IMG-LOGO
× Hướng dẫn sử dụng Tools Fake API - Backend API - Client Web & Mobile Apps Gavatar - Hướng dẫn cách upload hình ảnh avatar lên Gavatar Hướng dẫn cài đặt biến môi trường trên WINDOW - Hướng dẫn cài đặt với PHP Hướng dẫn tạo tài khoản PhpMyAdmin Hướng dẫn trỏ tên miền vào server host (Namecheap, Matbao, INet) Hướng dẫn cài đặt SSL cho tên miền Hướng dẫn tạo theme CV trên hệ thống gokisoft Hướng dẫn phân tích dự án phần mềm Source Code - Theme CV Orbit FREE
Trang Chủ Tài Liệu & Thủ Thuật Hướng dẫn sử dụng Tools Fake API - Backend API - Client Web & Mobile Apps

Hướng dẫn sử dụng Tools Fake API - Backend API - Client Web & Mobile Apps

by GokiSoft.com - 18:28 05/10/2021 1,304 Lượt Xem


Hệ thống quản lý sản phẩm:

Base URL: domain -* Hệ thông bạn phát triển.

- API Lấy danh sách sản phẩm:
	API Name: product/list
	Method: GET
	Response: [
		{
			"id": 1,
			"title": "San pham 1",
			"price": 200000,
			"discount": 15000,
			"thumbnail": "https://gokisoft.com/uploads/stores/49/2021/10/iphone-12.webp",
			"updated_at": "2021-10-05 08:30:00",
			"category_name": "Apple"
		}, {
			"id": 2,
			"title": "San pham 2",
			"price": 300000,
			"discount": 20000,
			"thumbnail": "https://gokisoft.com/uploads/stores/49/2021/10/iphone-12.webp",
			"updated_at": "2021-10-02 08:30:00",
			"category_name": "Apple"
		}, {
			"id": 3,
			"title": "San pham 3",
			"price": 300000,
			"discount": 20000,
			"thumbnail": "https://gokisoft.com/uploads/stores/49/2021/10/iphone-12.webp",
			"updated_at": "2021-10-02 08:30:00",
			"category_name": "Apple"
		}
	]
	Response Error: {
		"status": 0,
		"msg": "Error không lấy được sản phẩm"
	}

- API Thêm sản phẩm:
	API Name: product/create
	Method: POST
	Request: {
		"title": "San pham 1",
		"price": 200000,
		"discount": 15000,
		"thumbnail": "https://gokisoft.com/uploads/stores/49/2021/10/iphone-12.webp",
		"updated_at": "2021-10-05 08:30:00",
		"cat_id": 2
	}
	Response: {
		"status": 1,
		"msg": "Thêm sản phẩm thành công"
	}

	Response Error: {
		"status": 0,
		"msg": "Bạn không có quyền thêm sản phẩm"
	}

- API Sửa sản phẩm:
	API Name: product/update
	Method: POST
	Request: {
		"id": 1,
		"title": "San pham 1",
		"price": 200000,
		"discount": 15000,
		"thumbnail": "https://gokisoft.com/uploads/stores/49/2021/10/iphone-12.webp",
		"updated_at": "2021-10-05 08:30:00",
		"cat_id": 2
	}
	Response: {
		"status": 1,
		"msg": "Sửa sản phẩm thành công"
	}

	Response Error: {
		"status": 0,
		"msg": "Bạn không có quyền sửa sản phẩm"
	}

- API Xoá sản phẩm:
	API Name: product/delete
	Method: POST
	Request: {
		"id": 1
	}
	Response: {
		"status": 1,
		"msg": "Xoá sản phẩm thành công"
	}

	Response Error: {
		"status": 0,
		"msg": "Bạn không có quyền xoá sản phẩm"
	}

- API Xem chi tiết sản phẩm:
	API Name: product/detail?id=1
	Method: GET
	Response: {
		"title": "San pham 1",
		"price": 200000,
		"discount": 15000,
		"thumbnail": "https://gokisoft.com/uploads/stores/49/2021/10/iphone-12.webp",
		"updated_at": "2021-10-05 08:30:00",
		"cat_id": 2,
		"content": "Noi dung bai viet ve san pham"
	}

	Response Error: {
		"status": 0,
		"msg": "Bạn không có quyền xem sản phẩm"
	}Tools Fake API

Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!