IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- Bài tập ôn luyện mảng - array trong java

Java Basic- Bài tập ôn luyện mảng - array trong java

by GokiSoft.com - 08:35 11/03/2020 4,852 Lượt Xem

Viết chương trình thực hiện các chứ năng sau

- Nhập vào 1 mảng gồm N số nguyên dương (N - nhập từ bàn phím)

- Tính tổng các số trong mảng -> In ra màn hình kết quả tính

- Tính tổng các số chia hết cho 3 -> In ra màn hình kết quả tính

Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Lê Xuân Dũng [JavaFree]

Chia sẻ từ lớp học

Lê Xuân Dũng [JavaFree]

Ngày viết: 09:44 21/03/2020package ontaparray;

import java.util.Scanner;

public class OntapArray {
  @SuppressWarnings("empty-statement")
  public static void main(String[] args) {
    int n;
    System.out.println("Moi nhap so nguyen duong n: ");
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    int[] arr = new int[n];
    System.out.println("Moi nhap cac phan tu trong mang co "+n+" so nguyen duong: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
       
      arr[i] = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println("Phan tu thu "+(i+1)+" cua mang: "+arr[i]);
    }
    
    int tong1 = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      tong1 = tong1 + arr[i];;
    }
    System.out.println("Tong cac so trong mang la: "+tong1);
    
    int tong2 = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if(arr[i]%3==0){
        tong2 = tong2 + arr[i];;
      }
    }
    System.out.println("Tong cac so chia het cho 3 trong mang la: "+tong2);
    
  }
  
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!