IMG-LOGO
Trang Chủ Java Basic Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG)
×

Gợi Ý & Mục Lục

[Java Core] - Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced

Lý Thuyết

001 - Hướng dẫn cài đặt môi trường 002 - Hướng dẫn tạo dự án Hello World 003 - Khai báo biến & Toán tử trong Java 004 - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java 01. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Java- lập trình Java 02. Hướng dẫn tạo dự án Java đầu tiên - lập trình Java căn bản 03. Khai báo biến & toán tử trong Java - Lập trình Java căn bản 04. Tìm hiểu về if, else, witch trong lập trình Java 05. Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản 06. Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản 08. Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản 07. Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản 09. Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản 10. Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản BT01. Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java BT02. Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java BT03. Bài tập ôn luyện lập trình OOP & Interface - Lập trình Java BT04. Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản BT05. Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản BT06. chương trình quản lý thuế và giá oto - lập trình java BT07. Tạo chương trình TIVI bằng java - Lập trình java BT08. bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java BT09. Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản

Bài Tập

Java Basic- Tạo dự án đầu tiên & phát hành dự án Java Basic- Nhập xuất java - Scanner trong java Java Basic- Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java Java Basic- Giải phương trình bậc 2 trong java Java Basic- Ôn luyện về vòng lặp for, while, do-while trong java Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên Tổng hợp bài tập ôn luyện kiến thức java căn bản - java core Java Basic- Tổng hợp các bài tập ôn luyện java căn bản phần 2 Java Basic- Bài tập ôn luyện mảng - array trong java Java Basic- In chuỗi ngược String in java Java Basic- Tổng hợp bài tập ôn luyện ngoại lên trong java - Exception in java Java Basic- OOP - Chu vi và diện hình hình tròn & hình chữ nhật Java Basic- OOP - Tạo máy tính cơ bản calculator trong java Java Basic- OOP - quản lý sách trong java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú Java basic- OOP - căn bản - Tổng hợp ví dụ lập trính hướng đổi tượng trong java - mới bắt đầu với OOP Java basic- OOP - căn bản - tổng hợp các bài tập OOP căn bản trong java Java Basic- OOP - Interface - Hình chữ nhật trong java Java Basic- OOP - căn bản - quản lý sách bằng java Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Java basic- Overview - phân tích thiết kế lớp đối tượng trong java Java basic- Overview - Chương trình quản lý bãi đỗ xe java - nâng cao tay nghề lập trình Quản lý phòng tập GYM - Java basic In chuỗi Fibonaci Hoàn thiện dự án quản lý sinh viên - java swing Quản lý phòng tập GYM - Java Swing Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Java Basic - Tìm dãy số nguyên tố trong mảng Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Examination & Test

Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java Java basic- Test 60 phút - tổng hợp kiến thức java căn bản Java basic- Assignment - Quản lý sách Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi Examination & Test >> OOP + Đa hình trong java - hình chữ nhật - Hình tròn Examination & Test >> Quản lý sách OOP + Java Examination & TestExa >> Interface trong java >> Java basic

Source Code Chia Sẻ

Share Code- Chia sẻ code java overview - List + ArrayList trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Collections.sort trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Class Object trong java - Ham tao la gi - Constructor la gi? Share Code- Chia sẻ code java overview - Abstract Class trong java Share Code- Chia sẻ code java overview - Interface trong java - Interface in java Share Code- Chia sẻ code lession 1 - Lớp C1907L Share Code- Tóm tắt kiến thức buổi 1 Share Code- Source Code Lession 2 - C1907L Share Code- Chia sẻ code java >> Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 Share Code- Chia sẻ code java lession 3 Share Code- Lession 4 - Java Basic - C1907L Share Code- Chữa bài tập quản lý Zoo - quản lý sở thú - Zoo Project in Java - Zoo Project bằng java Share Code- Bài giảng interface + static - C1907L Share Code - Hướng dẫn chữa bài quản lý rạp chiều phim - Ôn luyện interface Share Code - Bài giảng String + Array Share Code - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi + Exception Share Code >> Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Share Code - Giải thích mã hoá - Encrypt & Decrypt - Md5 + Base64 + AES + Public/Private Key Share Code - Bài học Lambda Share Code - Hướng dẫn chữa bài COVID-19 TOOANG - C1907L Share Code - Thiết kế Singleton Design Pattern Share Code - Hướng dẫn chữa bài tập quản lý phòng tập GYM Share Code - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Share Code - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy - Optimize Phan 1 Share Code - Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Share Code - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Share Code - Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ [Share Code] Ôn tập buổi 1 - Nhập xuất Scanner trong Java, Mảng trong Java, Collection trong Java [Share Code] Bài giảng lập trình OOP trong java + Kế thừa trong Java + Đóng gói trong Java - Lớp Overview Java [Share Code] Bài giảng tính chất đa hình trong Java + Tính chất trừu tượng trong Java + Interface trong Java [Share Code] Thiết kế giao diện nhập và hiển thị danh sách sinh viên Java - Lập Trình Java - Lớp Ôn Tập ADF [Share Code] Tìm hiểu java basic - Lập trình OOP - Lập trình Java [Share Code] Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java [Share Code] TÌm hiểu OOP + Interface - Lập trình Java [Share Code] Tạo dự án đầu tiên + biến & toán tử + Scanner - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu Class Object - public private protected - hàm tạo - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu lập trình OOP - Tính kế thừa - Lập trình Java Basic [Share Code] Overview kiến thức basic trong lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu lập trình hướng đối - tính chất đa hình - tích chất trừu tượng - interface - Java basic [Share Code] Hướng dẫn tạo phần mềm quản lý sở thú - quản lý Zoo - Lập trình Java Basic [Share Code] Tìm hiểu về Exception + StringBuilder + StringBuffer - Lập trình Java basic [Share Code] Tìm hiểu cú pháp Lambda - Lập trình Java căn bản
Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG)

