IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 KẾT QUẢ ASSIGNMENT - LỚP T2008A

KẾT QUẢ ASSIGNMENT - LỚP T2008A

by GokiSoft.com - 13:47 28/10/2020 14,899 Lượt Xem

NỘP BÀI TẬP Ở ĐÂY


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Xuân Mai [T2008A]

Ngày viết: 10:08 16/11/2020https://t2008amai.herokuapp.com/Lesson12/gokisoft.html


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 17:06 06/11/2020


bepdonga.com
https://thienlac.herokuapp.com/webbanhang/myweb.html


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 13:57 06/11/2020

Nguyên Phấn Đông [T2008A]

Ngày viết: 00:35 06/11/2020


#web2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

<!-- jQuery library -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

<!-- Popper JS -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://kit.fontawesome.com/yourcode.js"></script>
<style type="text/css">
	.menu{
		padding-bottom: 10px;

	}
	#theloai div:hover{
		background: white;
	}
	.list-unstyled a{
   color: white;
	}

</style>

</head>
<body>
	<div class="menu">
		<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light fixed-top ">
 <a class="navbar-brand" href="#">Shop</a>
 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button>

 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
  <ul class="navbar-nav mr-auto">
   <li class="nav-item active">
    <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
   </li>
   <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Đặt hàng</a>
   </li>
   <li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
     Thể loại
    </a>
    <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
     <a class="dropdown-item" href="#">Cộc tay</a>
     <a class="dropdown-item" href="#">Thể thao</a>
     <div class="dropdown-divider"></div>
     <a class="dropdown-item" href="#">Khác...</a>
    </div>
   </li>
   <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#">Liên hệ:0585076514</a>
   </li>
  </ul>
  <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
   <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Tìm kiếm sản phẩm" aria-label="Search">
   <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0" type="submit">Tìm kiếm</button>
  </form>
 </div>
</nav>
	</div>

	<div class="container" style="margin-top: 50px;">
		
          <div class="row ">
        <div class="col-sm-8 " style="border-radius: 5px;" ><img src="https://truyenhinhnghean.vn/file/4028eaa46735a26101673a4df345003c/4028eaa467f477c80167f4aa053f0c68/042020/3_flil_20200416071148.jpg?width=1200&height=-&type=resize" width="750px" height="200px" class="mx-auto"></div>
        <div class="col-sm-4 " >
        <p class="bg-success" style="height: 90px;">
         <img src="https://cafebiz.cafebizcdn.vn/thumb_w/600/2016/rack-20of-20clothes-20-20hanging-1474962473383-crop-1474962482230.jpg" style="height: 90px; width: 100%" >
        </p>
        <p class="bg-success"style="height: 90px;">
         <img src="https://www.sapo.vn/blog/wp-content/uploads/2018/12/cach-ban-quan-ao-online-tren-facebook.jpg" style="height: 90px; width: 100%" ></p>
        </div>
        <div class=" col-sm-12 " style="background: #d3dbe8">
        	<h2>Thể Loại tìm kiếm</h2>
        	<div class="row" style="padding: 10px;" id="theloai">
            <div class="col">
            	<img src="https://image.yes24.vn/Upload/ProductImage/GmarketMen/1943473_L.jpg" style="height: 36px; width: 36px;float: left;">
            	<h4 style="padding-left: 50px">Áo</h4>
            </div>
            <div class="col">
            	<img src="https://onoff.vn/media/catalog/product/cache/ecd9e5267dd6c36af89d5c309a4716fc/H16BL20090.jpg" style="height: 36px; width: 36px;float: left;">
            	<h4 style="padding-left: 50px">Quần</h4>
            </div>
            <div class="col">
            	<img src="https://tngfashion.vn/image/cache/catalog/2020/Y0242/Y0242a-600x843.jpg" style="height: 36px; width: 36px;float: left;">
            	<h4 style="padding-left: 50px">Áo</h4>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-12">
      	<h2>Sản Phẩm mới nhất</h2>
      </div>
     <div class="row " style="padding-bottom: 20px !important;">
     	<div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://cf.shopee.vn/file/216c0152ec0ed89ecbc25d19b50848d8" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">John Doe</h4>
         <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://kidsplaza-1.cdn.vccloud.vn/media/wysiwyg/product/thoi-trang-cho-be/quan-ao-thoi-trang-cho-be/quan-ao-thoi-trang-be-trai-in-sieu-nhan-nhen-mamago-ht19t-xanh-1.jpg" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">John Doe</h4>
         <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTUib6CcOA1znmvRdn9fWjJJ6h1Ci3SINjt4A&usqp=CAU" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">John Doe</h4>
         <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://cf.shopee.vn/file/14e61851f61e09948af510dc871fa491" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">John Doe</h4>
         <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://healthvietnam.vn/photos/177/quan-ao-phong-dich.jpg" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">John Doe</h4>
         <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://icdn.dantri.com.vn/2016/may-giat-1-1482739244259.jpg" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">John Doe</h4>
         <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://toplist.vn/images/800px/toto-shop-146415.jpg" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">John Doe</h4>
         <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://icdn.dantri.com.vn/2016/may-giat-1-1482739244259.jpg" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">John Doe</h4>
         <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://list.vn/wp-content/uploads/2019/01/4745-top-7-shop-quan-ao-dep-o-ha-long-tp-quang-ninh.jpg" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">John Doe</h4>
         <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>
        </div>
      </div>
      </div>

