IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- Giải phương trình bậc 2 trong java

Java Basic- Giải phương trình bậc 2 trong java

by GokiSoft.com - 14:56 22/01/2021 42,084 Lượt Xem

Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0;

Giái phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 21:16 02/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai977.ax2.giaipt2;

import static java.lang.Math.sqrt;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class giaipt2 {
  public static void main(String[] args) {
    int a, b, c;
    float x1, x2, detail;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap a= ");
    a = scan.nextInt();
    
    System.out.println("Nhap b= ");
    b = scan.nextInt();
    
    System.out.println("Nhap c= ");
    c = scan.nextInt();
    
    detail = (b*b - (4*a*c))/(2*a);
    if (detail<0) {
      System.out.println("PT vo nghiem");
    } else if(detail==0) {
      x1=x2= (-b/(2*a));
      System.out.println("PT co nghiem kep x1 = x2= " + x1);
    }
    else {
      x1 = (float) ((-b + sqrt(detail))/(2*a));
      x2 = (float) ((-b - sqrt(detail))/(2*a));
      System.out.println("PT co 2 nghiem x1 = " + x1 + "x2 = " + x2);
    } 
        
      
  } 
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:50 25/01/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai977.ax;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class giaipt1 {
  public static void main(String[] args) {
    int a, b;
    double x;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("nhap a = ");
    a = scan.nextInt();
    System.out.print("nhap b = ");
    b = scan.nextInt();
    
    if(a==0) {
      if(b==0) {
        System.out.println("PT VSN");
      } else {
        System.out.println("PT VN");
      }
    } else {
      x = -b/a;
      System.out.println("PT co nghiem x= " + x);
    }
  }
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 09:46 25/01/2021package javalesson2;

import java.util.Scanner;

public class ex08 {

  public static void main(String[] args) {
    double a, b, c, x1, x2, delta;
    String ketQua = "";
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    do {
      System.out.print("Nhập a (a # 0): ");
      a = scanner.nextDouble();
    } while (a == 0);
    System.out.print("Nhập b: ");
    b = scanner.nextDouble();
    System.out.print("Nhập c: ");
    c = scanner.nextDouble();
    delta = Math.pow(b, 2) - 4 * a * c;
    if (delta < 0) {
      ketQua = "Phương trình vô nghiệm!";
    } else if (delta == 0) {
      x1 = x2 = -b/ (2*a);
      System.out.println("Phương trinh có nghiệm kép là x1 = x2 = "+x1);
    } else {
      x1 = (-b + Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
      x2 = (-b - Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
      ketQua = "Phương trình có 2 nghiệm x1 = " + x1 + " và x2 = " + x2;
    }
    System.out.println(ketQua);
  }

}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 14:36 24/01/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package newpackage;

import static java.lang.Math.sqrt;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    
    // Bai 2 :
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    float a, b, c, x;
    System.out.println("Nhap a : ");
    a = scan.nextFloat();
    System.out.println("Nhap b : ");
    b = scan.nextFloat();
    System.out.println("Nhap c : ");
    c = scan.nextFloat();
    
    if(a == 0) {
      if(b == 0) {
        if(c == 0) {
          System.out.println("PTVN");
        } else {
          System.out.println("PTVSN");
        }
      } else {
        x = -c/b;
        System.out.println("PT co 1 nghiem duy nhat : " + x);
      }
    } else {
      float delta;
      delta = b*b - 4*a*c;
      if(delta < 0) {
        System.out.println("PTVN");
      } else if(delta == 0) {
        x = -b/(2*a);
        System.out.println("PT co mot nghiem la : " + x);
      } else {
        float x1, x2;
        x1 = (float) ((-b + sqrt(delta)) / (2*a));
        x2 = (float) ((-b - sqrt(delta)) / (2*a));
        System.out.println("PT co 2 nghiem phan biet la : " + x1 + "; " + x2);
      }
    }
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 14:19 24/01/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package newpackage;

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class NewClass {
  public static void main(String[] args) {
    
    // Bai 1 :
    
    int a, b;
    double nghiem;
    DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.##");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
     
    System.out.println("Nhap a: ");
    a = scanner.nextInt();
    System.out.println("Nhap b: ");
    b = scanner.nextInt();
    System.out.println("Phuong trinh nhap vao la : " + a + "x + " + b + " = 0.");
    if (a == 0) {
      if (b == 0) {
        System.out.println("Phuong trinh VSN");
      } else {
        System.out.println("Phuong trinh VN");
      }
    } else {
      nghiem = (double) -b / a;
      System.out.println("Phuong trinh co nghiem x = " + decimalFormat.format(nghiem) + ".");
    }
    
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!