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 16:48 01/03/2021 25,917 Lượt Xem

Hiện nay tình hình dich COVID-19 đang rất nguy hiểm trên địa bàn HN nói riêng cả nước nói chung và trên cả toàn thể thế giới. Để góp phần vào việc phòng chống dịch bệnh. Thầy trò Aptech được giao nhiệm vụ triển khai phần mềm làm nhiệm vụ kiểm soát tình hình bệnh trên toàn quốc vs các nghiệp vụ sau

Thiết kế lớp đối tượng Citizen gồm các trường thuộc tính sau : Tên bệnh nhân, CMTND, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, tình trạng sức khoẻ (bình thường, tiếp xúc vs bệnh nhân, dương tính vs COVID-19), mảng danh sách chứa lộ trình di chuyển của bệnh nhân khi được yêu cầu theo dõi

Thực hiện các chức năng chương trình sau

1. Lập danh sách tất cả công dân tại Việt Nam

2. Tìm kiếm thông tin bệnh nhân theo tên

3. Tìm kiếm bệnh nhân theo CMTND

4. Thiết lập tình trạng sức khoẻ

5. Thiết lập lộ trình di chuyển của 1 bệnh nhân.

6. Thiết lập trạng thái bệnh nhân đã tiếp xúc vs một bệnh nhân dương tính COVID-19

7. Hiển thị danh sách bệnh nhân dương tính COVID-19

8. Hiển thị danh sách bệnh nhân đang theo dõi

9. Thoát


Ghi chú:

Khi chọn 1 : hỏi người dung cần nhập bao nhiêu công dân => sau đó nhập thông tin cho từng công dân đó => mặc định tất cả đều bình thường. lộ trình đi rỗng.

Khi chọn 2: Hỏi người dùng tên bệnh nhân cần tìm => sau đó hiển thị thông tin những bệnh nhân vs tên đã nhập => ko tìm thấy thì thông báo ko tìm thấy bệnh nhân nào 

Khi chọn 3 : Tìm theo CMTND

Khi chọn 4: hỏi người dùng CMTND của bệnh nhân cần thiết lập => sau đó hỏi người dùng trạng thái skhoe cần thiết lập là gì

Khi chọn 5: Nếu skhoe bệnh nhân là dương tính vs COVID-19 hoặc đang bị theo dõi => thực hiên hỏi người dùng => nhập địa danh mà bệnh nhân từng tới. (nhập đc n địa chỉ)

Khi chọn 6: Hỏi người dùng nhập CMTND của bệnh nhân đó => nếu dương tính vs COVID-19 hoặc đang bị theo dõi => thực hiện tìm tất cả các công dân có địa chỉ tạm trú nằm trong danh sách lộ trình di chuyển => và thiết lập người đó thành đang theo dõi. Nếu người này đang dương tính COVID-19 thì ko cần thiết lập nữa

Khi chon 7, 8, 9 => thì dễ rồi.

Vì VIỆT NAM => chung sức chống COVID-19

============================================

========== Gợi Ý Phần 6 ========================

============================================

list => new ArrayList<Citizen>();


Nhap CMTND : ABC

=> Tim xem cong dan day la gi

=> Tim thay

=> Kiem tra xem cong dan 

=> duong tinh vs COVID

=> dang bi theo doi khong


=> For tat ca cac phan tu trong list


=> ABC (loai)

=> loai bo het nhung thang dang duong tinh vs COVID 19, dang bi theo doi cach ly

=> Xu ly vs TH cong dan bt

=> Kiem tra dia chi tam tru => nam trong lo trinh di chuyen cua benh nhan ABC

=> neu nam trong lo trinh => trang thai theo


XONG (OK)

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:58 03/03/2021


#Citizen.java


 /*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson8.QuanLyCovid19;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Citizen {
  Scanner scan = new Scanner(System.in);
  String patientName, cmtnd;
  int age;
  String gender;
  String permanentAddress, temporaryAddress;
  String healthStatus;
  String movingProcess;
  String[] healthStatusList = new String[3];
  ArrayList<String> movingProcessList = new ArrayList<>();
  ArrayList<Citizen> patientList = new ArrayList<>();

  public Citizen() {
    healthStatusList[0] = "Binh thuong";
    healthStatusList[1] = "Tiep xuc voi benh nhan";
    healthStatusList[2] = "Duong tinh voi Covid 19";
  }