      <div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://cf.shopee.vn/file/800cb66a0a6684c6072dfb8c7ef9df23" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">Quần Áo </h4>
         <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://vn-test-11.slatic.net/p/0ffe06dc5869c2dbb502f55d4e817b45.jpg" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">John Doe</h4>
        <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://vn-test-11.slatic.net/p/4dae32c2b3aa9cbd0062909e468d8d20.jpg_720x720q80.jpg_.webp" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">John Doe</h4>
         <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://vn-test-11.slatic.net/p/4dae32c2b3aa9cbd0062909e468d8d20.jpg_720x720q80.jpg_.webp" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">John Doe</h4>
         <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="col-md-3 col-lg-3">
      <div class="card" style="width:200px">
        <img class="card-img-top" src="https://kidsplaza-1.cdn.vccloud.vn/media/wysiwyg/product/thoi-trang-cho-be/quan-ao-thoi-trang-cho-be/quan-ao-thoi-trang-be-trai-in-sieu-nhan-nhen-mamago-ht19t-xanh-1.jpg" alt="Card image">
        <div class="card-body">
         <h4 class="card-title">John Doe</h4>
        <p class="card-text">100000 vnd</p>
         <a href="#" class="btn btn-primary">Mua Ngay</a>	
        </div>
      </div>

      </div>
      
   </div>
    <ul class="pagination" style="clear: left;">
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>
      </div>
     
<footer class="page-footer font-small pt-4" style="background: #5aaedb">

 
 <div class="container-fluid text-center text-md-left">

  
  <div class="row">

  
   <div class="col-md-6 mt-md-0 mt-3">

  
    <h5 class="text-uppercase">Liên Hệ và Hỗ trợ</h5>
    <p>Gặp Đông Bầu trời</p>

   </div>


   <hr class="clearfix w-100 d-md-none pb-3">

  
   <div class="col-md-3 mb-md-0 mb-3">

    
    <h5 class="text-uppercase">Người anh em ở đâu</h5>

    <ul class="list-unstyled">
     <li>
      <a href="#!">Sao</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!">Sao</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!">Sao</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!">Sao</a>
     </li>
    </ul>

   </div>
   <div class="col-md-3 mb-md-0 mb-3">
    <h5 class="text-uppercase">Tìm kiếm</h5>

    <ul class="list-unstyled" >
     <li>
      <a href="#!" >Google</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!">Facebook</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!">Youtube</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!">Lienminh</a>
     </li>
    </ul>

   </div>

  </div>

 </div>
 <div class="footer-copyright text-center py-3">© 2020 Copyright:
  <a href="https://mdbootstrap.com/"> dongbautroi.com</a>
 </div>

</footer>
</body>
</html>


Dương công minh [community]

Ngày viết: 18:47 05/11/2020


#html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>DCM</title>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

