IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên

Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên

by GokiSoft.com - 19:50 01/07/2021 27,502 Lượt Xem

Xây dựng menu chương trình như sau

Menu

1. Nhập thông tin sinh viên

2. In thông tin sinh viên

3. Thoát chương trình

Thông tin sinh viên gồm các thuộc tính sau (tên, tuổi, địa chỉ, email, sđt)

Yêu cầu : Khi chương trình chạy, sẽ hiển thị menu chương trình trên. 

Nếu người dùng chọn 1 -> nhập thông tin sv -> hiển thị lại menu

Nếu người dùng chon 2 -> hiển thị thông tin sv -> hiển thị lai menu

Nếu người dùng chon 3 -> Thoát chương trình.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

cuonglee [C1907L]

Ngày viết: 22:16 23/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package OOP;
import java.io.PrintStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */ 
public class Student {
    String name ="";
    int age=0;
    String address="";
    String email=""; 
    int phoneNumber=0; 
    public String getName() {
		return name;
	}

	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}

	public int getAge() {
		return age;
	}

	public void setAge(int age) {
		this.age = age;
	}

	public String getAddress() {
		return address;
	}

	public void setAddress(String address) {
		this.address = address;
	}

	public String getEmail() {
		return email;
	}

	public void setEmail(String email) {
		this.email = email;
	}

	public int getNumberPhone() {
		return phoneNumber;
	}

	public void setNumberPhone(int phoneNumber) {
		this.phoneNumber = phoneNumber;
	}
  public static void main(String[] args) {
    
    
    ArrayList<Student> studentList = new ArrayList<>();
      int choose = 0;
     Scanner add = new Scanner(System.in);
    do{
      show();
      choose = Integer.parseInt(add.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
          System.out.println("nhap thong tin sinh vien");
          addStudent();
          break;
        case 2:
          System.out.println("hien thi thong tin sin vien");
            for (int i = 0; i < studentList.size(); i++) {
				studentList.get(i).showStudent();
				}
            break;
        case 3:
          System.out.println("thoat");
          
          break;
        default:
          System.out.println("Moi nhap lua chon: ");
          break;
      }
    }while(choose != 3);
  }
  
  public static void show(){
    System.out.println("--------------Menu-------------");
		System.out.println("1. Nhap thong tin sinh vien.");
		System.out.println("2. In thong tin sinh vien.");
		System.out.println("3. Thoat.");
		System.out.println("-------------------------------");
  }
  public static void addStudent(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Nhap ho ten: ");
         String name = sc.nextLine();
		System.out.println("Nhap tuoi: ");
        int age = Integer.parseInt(sc.nextLine());
		System.out.println("Nhap dia chi: ");
        String address = sc.nextLine();
		System.out.println("Nhap email: ");
        String email = sc.nextLine();
		System.out.println("Nhap so dien thoai: ");
        String phoneNumber = sc.nextLine();
		System.out.println();
  }
  
  public static void showStudent(){
        System.out.println("Ho ten: " + name);
		System.out.println("Tuoi: " + age);   
		System.out.println("Dia chi: " + address);  
        System.out.println("email: " + email);    
		System.out.println("So dien thoai: " + phoneNumber);      
		System.out.println();
  }

 
}


cuonglee [C1907L]

Ngày viết: 22:16 23/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package OOP;
import java.io.PrintStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */ 
public class Student {
    String name ="";
    int age=0;
    String address="";
    String email=""; 
    int phoneNumber=0; 
    public String getName() {
		return name;
	}

	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}

	public int getAge() {
		return age;
	}

	public void setAge(int age) {
		this.age = age;
	}

	public String getAddress() {
		return address;
	}

	public void setAddress(String address) {
		this.address = address;
	}

	public String getEmail() {
		return email;
	}

	public void setEmail(String email) {
		this.email = email;
	}

	public int getNumberPhone() {
		return phoneNumber;
	}

	public void setNumberPhone(int phoneNumber) {
		this.phoneNumber = phoneNumber;
	}
  public static void main(String[] args) {
    
    
    ArrayList<Student> studentList = new ArrayList<>();
      int choose = 0;
     Scanner add = new Scanner(System.in);
    do{
      show();
      choose = Integer.parseInt(add.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
          System.out.println("nhap thong tin sinh vien");
          addStudent();
          break;
        case 2:
          System.out.println("hien thi thong tin sin vien");
            for (int i = 0; i < studentList.size(); i++) {
				studentList.get(i).showStudent();
				}
            break;
        case 3:
          System.out.println("thoat");
          
          break;
        default:
          System.out.println("Moi nhap lua chon: ");
          break;
      }
    }while(choose != 3);
  }
  
  public static void show(){
    System.out.println("--------------Menu-------------");
		System.out.println("1. Nhap thong tin sinh vien.");
		System.out.println("2. In thong tin sinh vien.");
		System.out.println("3. Thoat.");
		System.out.println("-------------------------------");
  }
  public static void addStudent(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Nhap ho ten: ");
         String name = sc.nextLine();
		System.out.println("Nhap tuoi: ");
        int age = Integer.parseInt(sc.nextLine());
		System.out.println("Nhap dia chi: ");
        String address = sc.nextLine();
		System.out.println("Nhap email: ");
        String email = sc.nextLine();
		System.out.println("Nhap so dien thoai: ");
        String phoneNumber = sc.nextLine();
		System.out.println();
  }
  
  public static void showStudent(){
        System.out.println("Ho ten: " + name);
		System.out.println("Tuoi: " + age);   
		System.out.println("Dia chi: " + address);  
        System.out.println("email: " + email);    
		System.out.println("So dien thoai: " + phoneNumber);      
		System.out.println();
  }