  public Citizen(String patientName, String cmtnd, int age, String gender, String permanentAddress, String temporaryAddress, String healthStatus, String movingProcess) {
    this.patientName = patientName;
    this.cmtnd = cmtnd;
    this.age = age;
    this.gender = gender;
    this.permanentAddress = permanentAddress;
    this.temporaryAddress = temporaryAddress;
    this.healthStatus = healthStatus;
    this.movingProcess = movingProcess;
  }
  
  public void input(){
    System.out.println("So cong dan muon nhap:");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Citizen people = new Citizen();
      System.out.println("Nhap ten:");
      people.patientName = scan.nextLine();
      System.out.println("CMTND:");
      people.cmtnd = scan.nextLine();
      System.out.println("Tuoi:");
      people.age = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      System.out.println("Gioi tinh:");
      people.gender = scan.nextLine();
      System.out.println("Dia chi thuong tru:");
      people.permanentAddress = scan.nextLine();
      System.out.println("Dia chi tam tru:");
      people.temporaryAddress = scan.nextLine();
      people.healthStatus = healthStatusList[0];
      patientList.add(people);
    }
    
  }
  
  public void patientNameSearch(){
    System.out.println("Nhap ten benh nhan muon tim kiem:");
    String name = scan.nextLine();
    int check = 0;
    for (Citizen patient : patientList) {
      if(patient.patientName.equalsIgnoreCase(name)){
        patient.display();
        check++;
      }
    }
    if(check == 0) System.out.println("Khong tim thay benh nhan nao!!");
  }
  
  public void cmtndSearch(){
    System.out.println("Nhap CMTND muon tim kiem:");
    String cmt = scan.nextLine();
    int check = 0;
    for (Citizen patient : patientList) {
      if(patient.cmtnd.equalsIgnoreCase(cmt)){
        patient.display();
        check++;
        break;
      }
    }
    if(check == 0) System.out.println("Khong tim thay benh nhan nao!!");
  }
  
  public void healthStatusSet(){
    System.out.println("Nhap CMTND muon tim kiem:");
    String cmt = scan.nextLine();
    int check = 0;
    for (Citizen patient : patientList) {
      if(patient.cmtnd.equalsIgnoreCase(cmt)){
        System.out.println("Da tim thay!!");
        patient.display();
        System.out.println("1.Binh thuong");
        System.out.println("2.Tiep xuc voi benh nhan");
        System.out.println("3.Duong tinh voi Covid 19");
        System.out.println("Thiet lap trang thai suc khoe la gi:");
        int choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
        if(choose == 1) patient.healthStatus = healthStatusList[0];
        else if(choose == 2) patient.healthStatus = healthStatusList[1];
        else patient.healthStatus = healthStatusList[2];
        System.out.println("Da thiet lap trang thai suc khoe thanh cong!!!");
        check++;
        break;
      }
    }
    if(check == 0) System.out.println("Khong tim thay benh nhan nao!!");
  }
  
  public void movingProcess(){
    int check = 0;
    for (Citizen people : patientList) {
      if(people.healthStatus == healthStatusList[1] || people.healthStatus == healthStatusList[2]){
        people.display();
        System.out.println("May muon khai bao may da di bao nhieu noi:");
        int num = Integer.parseInt(scan.nextLine());
        System.out.println("Nhap noi:");
        movingProcessList = new ArrayList<>();
        for (int i = 1; i <= num; i++) {
          System.out.println("Dia diem thu " + i + " :" );
          String location = scan.nextLine();
          people.movingProcessList.add(location);
        }
        System.out.println("Da cap nhat trang thai di chuyen thanh cong!!");
        check++;
      }
    }
    if(check == 0) System.out.println("Khong ai bi benh!!");
  }
  
  public void searchRelativePeople(){
    System.out.println("Nhap CMTND muon tim kiem:");
    String cmt = scan.nextLine();
    int check = 0;
    for (Citizen patient : patientList) {
      if(patient.cmtnd.equalsIgnoreCase(cmt)){
        System.out.println("Da tim thay!!");
        patient.display();
        if(patient.healthStatus == healthStatusList[1] || patient.healthStatus == healthStatusList[2]){
          int kiemtra = 0;
          for (Citizen people : patientList){
            if(people.cmtnd != patient.cmtnd){
              for(int i = 0 ; i < patient.movingProcessList.size() ; i++ ){
                if(patient.movingProcessList.get(i).equalsIgnoreCase(people.permanentAddress) || patient.movingProcessList.get(i).equalsIgnoreCase(people.temporaryAddress)){
                  people.healthStatus = healthStatusList[1];
                  kiemtra++;
                  break;
                }
              }
            }
          }
          if(kiemtra==0) System.out.println("Khong co ai thuoc khu vuc nguoi bi benh da di qua");
          else System.out.println("Da thiet lap thanh cong!!");
        }else System.out.println("Nguoi nay khong bi benh");
        check++;
        break;
      }
    }
    if(check == 0) System.out.println("Khong tim thay benh nhan nao!!");
  }
  
  public void covidPatient(){
    int check = 0;
    for (Citizen patient : patientList) {
      if(patient.healthStatus == healthStatusList[2]){
        patient.display();
        check++;
      }
    }
    if(check == 0 ) System.out.println("Khong co ai duong tinh voi Covid 19!!");
  }
  
  public void watchingPatient(){
    int check = 0;
    for (Citizen patient : patientList) {
      if(patient.healthStatus == healthStatusList[1]){
        patient.display();
        check++;
      }
    }
    if(check == 0 ) System.out.println("Khong co ai nam trong dien bi theo doi!!");
  }
  
  public void display(){
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Citizen{" + "patientName=" + patientName + ", cmtnd=" + cmtnd + ", age=" + age + ", gender=" + gender + ", permanentAddress=" + permanentAddress + ", temporaryAddress=" + temporaryAddress + ", healthStatus=" + healthStatus + ", movingProcessList=" + movingProcessList + '}';
  }

