IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic In chuỗi Fibonaci

In chuỗi Fibonaci

by GokiSoft.com - 14:57 22/01/2021 16,597 Lượt Xem

Viết chương trình hiển thị dãy Fibonaci biết

F(0) = 1

F(1) = 1

F(n) = F(n-1) + F(n-2)

Nhập vào số max. Yêu cầu in ra tất cả các số Fibonaci có số lớn nhất là max bằng các giải thuật sau

1. Dùng đệ quy

2. Dùng đệ quy có nhớ

3. Không dùng đệ quy

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 16:30 24/02/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Fibonaci;

import static java.lang.Math.sqrt;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Bt.Fibonaci {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner (System.in);
    int n;
    System.out.println("Nhap so max : ");
    n = scan.nextInt();
    System.out.println("Day so Fobansi la : ");
    int F1 = 0;
    int F2 = 1;
    int Fn = 1;
    while(Fn <= n) {
      System.out.println("" + Fn);
      F1 = F2;
      F2 = Fn;
      Fn = F1 + F2;
    }
  }
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 10:54 25/01/2021


3.
package javalesson2;

import java.util.Scanner;

public class ex10 {
  
  public static int Fibonacci(int n) {
    
    int f0 = 0, f1 = 1, fn = 1;

    if (n < 0) return -1;
    else if (n == 0 || n == 1) return n;
    else {
      
      for (int i = 2; i < n; i++) {
      
        f0 = f1; f1 = fn; fn = f0 + f1;
        
      }
      
    }
    
    return fn;
    
  }

  public static void main(String[] args) {
    
    Scanner r = new Scanner(System.in);
    
    int maxx = r.nextInt(), n = 0;
    
    while (Fibonacci(n) <= maxx) System.out.println("F(" + n + ") = " + Fibonacci(n++));
    
  }

}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 10:29 25/01/2021


1.
package javalesson2;

import java.util.Scanner;

public class ex09 {

  public static int Fibonacci (int n) {
    
    if (n < 3) return 1;
    else return Fibonacci(n - 1) + Fibonacci(n - 2);
    
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    
    Scanner r = new Scanner(System.in);

    int maxx = r.nextInt(), n = 0;
    
    while (Fibonacci(n) < maxx) System.out.println("F(" + n + ") = " + Fibonacci(n++));

  }

}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 14:48 24/01/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package newpackage;

import static java.lang.Math.sqrt;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner (System.in);
    int n;
    System.out.println("Nhap so max : ");
    n = scan.nextInt();
    System.out.println("Day so Fobansi la : ");
    int F1 = 0;
    int F2 = 1;
    int Fn = 1;
    while(Fn <= n) {
      System.out.println("" + Fn);
      F1 = F2;
      F2 = Fn;
      Fn = F1 + F2;
    }
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 20:31 23/01/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1179;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class bt1179 {
  
  
  public static void main(String[] args) {
    
    int f0=0, f1=1, max, fn;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap max = ");
    max = scan.nextInt();
    System.out.print(f0 + " " + f1 + " " + 1);
    fn = f0 + f1;
	while(fn <= max) {
		f0 = f1;
		f1 = fn;
		fn = f0 + f1;
        if(fn>max) {
          break;
        }
        System.out.print(" " + fn + " ");
	}    
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!