IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 20,823 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

trung [C1907L]

Ngày viết: 20:31 24/06/2020using System;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {
  float a,b,c;
  Console.WriteLine("Nhap vao so a:");
  a = float.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Nhap vao so b:");
  b = float.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Nhap vao so c:");
  c = float.Parse(Console.ReadLine());
  if (a==0 && b == 0 && c != 0)
  {
   Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
   return;
  }

  if (a==0 && b == 0 && c == 0)
  {
   Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem la R");
   return;
  }

  if (a == 0 && b != 0) {
   Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem duy nhat la {0}",(-c/b));
   return;
  }

  float delta = b*b-4*a*c;
  if (delta < 0)
  {
   Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
  }
  else if (delta == 0)
  {
   Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem duy nhat la {0}",-b/2*a);
  }
  else
  {
   Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem la {0} va {1}",(-b+(Math.Sqrt(delta)))/4*a,(-b-(Math.Sqrt(delta)))/4*a);
  }
 }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!