  

  
  
}


#Test.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson8.QuanLyCovid19;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    Citizen people = new Citizen();
    int choose;
    do{
      showMenu();
      System.out.println("Lua chon chuong trinh:");
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
          people.input();
          break;
        case 2:
          people.patientNameSearch();
          break;
        case 3:
          people.cmtndSearch();
          break;
        case 4:
          people.healthStatusSet();
          break;
        case 5:
          people.movingProcess();
          break;
        case 6:
          people.searchRelativePeople();
          break;
        case 7:
          people.covidPatient();
          break;
        case 8:
          people.watchingPatient();
          break;
        case 9:
          System.out.println("Vì VIỆT NAM => chung sức chống COVID-19");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai chuong trinh!!");
          break;
      }
    }while(choose != 9);
  }
  
  public static void showMenu(){
    System.out.println("1. Lập danh sách tất cả công dân tại Việt Nam");
    System.out.println("2. Tìm kiếm thông tin bệnh nhân theo tên");
    System.out.println("3. Tìm kiếm bệnh nhân theo CMTND");
    System.out.println("4. Thiết lập tình trạng sức khoẻ");
    System.out.println("5. Thiết lập lộ trình di chuyển của 1 bệnh nhân.");
    System.out.println("6. Thiết lập trạng thái bệnh nhân đã tiếp xúc vs một bệnh nhân dương tính COVID-19");
    System.out.println("7. Hiển thị danh sách bệnh nhân dương tính COVID-19");
    System.out.println("8. Hiển thị danh sách bệnh nhân đang theo dõi");
    System.out.println("9. Thoát");
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 16:46 03/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication21;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Citizentest {

  Scanner scan = new Scanner(System.in);

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    ArrayList<Citizen> person = new ArrayList<>();
    
    int lua_chon;
    do {
      menu();
      System.out.println("Nhap su lua chon:");
      lua_chon = scan.nextInt();
      switch (lua_chon) {
        case 1:
          int n;
          System.out.println("Nhap so luong nguoi:");
          n = scan.nextInt();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Citizen citizen = new Citizen();
            citizen.nhap();
            person.add(citizen);
          }
          break;
        case 2:
          tk1(person);
          break;
        case 3:
          tk2(person);
          break;
        case 4:
          tk3(person);
          break;
        case 5:
          tk4(person);
          break;
        case 6:
tk5(person);
          break;
        case 7:
          tk6(person);
          break;
        case 8:
tk7(person);
          break;
        case 9:
          System.out.println("Thoat!!!!!");
          break;
      }
    } while (lua_chon <10);
  }

  public static void menu() {
    System.out.println(" 1 Lap danh sach tat ca cong dan:");
    System.out.println(" 2 Tim kiem thong tin benh nhan theo ten:");
    System.out.println(" 3 Tim kiem benh nhan theo CMTND:");
    System.out.println(" 4 Thiet lap tinh trang suc khoe:");
    System.out.println(" 5 Thiet lap lo trinh di chuyen cua benh nhan:");
    System.out.println(" 6 Thiet lap trang thai cua benh nhan tiep xuc voi 1 benh nhan duong tinh COVID-19");
    System.out.println(" 7 Hien thi danh sach benh nhan duong tinh COVID-19:");
    System.out.println(" 8 Hien thi danh sach benh nhan dang theo doi:");
    System.out.println(" 9 Thoat!!!!");
  }

  public static void tk1(ArrayList<Citizen> person) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    String ten;
    int kt = 0;
    System.out.println("Nhap ten benh nhan can tim");
    ten = scan.nextLine();
    for (Citizen citizen : person) {
      if (citizen.Ten.equalsIgnoreCase(ten)) {
        citizen.Hien_thi();
        kt++;
      }
    }
    if (kt == 0) {
      System.out.println("Khong co benh nhan nao !!!");
    }
  }

  public static void tk2(ArrayList<Citizen> person) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int CMTND;
    System.out.println("Nhap Chung minh thu nhan dan benh nhan can tim");
    CMTND = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    int check = 0;
    for (Citizen citizen : person) {
      if (citizen.cmtnd == CMTND) {
        citizen.Hien_thi();
        check++;
      }
    }
    if (check == 0) {
      System.out.println("Khong co benh nhan nao !!!");
    }
  }

  public static void tk3(ArrayList<Citizen> person) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int cmnd_ct;
    System.out.println("Nhap so chung minh nhan dan can thiet lap ");
    cmnd_ct = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    int check1 = 0;
    for (Citizen citizen : person) {
      if (citizen.cmtnd == cmnd_ct) {
        citizen.TL_tinh_trang();
        citizen.Hien_thi();
      }
    }
    if (check1 == 0) {
      System.out.println("Nhap lai so chung minh thu nhan dan !!!");
    }}
  public static void tk4(ArrayList<Citizen> person) {
  Citizen c = new Citizen();
          for (int i = 0; i < person.size(); i++) {
            if (person.get(i).TT_suc_khoe.equalsIgnoreCase(c.suc_khoe[1])){
            person.get(i).Hien_thi();
            c.TL_dia_danh();
            }
          }
           for (int i = 0; i < person.size(); i++) {
            if (person.get(i).TT_suc_khoe.equalsIgnoreCase(c.suc_khoe[2])){
            person.get(i).Hien_thi();
            c.TL_dia_danh();
            }
          }
  }
  