<head>
<body>
	<div id="khung">
		<div id="top">
			<div id="Dang Nhap">
				<a href="#">Đămg Nhập</a>
				<a href="#">Đăng kí</a>
			</div>
		</div>
		<div id="jqery">
			<div id="menutren">
				<div id="khunglogo">
					<img src="image/logo.png">
				</div>
				<div id="khung2">
					<ul class="group">
						<li><a href="#">Bản Đồ</a>
						<li><a href="#">Giới Thiệu</a></li>
						<li><a href="#">Sản Phẩm</a></li>
						<li><a href="#">Trang Chủ</a></li>
					</ul>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div id="khungduoi">
			<div id="menuduoi">
				<ul class="group">
					<li><a href="#">Phòng Khách</a></li>
					<li><a href="#">Phòng Ngủ</a></li>
					<li><a href="#">Nhà Bếp</a></li>
					<li><a href="#">Phòng Làm Việc</a></li>

				</ul>
			</div>
			<div id="phansanpham">
				<div id="khungsanpham">
				<img src="image/one.png" width="224px" height="125px"> </br>
				<a href="#"> Bộ giường phòng ngủ <a>
						<div id="mua">
							<a href="#">Mua Hàng</a>
						</div>
				</div>
				<div id="phansanpham">
				<div id="khungsanpham">
				<img src="image/two.png" width="224px" height="125px"/> </br>
					<a href="#"> Bộ Bàn Ghế Phòng Khách <a>
						<div id="mua">
							<a href="#">Mua Hàng</a>
						</div>
				</div>
				<div id="phansanpham">
				<div id="khungsanpham">
				<img src="image/3.png" width="224px" height="125px"/> </br>
				<a href="#"> Bộ Bàn Ghế Phòng Khách <a>
						<div id="mua">
							<a href="#">Mua Hàng</a>
						</div>
				</div>
				<div id="phansanpham">
				<div id="khungsanpham">
				<img src="image/fiv.png" width="224px" height="125px"/> </br>
				<a href="#"> Bộ Giường Phòng Ngủ <a>
						<div id="mua">
							<a href="#">Mua Hàng</a>
						</div>
				</div>
				<div id="phansanpham">
				<div id="khungsanpham">
				<img src="image/six.png" width="224px" height="125px"/> </br>
				<a href="#"> Bộ Bàn Ghế Phòng Khách <a>
						<div id="mua">
							<a href="#">Mua Hàng</a>
						</div>
				</div>
				<div id="phansanpham">
				<div id="khungsanpham">
				<img src="image/sev.png" width="224px" height="125px"/> </br>
				<a href="#"> Bộ Giường Phòng Ngủ <a>
						<div id="mua">
							<a href="#">Mua Hàng</a>
						</div>
				</div>
				<div id="phansanpham">
				<div id="khungsanpham">
				<img src="image/8.png" width="224px" height="125px"/> </br>
				<a href="#"> Bộ Giường Phòng Ngủ <a>
						<div id="mua">
							<a href="#">Mua Hàng</a>
						</div>
				</div>										
			</div>
			<div id="khgungthongtin">
				<div id="danhmuc">
					<div id="danhmucnho">
						<a href="#">Danh Mục Sản Phẩm</a>
					</div>
				</div>
				<div id="thongtin">
					<div id="tintuc">
						<a href="#">Tin Tức Mới</a>
					</div>
					<div id="khung1">
						<div id="time">
							<div id="ngay">
								<a>2</a>
							</div>
							<div id="Thang">
								<a> Tháng 8 </a>
							</div>
							<div id="Nam">
								<a> Năm 2020 </a>
							</div>
						</div>
						<div id="noidung">
							<div id="aa">
							<a href="#">Bí Kíp Cho Không Gian Nhà Đẹp</a></br>	
							</div>
							<div id="khunghinh">
							<img src="image/15.png" width="456px" height="378px"/>	
							</div>
							<p>Trồng nhiều cây xanh xung quoanh nhà.......</p>
							<div id="xemthem">
								<a href="#">Xem Thêm</a>
							</div>
						</div>
					</div>
					<div id="khung1">
						<div id="time">
							<div id="ngay">
								<a>4</a>
							</div>
							<div id="Thang">
								<a> Tháng 9 </a>
							</div>
							<div id="Nam">
								<a> Năm 2020 </a>
							</div>
						</div>
						<div id="noidung">
							<div id="aa">
							<a href="#">10 cách phối màu cho căn phòng đẹp</a></br>	
							</div>
							<div id="khunghinh">
							<img src="image/3.png" width="450px" height="387"/>
							</div>
							<p> Đối với mỗi căn phòng việc chọn màu ........</p>
							<div id="xemthem">
								<a href="#">Xem thêm</a>
							</div>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div id="phancuoi">
			<div id="khungnd">
				<div id="khunglogo">
				  <img src="image/logo.png"/>	
				</div>
			<div id="timkiem">
				<div id="form">
				<div id="form-section">
				
