep theo bien so xe:");
    hoaBinhList.forEach((xeMay) -> {
      xeMay.hienthi();
    });
  }
  
  public void search(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap bien so xe muon tim kiem:");
    String bien = scan.nextLine();
    int check = 0;
    check = hoaBinhList.stream().filter((xeMay) -> (xeMay.bienso.equalsIgnoreCase(bien))).map((xeMay) -> {
      xeMay.hienthi();
      return xeMay;
    }).map((_item) -> 1).reduce(check, Integer::sum);
    if(check == 0) System.out.println("Khong tim thay xe nao co bien so xe nhu vay!!");
  }

  @Override
  public void hienthi() {
    System.out.println("XeMay{" + "bienso=" + bienso + ", loaixe=" + loaixe + ", mauxe=" + mauxe + ", giatien=" + giatien + '}');
  }
  
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!