  
  
   public static void tk5(ArrayList<Citizen> person) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int cmnd_ct;
    Citizen c = new Citizen();
    System.out.println("Nhap so chung minh nhan dan can tim ");
    cmnd_ct = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    int check1 = 0;
    for (Citizen citizen : person) {
      if (citizen.cmtnd == cmnd_ct) {
        citizen.Hien_thi();
        if (citizen.TT_suc_khoe==citizen.suc_khoe[2]){
          for (Citizen citizen1 : person) {
            if (citizen1.Lo_trinh.contains(citizen1.Dia_chi_tam_tru)) {
              citizen1.Gioi_tinh = citizen1.suc_khoe[1];
            }
          }
      }
        }
        check1++;
      }
    
    if (check1 == 0) {
      System.out.println("Khong co benh nhan nao !!!");
    }}
   
   
   
   
   
   public static void tk6(ArrayList<Citizen> person) {
     for (Citizen citizen : person) {
       if (citizen.TT_suc_khoe == citizen.suc_khoe[2]){
       citizen.Hien_thi();
       }
     }
   
   }
   public static void tk7(ArrayList<Citizen> person) {
     for (Citizen citizen : person) {
       if (citizen.TT_suc_khoe == citizen.suc_khoe[1]){
       citizen.Hien_thi();
       }
     }
   
   }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 16:46 03/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication21;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Citizen {

  String Ten, Gioi_tinh, Dia_chi_thuong_tru, Dia_chi_tam_tru, TT_suc_khoe;
  String[] suc_khoe = {" Binh thuong ", " Tiep xuc voi benh nhan ", " Duong tinh voi COVID-19"};
  int Tuoi, cmtnd;
  ArrayList<String> Lo_trinh = new ArrayList<>();
Scanner scan = new Scanner(System.in);
  public void nhap() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten cua benh nhan:");
    Ten = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap tuoi:");
    Tuoi = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    System.out.println("Nhap chung minh thu nhan dan:");
    cmtnd = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    System.out.println("Nhap dia chi thuong tru:");
    Dia_chi_thuong_tru = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap dia chi tam tu:");
    Dia_chi_tam_tru = scan.nextLine();
    TT_suc_khoe = suc_khoe[0];
    System.out.println("");

  }

  public void Hien_thi() {
    System.out.println("Ten=" + Ten + ", Gioi_tinh=" + Gioi_tinh + ", Dia_chi_thuong_tru=" + Dia_chi_thuong_tru + ", Dia_chi_tam_tru=" + Dia_chi_tam_tru + ", TT_suc_khoe=" + TT_suc_khoe + ", Tuoi=" + Tuoi + ", cmtnd=" + cmtnd );
  }

  public void TL_tinh_trang() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int n;
    System.out.println(" 1 Tiep xuc voi benh nhan:");
    System.out.println(" 2 Duong tinh voi COVID-19:");
    System.out.println("");
    System.out.println("Nhap su lua chon thiet lap:");
    n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    switch (n) {
      case 1:
        TT_suc_khoe = suc_khoe[1];
        break;
      case 2:
        TT_suc_khoe = suc_khoe[2];
        break;
    }
  } 
  public void TL_dia_danh(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
  {
      System.out.println("Nhap so luong dia danh benh nhan di chuyen:");
      int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      for (int i = 0; i < n; i++) {
      
        System.out.format("Nhap dia danh thu: %d", i);
        String lt = scan.nextLine();
        Lo_trinh.add(lt);
      }
      for (int i = 0; i < Lo_trinh.size(); i++) {
      System.out.println("  "+Lo_trinh.get(i)+"  ");
    }
    }
  } 

}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 10:32 04/04/2020package April3Covid;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Citizen {
  String Name;
  String ID;
  String Gender;
  String HomeAddress;
  String StayAt;
  String Health;
  ArrayList<String> Route;

  public Citizen() {
  }

  public Citizen(String Name, String ID, String Gender, String HomeAddress, String StayAt, String Health, ArrayList<String> Route) {
    this.Name = Name;
    this.ID = ID;
    this.Gender = Gender;
    this.HomeAddress = HomeAddress;
    this.StayAt = StayAt;
    this.Health = Health;
    this.Route = Route;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public String getID() {
    return ID;
  }

  public void setID(String ID) {
    this.ID = ID;
  }

  public String getGender() {
    return Gender;
  }

  public void setGender(String Gender) {
    this.Gender = Gender;
  }

  public String getHomeAddress() {
    return HomeAddress;
  }

  public void setHomeAddress(String HomeAddress) {
    this.HomeAddress = HomeAddress;
  }