				<form style="float: right; name="ftimkiem" onsubmit="return kiemtra">
			  
			  <table border="0">
			  <tr>
			  	<a></a><input type="text" size="20px" name="txtTimKiem"/>
			  	<a href="#"> <input type="button" id="btnSearch" value="go" /></a>
			  </tr>
			  </table>
				</form>	 
				</div>
				</div>
			</div>	
			</div>
			<div id="khungnd">
				<h2>LIÊN HỆ: <img src="image/f.png" width="30px"/><img src="image/tw.png" width="30px"/> </h2><br>
				<h1>Tòa Nhà Aptech-Số 8- Tôn Thất Thuyết- Nam Từ Liêm- Hà Nội</h1><br>
				<p>SĐT: 0868805026</p>
				<p>Email: [email protected]</p>
			</div>
		</div>
		<div id="khungchot">
			<a>05-11-2020</a>
		</div>	
	</div>
</body>
</html>
#style.css


.{ margin: 0; padding: 0; }
table caption, tbody, tfoot, thead, tr, th,td {
	margin: 0;
	padding: 0;
	border: 0;
	outline: 0;
	font-weight: inherit;
	font-style: inherit;
	font-size: 100%;
	font-family: inherit;
	vertical-align: baseline;
}

ul, ol, li{ list-style: none; }
strong { font-weight: bold; }
 
article, aside, figure, footer, header, hgroup, menu, nav. section{ display: block; }

.group: after{ visibility: hidden; display: block; font-size: 0; content: " "; clear: both; height: 0; }
.group: { display: inline-block; clear: both; }
/* start commented backslash hack \*/ *html .group{ height: 1%;} .group{display: block;} /*close commented backslash hack */

body{ font: 12px/2 " Helvetica Nuse", Helvetica,arial,sans-serif; }

/*
  TYPOGRAPHY
*/
h1, h2, h3, h4, h5{}
a img{border: 0;}
a { color: #ce9702; text-decoration: none; }
.zoomer: active { top: 0; }

