IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP In tam giác * bằng PHP, in tam giác sao bằng PHP, in hình tam giác * băng PHP

In tam giác * bằng PHP, in tam giác sao bằng PHP, in hình tam giác * băng PHP

by GokiSoft.com - 20:09 29/04/2021 18,449 Lượt Xem

Sinh ngẫu nhiên 1 số tự nhiên N từ 1 -> 100 bằng PHP

In tam giác * với độ cao N như hình sau

*

* *

* * *

* * * *

* * * * *

với N = 5

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 15:04 10/05/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
<?php 
$n = rand(1,100);
for ($i=1; $i <= $n ; $i++) { 
	for ($j=0; $j < $i; $j++) { 
		echo " * ";
	}
 		echo "</br>";		
}
 ?>
</body>
</html>


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 15:02 10/05/2021<?php
$n = rand(1,100);
echo $n;
echo '<br/>';
for ($i=1; $i<=$n; $i++){
	for ($j=1; $j<=$i; $j++){
		echo '*';
	}
	echo '<br/>';
}
?>


Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 20:59 07/05/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>TAM GIÁC</title>
</head>
<body>
	<?php
		$n = rand(1,100);
		echo "Số Ngẫu Nhiên là: " . $n;
		echo "<br>";

		for($i = 1; $i <= $n; $i++){
			for ($j = 0; $j < $i; $j++) { 
				echo "*";
			}
			echo "<br>";
		}
	?>
</body>
</html>


Cao Tuấn Minh [community,C2010L]

Ngày viết: 21:07 29/04/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Bai Tap In Tam Giac</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body style="background-color: #e2cae3;">
	<h1 style="text-align: center; font-family: arial;">In tam giác * bằng PHP</h1>
<?php
//sinh ngau nhien 1 so tu 1 den 100
$n = (rand(1,100));
echo "<br>";
echo $n;
echo "<br>";

//in tam giac * voi do cao N
for ($i=0; $i<=$n; $i++) { 
	for ($j=0; $j<$i; $j++) { 
	echo "*";
	}
	echo "<br>";
}

?>
</body>
</html>


Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 21:05 29/04/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>IN TAM GIAC</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<?php
		$n = rand(1,100);
		echo "$n";
		for ($i=0; $i < $n; $i++) {

		for ($j=0; $j < $i ; $j++) {
		echo "*";
		}
		echo "<br/>";
		}
?>
</body>
</html>


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!