  public String getStayAt() {
    return StayAt;
  }

  public void setStayAt(String StayAt) {
    this.StayAt = StayAt;
  }

  public String getHealth() {
    return Health;
  }

  public void setHealth(String Health) {
    this.Health = Health;
  }

  public ArrayList<String> getRoute() {
    return Route;
  }

  public void setRoute(ArrayList<String> Route) {
    this.Route = Route;
  }
  
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Insert Name: ");
    Name = input.nextLine();
    System.out.print("Insert ID: ");
    ID = input.nextLine();
    System.out.print("Insert Gender: ");
    Gender = input.nextLine();
    System.out.print("Insert HomeAddress: ");
    HomeAddress = input.nextLine();
    System.out.print("Insert StayAt: ");
    StayAt = input.nextLine();
    Health = "Normal";
    Route = null;
  }
  
  public void health(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Choose Health: \n1.Normal\n2.Contact with patient\n3.Positive with COVID-19\nChoose:");
    int choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
    switch(choose){
      case 1:
        Health="Normal";
        break;
      case 2:
        Health="Contact with patient";
        break;
      case 3:
        Health="Positive with COVID-19";
        break;
    }
  }
  
  public void route(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    Route = new ArrayList<>();
    System.out.println("Insert number of place: ");
    int choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
    for(int i=0;i<choose;i++){
      System.out.print("Insert place "+(i+1)+": ");
      String tmp=input.nextLine();
      Route.add(tmp);
    }
    System.out.print("\n");
  }
  
  public void output(){
    System.out.println("Name is: "+Name);
    System.out.println("ID is: "+ID);
    System.out.println("Gender is: "+Gender);
    System.out.println("HomeAddress is: "+HomeAddress);
    System.out.println("StayAt is: "+StayAt);
    System.out.println("Health is: "+Health);
    if(Route != null){
      System.out.print("Route is: ");
      for(int i=0;i<Route.size();i++){
        System.out.print(" --> "+Route.get(i));
      }
      System.out.print("\n");
    }else{
      System.out.println("Route: unknown");
    }
  }
}package April3Covid;

import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    Citizen[] congDan = null;
    int n=0;
    while(true){
      showMenu();
      System.out.print("Choose: " );
      int choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
          System.out.println("How many person: ");
          n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          congDan = new Citizen[n];
          for(int i=0;i<n;i++){
            congDan[i] = new Citizen();
            congDan[i].input();
          }
          break;
        case 2:
          System.out.println("Find citizen name: ");
          String find = input.nextLine();
          int dk=0;
          for(int i=0;i<n;i++){
            if(congDan[i].Name.equals(find)){
              congDan[i].output();
              dk=1;
              break;
            }
          }
          if(dk==0){
            System.out.println("Citizen unlocated");
          }
          break;
        case 3:
          System.out.println("Find citizen ID: ");
          find = input.nextLine();
          dk=0;
          for(int i=0;i<n;i++){
            if(congDan[i].ID.equals(find)){
              congDan[i].output();
              dk=1;
              break;
            }
          }
          if(dk==0){
            System.out.println("Citizen unlocated");
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("Set citizen with ID: ");
          find = input.nextLine();
          dk=0;
          for(int i=0;i<n;i++){
            if(congDan[i].ID.equals(find)){
              dk=i;
              break;
            }
          }
          congDan[dk].health();
          break;
        case 5:
          for(int i=0;i<n;i++){
            if(congDan[i].Health.equals("Positive with COVID-19")||congDan[i].Health.equals("Contact with patient")){
              congDan[i].route();
            }
          }
          break;
        case 6:
          System.out.println("Find citizen ID: ");
          find = input.nextLine();
          int vt = 0;
          dk=0;
          for(int i=0;i<n;i++){
            if(congDan[i].ID.equals(find)){
              congDan[i].output();
              dk=1;
              vt=i;
              break;
            }
          }
          if(dk==0){
            System.out.println("Citizen unlocated");
          }else{
            if(congDan[vt].Health.equals("Normal")){
              System.out.println("Patient Normal");
            }else{
              int count = 0;
              for(int i=0;i<n;i++){
                for(int j=0;j<congDan[vt].Route.size();j++){
                  if(congDan[i].Health.equals("Normal") && congDan[i].StayAt.equals(congDan[vt].Route.get(j))){
                    congDan[i].Health="Contact with patient";
                    count++;
                  }
                }
              }
              System.out.println(count+" people consider to be contact with patient");
            }
          }
          break;
        case 7:
          for(int i=0;i<n;i++){
            if(congDan[i].Health.equals("Positive with COVID-19")){
              congDan[i].output();
            }
          }
          break;
        case 8:
          for(int i=0;i<n;i++){
            if(congDan[i].Health.equals("Contact with patient")){
              congDan[i].output();
            }
          }
          break;
        default:
          System.exit(0);
          break;
      }
    }
    