#khung{
	float: left;
	width: 1348px;
	height: 2020px;
	background: silver;
}
#top{
	float: left;
	width: 40px;
	height: 1348px;
	background: #2a2a2a;
}
#dangnhap{
	padding-right: : 120px;
	float: right;
	width: 220px;
	height: 40px;
}
#dangnhap a{
	padding: 5px;
	float: right;
	color: #aaaaaa;
}
#dangnhap a:hover{
	text-decoration: underline;
}
#menutren{
	margin-left: 90px;
	width: 1147px
	height98px;
	background: black;
	margin-top: 50px;
	opacity: 0.4;
}
#jqery
{
	float: left;
	background: url(image/15.png);
	width: 1348px;
	height: 428px;
}
#khunglogo img{
	width: 246px;
	height: 48px;
}
#khung2{
	padding: 20px 0 0 15px;
	float: right;
  width: 600px;
  height: 48px;
}
#khung2 li {
	position: relative;
	float: right;
}
#khung li a{
	display: block;
	float: right;
	padding: 0 30px;
	font-weight: bold;
	font-size: 18px;
	color: silver;
}
#khung2 li a:hover{
	color: white;
	background-color: #4b4e51;
}
#khungduoi{
	float: left;
	margin-top: 0px;
	width: 1348px;
	height: 1500px;
	background: white;
}
#menuduoi{
	float: left;
	width: 1346px;
	height: 80px;
}
#menuduoi li{
	position: relative;
	float: left;
}
#muneduoi li a{
	display: block;
	float: right;
	margin-left: 190px;
	padding: 30px 0 0 0;
	font-weight: bold;
	font-size: 18px;
	color: silver;
}
#menuduoi li a:hover{
	color: black;
}
#phansanpham{
	float: left;
	width: 1348px;
	height: 600px;
	background: silver;
}
#khungsanpham img{
	float: left;
	padding: 10px 0 0 20px;
}
#khungsanpham a{
	float: left;
	color: black;
	padding: 5px 0 0 25px;
	font-size: 20px;
}
#khungsanpham{
	float: left;
	border: thin solid black;
	width: 266px;
	height: 234px;
	margin-top: 40px;
	margin-right: 15px;
	margin-left: 45px;
}
#mua{
	border: thin solid #666666;
	border-radius: 10px;
	margin-top: 36px;
	float: left;
	width: 77px;
	height: 30px;
	background: white;
	margin-left: 60px;
}
#mua a{
	width: 72px;
	padding: 0px 0 0 5px;
	font-size: 15px;
	text-align: auto;
}
#mua a:hover{
	color: white;
	background: black;
	border-radius: 10px;
}
#khungthongtin
{
	float: left;
	width: 1207px;
	height: 600px;
	margin-left: 80px;
	margin-top: 10px;
}
#danhmuc{
	float: left;
	width: 1207px;
	height: 61px;
	border-bottom: thin solid red;
	text-align: center;
}
#danhmucnho{
	float: right;
	width: 300px;
	height: 61px;
	border-top: thin solid red;
	border-left: thin solid red;
	border-right: thin solid red;
}
#danhmucnho a{
	float: right;
	padding: 15px 30px 0 0;
	color: red;
	font-size: 20px;
	font-weight: bold;
}
#thongtin{
	float: left;
	width: 1207px;
	height: 835px;
}
#tintuc{
	float: left;
	width: 1207px;
	height: 150px;
}
#tintuc a{
	float: left;
	font-size: 50px;
	font-weight: bold;
	color: black;
	padding: 30px 0 0 100px;
}
#khung1{
	float: left;
	width: 601px;
	height: 682px;
}
#time{
	float: left;
	width: 115px;
	height: 682px;
}
#ngay{
	float: left;
	width: 604px;
	height: 70px;
}
#ngay a{
	float: left;
	padding: 10px 0 0px 35px;
	font-size: 50px;
	color: red;
	font-weight: bold;
}
#thang{
	float: left;
	width: 30px;
	height: 604px;
}
#thang a{
	float: left;
	padding: 10px 0 0px 15px;
	font-size: 20px;
	color: silver;
}
#nam{
	float: left;
	width: 604px;
	height: 30px;
}
#nam a{
	float: left;
	padding: 10px 0 0px 35px;
	font-size: 20px;
	color: silver;
}
#noidung{
	float: left;
	width: 485px;
	height: 682px;
}
#aa a{
	padding-left: 10px;
	float: left;
	font-size: 20px;
	color: black;
}
#aa a:hover{
	text-decoration: underline;
}
#noidung p{
	padding: 10px 0 0 10px;
	color: #666666
	font-size15px;
}
#khunghing{
	width: 456px;
	height: 387px;
	float: left;
	margin: 20px 0 0 10px;
}
#xemthem{
	border: thin solid red;
	margin-top: 20px;
	float: left;
	width: 82px;
  height: 30px;
  background: white;
  margin-left: 10px;
}
#xemthem a{
	float: left;
	width: 78px;
	height: 30px;
	padding: 0px 0 0 5px;
	font-size: 15px;
	text-align: auto;
	font-weight: bold;
	color: red;
}
#xemthem a:hover{
	color: white
	background:black;
}
#phancuoi{
	float: left;
	width: 1348px;
	height: 200px;
	background: #2a2a2a
}
#khungnd{
	margin: 20px 0 0 250px;
  float: left;
  width: 300px;
  height: 300px;
}
#khungnd a{
	float: left;
	padding: 5px 0 0 10px;
	font: 15px;
	color: white;
}
#khungnd h2{
	float: left;
	font-size: 30px;
	color: silver;
	font-weight: bold;
}
#khungnd h1{
	float: left;
	font-size: 13px;
	color: silver;
	font-weight: bold;
}
#khungnd p{
	width: 300px;
	float: left;
	font-size: 15px;
	font-weight: bold;
	color: silver;
}
#timkiem{
	float: inherit;
	width: 250px;
	height: 90px;
}
#form{
	padding-top: 20px;
	float: left;
	width: 250px;
	height: 50px;
}
#khungchot{
	float: left;
	width: 1348px;
	height: 20px;
	background: #2a2a2a
	border-top:thin solid red;
}
#khungchot a{
	font-size: 13px;
	color: red;
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!