IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java basic- Test 60 phút - tổng hợp kiến thức java căn bản

Java basic- Test 60 phút - tổng hợp kiến thức java căn bản

by GokiSoft.com - 16:41 21/03/2020 22,254 Lượt Xem

1. Tạo 1 lớp giao diện IInfor chứa hàm showInfor

2. Tạo lớp đối tượng People gồm các thuộc tính tên, tuổi, địa chỉ kế thừa từ lớp IInfor

- Tạo hàm input

Tạo lớp Car gồm các thuộc tính tên và màu -> kế thừa từ lớp IInfor

- Tạo hàm input

Viết code cho các lớp trên.

3. Trọng phương thức main của lớp Test tạo 2 đối tượng People và Car. 

- tạo phương thức như sau.

public static void showInfor(ArrayList<IInfor> a) -> hàm này hiển thị thông tin tất cả đối tượng.

Viết chương trình và sử dụng hàm showInfor trong phương thức main.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

cuonglee [C1907L]

Ngày viết: 11:55 25/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test.coban;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public interface IInfor {
  public void ShowInfor();
}


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test.coban;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class People implements IInfor{
  String ten;
  int tuoi;

  public People() {
  }

  public String getTen() {
    return ten;
  }

  public void setTen(String ten) {
    this.ten = ten;
  }

  public int getTuoi() {
    return tuoi;
  }

  public void setTuoi(int tuoi) {
    this.tuoi = tuoi;
  }

  public void input(){
    System.out.println("nhap du lieu: ");
    Scanner add = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhap ten: ");
    ten = add.nextLine();
    System.out.println("nhap tuoi: ");
    tuoi = add.nextInt();
  }
  
  @Override
  public void ShowInfor() {
    System.out.println("thong tin:");
    System.out.println("ten: " + ten);
    System.out.println("tuoi: "+ tuoi);
  }

  
  
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test.coban;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Car implements IInfor{
  String color,tenXe;

  public Car() {
  }

  public String getTenXe() {
    return tenXe;
  }

  public void setTenXe(String tenXe) {
    this.tenXe = tenXe;
  }

  public String getColor() {
    return color;
  }

  public void setColor(String color) {
    this.color = color;
  }

 
  
  public void input(){
    System.out.println("nhap thong tin xe :");
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhap ten xe: ");
    tenXe = input.nextLine();
    System.out.println(" nhap mau xe: ");
    color = input.nextLine();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Car{" + "color=" + color + ", tenXe=" + tenXe + '}';
  }

  
  
  @Override
  public void ShowInfor() {
    System.out.println( toString());
  }

  
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test.coban;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<IInfor> list = new ArrayList<>();
    People people = new People();
    Car car = new Car();
    people.input();
    car.input();  
    
    list.add(people); 
    list.add(car);   
    
    ShowInfor(list);
    
   
  }
  
  
  public static void ShowInfor(ArrayList<IInfor>a){
    for(IInfor show :a){
      show.ShowInfor();
    }
  }

  

  

 
}


Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 20:55 23/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession5;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public interface IInfor {
  public void showInfor();
}


Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 20:54 23/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession5;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Car implements IInfor{
  String name, color;

  public Car() {
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getColor() {
    return color;
  }

  public void setColor(String color) {
    this.color = color;
  }

  @Override
  public void showInfor() {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Car{" + "name=" + name + ", color=" + color + '}';
  }
  
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Tên: ");
    name = input.nextLine();
    System.out.print("Màu: ");
    color = input.nextLine();
  }
  
}


Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 20:54 23/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession5;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class People implements IInfor{
  String name, address;
  int age;

  public People() {
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public void showInfor() {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "People{" + "name=" + name + ", address=" + address + ", age=" + age + '}';
  }
  
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Tên: ");
    name = input.nextLine();
    System.out.print("Tuổi: ");
    age = Integer.parseInt(input.nextLine());
    System.out.print("Địa chỉ: ");
    address = input.nextLine();
  }
}


Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 20:54 23/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession5;
import java.util.ArrayList;
/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Test {
  public static void main(String[] args){
    ArrayList<IInfor> infors = new ArrayList<>();
    People p1 = new People();
    People p2 = new People();
    People p3 = new People();
    Car c1 = new Car();
    Car c2 = new Car();
    
    p1.input();
    p2.input();
    p3.input();
    c1.input();
    c2.input();
    
    infors.add(p1);
    infors.add(p1);
    infors.add(p1);
    infors.add(c1);
    infors.add(c2);
    
    showInfor(infors);
  }
  
  public static void showInfor(ArrayList<IInfor> a){
    for(IInfor item: a){
      item.showInfor();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!