  }
  static void showMenu(){
    System.out.println("\n1. Lập danh sách tất cả công dân tại Việt Nam\n"+
        "2. Tìm kiếm thông tin bệnh nhân theo tên\n"+
        "3. Tìm kiếm bệnh nhân theo CMTND\n"+
        "4. Thiết lập tình trạng sức khoẻ\n" +
        "5. Thiết lập lộ trình di chuyển của 1 bệnh nhân.\n" +
        "6. Thiết lập trạng thái bệnh nhân đã tiếp xúc vs một bệnh nhân dương tính COVID-19\n"+
        "7. Hiển thị danh sách bệnh nhân dương tính COVID-19\n"+
        "8. Hiển thị danh sách bệnh nhân đang theo dõi\n"+
        "9. Thoát\n");
  }
}


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 00:20 04/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package COVID19;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Main {

  public static void menu() {
    System.out.println("1. Lập danh sách tất cả công dân tại Việt Nam ");
    System.out.println("2. Tìm kiếm thông tin bệnh nhân theo tên ");
    System.out.println("3. Tìm kiếm bệnh nhân theo CMTND ");
    System.out.println("4. Thiết lập tình trạng sức khoẻ ");
    System.out.println("5. Thiết lập lộ trình di chuyển của 1 bệnh nhân. ");
    System.out.println("6. Thiết lập trạng thái bệnh nhân đã tiếp xúc vs một bệnh nhân dương tính COVID-19 ");
    System.out.println("7. Hiển thị danh sách bệnh nhân dương tính COVID-19 ");
    System.out.println("8. Hiển thị danh sách bệnh nhân đang theo dõi ");
    System.out.println("9. Thoát");
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    ArrayList<Citizen> arrCitizen = new ArrayList();
    while (true) {
      menu();
      int choice = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch (choice) {
        case 1:
          Citizen citizen = new Citizen();
          citizen.input();
          arrCitizen.add(citizen);
          for (int i = 0; i < arrCitizen.size(); i++) {
            arrCitizen.get(i).display();
          }
          break;
        case 2:

          System.out.println("Nhập tên ");
          String name = input.nextLine();
          int flag = 0;
          for (int i = 0; i < arrCitizen.size(); i++) {
            if (arrCitizen.get(i).getPatientName().equals(name)) {
              arrCitizen.get(i).display();
              flag = 1;
            }
          }
          if (flag == 0) {
            System.out.println("Không tìm thấy người này ! ");
          }

          break;
        case 3:

          System.out.println("Nhập CMTND ");
          int CMTND = Integer.parseInt(input.nextLine());
          int flag2 = 0;
          for (int i = 0; i < arrCitizen.size(); i++) {
            if (arrCitizen.get(i).getCMTND() == CMTND) {
              arrCitizen.get(i).display();
              flag2 = 1;
            }
          }
          if (flag2 == 0) {
            System.out.println("Không tìm thấy người này ! ");
          }

          break;
        case 4:
          for (int i = 0; i < arrCitizen.size(); i++) {
            System.out.println(arrCitizen.get(i).getCMTND());
          }
          System.out.println("Nhập CMTND ");
          int CMTND2 = Integer.parseInt(input.nextLine());
          int flag3 = 0;
          for (int i = 0; i < arrCitizen.size(); i++) {
            if (arrCitizen.get(i).getCMTND() == CMTND2) {
              arrCitizen.get(i).ChangeHealthStatus();
              flag3 = 1;
            }
          }
          if (flag3 == 0) {
            System.out.println("Không tìm thấy người này ! ");
          }
          break;
        case 5:
          for (int i = 0; i < arrCitizen.size(); i++) {
            System.out.println(arrCitizen.get(i).getCMTND());
          }
          System.out.println("Nhập CMTND ");
          int CMTND3 = Integer.parseInt(input.nextLine());
          int flag4 = 0;
          for (int i = 0; i < arrCitizen.size(); i++) {
            if (arrCitizen.get(i).getCMTND() == CMTND3) {
              arrCitizen.get(i).SetRoadMap();
              flag4 = 1;
            }
          }
          if (flag4 == 0) {
            System.out.println("Không tìm thấy người này ! ");
          }
          break;
        case 6:
          System.out.println("Danh sách CMTND những người tiếp xúc hoặc mắc COVID : ");
          for (int i = 0; i < arrCitizen.size(); i++) {
            if (arrCitizen.get(i).getHealthStatus().compareTo("Normal") != 0) {

