IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java

Java Basic- Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java

by GokiSoft.com - 19:58 29/06/2021 32,866 Lượt Xem

Nhập số nguyên x, in ra x là số chẵn hay số lẻ

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

nguyễn Sử [T2008A]

Ngày viết: 15:57 20/01/2021public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    System.out.println("nhap so nguyen x");
    int x = 10;
    if (x % 2 == 0) {
      System.out.println(x+ " là số chẵn!");
    } else {
      System.out.println(x + " là số lẻ!");
    }
  }

}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 15:31 20/01/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class chanle {
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhap x = ");
    int x;
    x = scan.nextInt();
    if( x % 2 == 0 ) System.out.println("x là số chẵn");
    else System.out.println("x là số lẻ");
  }

}


Đinh Vũ Anh [C1907L]

Ngày viết: 15:29 20/03/2020package Basic;

/**
 *
 * @author Admin
 */
import java.util.Scanner;
public class Main {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    int x;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input x: ");
    x = scan.nextInt();
    
    if(x % 2 == 0){
      System.out.println("X là số chẵn");
    }else{
      System.out.println("X là số lẻ");
    }
  }
  
}


Lê Xuân Dũng [JavaFree]

Ngày viết: 21:54 16/03/2020package bai03;

import java.util.Scanner;

public class Bai03 {
  public static void main(String[] args) {
    int x;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap so nguyen x = ");
    x = sc.nextInt();

    if(x%2 == 0)
      System.out.println(x+" là so chan");
    else
      System.out.println(x+" là so le");
  }
  
}


Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 19:57 16/03/2020package bt30;
import java.util.Scanner;
public class BT30 {
   
   public static void main(String[] args) {
    
    float x;
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
      System.out.printf("Enter a number : ");
      x = scan.nextFloat();
      if(x%2==0){
        System.out.println("Numer is even");
      }else{
        System.out.println(" Number is odd");
      }
      }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!