              System.out.println(arrCitizen.get(i).getCMTND());
            }
          }
          System.out.println("Nhập CMTND ");
          int CMTND4 = Integer.parseInt(input.nextLine());
          int flag5 = 0;
          int flagzz = 0;
          ArrayList<String> roadmaptemp = new ArrayList();
          for (int i = 0; i < arrCitizen.size(); i++) {
            if (arrCitizen.get(i).getCMTND() == CMTND4) {
              flag5 = 1;
              if (arrCitizen.get(i).getHealthStatus().compareTo("Normal") != 0) {
                for (int k = 0; k < arrCitizen.get(i).getRoadmap().size(); k++) {
                  arrCitizen.get(i).getRoadmap().get(k);
                  roadmaptemp.add(arrCitizen.get(i).getRoadmap().get(k));
                }
              }
            }
          }
          for (int i = 0; i < roadmaptemp.size(); i++) {
            for (int j = 0; j < arrCitizen.size(); j++) {
              for (int k = 0; k < arrCitizen.get(j).getRoadmap().size(); k++) {
                if (roadmaptemp.get(i).trim().toLowerCase().equals(arrCitizen.get(j).getRoadmap().get(k).trim().toLowerCase()) 
                    && arrCitizen.get(j).getHealthStatus().equals("Normal" ) && !arrCitizen.get(j).getHealthStatus().equals("Positive with COVID-19" ) ) {
                  arrCitizen.get(j).setHealthStatus("Contact with patient");
                  flagzz = 1;
                }
              }
            }
          }
          if (flag5 == 0) {
            System.out.println("Không tìm thấy người này ! ");
          }
          if(flagzz != 0){
            System.out.println("Đã chuyển tất cả trạng thái những người từng đến cùng địa điểm với bệnh nhân này ! ");
          }else{
            System.out.println("Chưa có ai tiếp xúc với thanh niên này ! ");
          }
          break;
        case 7:
          int flagss = 0;
          System.out.println("Danh sách CMTND những người tiếp xúc bệnh nhân: ");
          for (int i = 0; i < arrCitizen.size(); i++) {
            if (arrCitizen.get(i).getHealthStatus().equals("Contact with patient")) {
              arrCitizen.get(i).display();
            }
          }
          if(flagss == 0){
            System.out.println("Chưa có ai ");
          }
          break;
        case 8:
          int flags = 0;
          System.out.println("Danh sách CMTND những người mắc bệnh COVID-19 : ");
          for (int i = 0; i < arrCitizen.size(); i++) {
            if (arrCitizen.get(i).getHealthStatus().equals("Positive with COVID-19")) {
              arrCitizen.get(i).display();
              flags = 1;
            }
          }
          if(flags == 0){
            System.out.println("Chưa có ai");
          }
          break;
        case 9:

          return;
      }
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package COVID19;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Citizen {

  private String PatientName, Sex, PermanentAddress, TemporaryAddress, HealthStatus = "Normal";
  private int CMTND;
  Scanner input = new Scanner(System.in);
  private ArrayList<String> roadmap = new ArrayList<String>();

  public String getPatientName() {
    return PatientName;
  }

  public String getSex() {
    return Sex;
  }

  public String getPermanentAddress() {
    return PermanentAddress;
  }

  public String getTemporaryAddress() {
    return TemporaryAddress;
  }

  public String getHealthStatus() {
    return HealthStatus;
  }

  public int getCMTND() {
    return CMTND;
  }

  public Scanner getInput() {
    return input;
  }

  public ArrayList<String> getRoadmap() {
    return roadmap;
  }

  public void setPatientName(String PatientName) {
    this.PatientName = PatientName;
  }

  public void setSex(String Sex) {
    this.Sex = Sex;
  }

  public void setPermanentAddress(String PermanentAddress) {
    this.PermanentAddress = PermanentAddress;
  }

  public void setTemporaryAddress(String TemporaryAddress) {
    this.TemporaryAddress = TemporaryAddress;
  }

  public void setHealthStatus(String HealthStatus) {
    this.HealthStatus = HealthStatus;
  }

  public void setCMTND(int CMTND) {
    this.CMTND = CMTND;
  }

  public void setInput(Scanner input) {
    this.input = input;
  }

  public void setRoadmap(ArrayList<String> roadmap) {
    this.roadmap = roadmap;
  }

  public void input() {
    System.out.println("Patient Name : ");
    String Name = input.nextLine();
    this.PatientName = Name;
    System.out.println("Permanent Address : ");
    String Address = input.nextLine();
    this.PermanentAddress = Address;
    System.out.println("Temporary Address : ");
    String TAddress = input.nextLine();
    this.TemporaryAddress = TAddress;
    System.out.println("CMTND : ");
    int CMTNd = Integer.parseInt(input.nextLine());
    this.CMTND = CMTNd;
  }

  String ChangeHealthStatus() {
    System.out.println("Health status : ");
    System.out.println("1.Normal");
    System.out.println("2.Contact with patient");
    System.out.println("3.Positive with COVID-19");
    int choice = Integer.parseInt(input.nextLine());
    switch (choice) {
      case 1:
        HealthStatus = "Normal";
        break;
      case 2:
        HealthStatus = "Contact with patient";
        break;
      case 3:
        HealthStatus = "Positive with COVID-19";
        break;

      default:
        System.out.println("Please input correct number");
        break;
    }
    return HealthStatus;
  }

  void SetRoadMap() {
    if (!HealthStatus.equals("Normal")) {
      System.out.println("Citizen is " + HealthStatus);
    }

    Boolean exit = true;
    while (exit) {
      System.out.println("Input visited place : ");
      String place = input.nextLine();
      roadmap.add(place);
      System.out.println("1.Continue");
      System.out.println("0.Exit");
      int choice = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch (choice) {
        case 1:
          break;
        case 0:
          exit = false;
          break;
      }
    }

  }

  void display() {
    System.out.println("Patient Name : " + PatientName);
    System.out.println("Permanent Address : " + PermanentAddress);
    System.out.println("Temporary Address : " + TemporaryAddress);
    System.out.println("CMTND : " + CMTND);
    System.out.println("Health Status : " + HealthStatus);
    System.out.println("Road Map : " + roadmap.toString());
  }

}


Bài Tập Hôm Nay

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!