 
}


Lê Xuân Dũng [JavaFree]

Ngày viết: 08:12 20/03/2020package qlthongtinsv;

import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class QLthongtinSV {

  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    int n;
    ArrayList<Student> studentList = new ArrayList<>();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          System.out.println("Nhap so sinh vien can them: ");
          n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Student student = new Student();
            student.addStudent();
            studentList.add(student);
          }
          break;
        case 2:
          for (Student student : studentList) {
            student.showStudent();
          }
          break;
        case 3:
          System.out.println("Thoat.");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!");
          break;
      }
    } while (choose != 3);
  }
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap thong tin sinh vien.");
    System.out.println("2. Hien thi thong tin sinh vien.");
    System.out.println("3. Thoat.");
  }
}


package qlthongtinsv;

import java.util.Scanner;

public class Student {
  private String name;
  private int age;
  private String address;
  private String email;
  private String phoneNumber;

  public Student() {
  }

  public Student(String name, int age, String address, String email, String phoneNumber) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.address = address;
    this.email = email;
    this.phoneNumber = phoneNumber;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student: {" + "name=" + name + ", age=" + age + ", address=" + address + ", email=" + email + ", phoneNumber=" + phoneNumber + '}';
  }
  
  
  
  public void addStudent(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ho ten  : ");
    this.name = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap tuoi   :");
    this.age = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhap dia chi :");
    this.address = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap email  :");
    this.email = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap SDT   :");
    this.phoneNumber = sc.nextLine();
  }
  
  public void showStudent(){
    System.out.println(toString());
  }
      
}


Phạm Kim Anh [JavaFree]

Ngày viết: 20:46 19/03/2020package gokisoft.com;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Bai3 {
	String name;
	int age;
	String address;
	String email;
	String numberPhone;

	public String getName() {
		return name;
	}

	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}

	public int getAge() {
		return age;
	}

	public void setAge(int age) {
		this.age = age;
	}

	public String getAddress() {
		return address;
	}

	public void setAddress(String address) {
		this.address = address;
	}

	public String getEmail() {
		return email;
	}

	public void setEmail(String email) {
		this.email = email;
	}

	public String getNumberPhone() {
		return numberPhone;
	}

	public void setNumberPhone(String numberPhone) {
		this.numberPhone = numberPhone;
	}

	public void input() {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Nhap ho ten: ");
		name = sc.nextLine();
		System.out.println("Nhap tuoi: ");
		age = Integer.parseInt(sc.nextLine());
		System.out.println("Nhap dia chi: ");
		address = sc.nextLine();
		System.out.println("Nhap email: ");
		email = sc.nextLine();
		System.out.println("Nhap so dien thoai: ");
		numberPhone = sc.nextLine();
		System.out.println();
	}

	public void output() {
		System.out.println("Ho ten: " + name);
		System.out.println("Tuoi: " + age);
		System.out.println("Dia chi: " + address);
		System.out.println("Email: " + email);
		System.out.println("So dien thoai: " + numberPhone);
		System.out.println();
	}

	static void menu() {
		System.out.println("--------------Menu-------------");
		System.out.println("1. Nhap thong tin sinh vien.");
		System.out.println("2. In thong tin sinh vien.");
		System.out.println("3. Thoat.");
		System.out.println("-------------------------------");
	}

	public static void main(String[] args) {
		List<Bai3 > list = new ArrayList<>();
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		boolean exit = false;
		int choose;
		do {
			menu();

			System.out.println("Nhap lua chon: ");
			choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
			switch (choose) {
			case 1:
				int n;
				System.out.println("Nhap so sinh vien can them: ");
				n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
				for (int i = 0; i < n; i++) {
					Bai3 std = new Bai3 ();
					std.input();
					list.add(std);
				}
				break;
			case 2:
				for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
					list.get(i).output();
				}
				break;
			case 3:
				System.out.println("Tam biet!");
				exit = true;
				break;
			default:
				System.out.println("Moi nhap lua chon: ");
				break;
			}
		} while (choose != 3);

	}
}


Phạm Kim Anh [JavaFree]

Ngày viết: 20:46 19/03/2020package gokisoft.com;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Bai3 {
	String name;
	int age;
	String address;
	String email;
	String numberPhone;

	public String getName() {
		return name;
	}

	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}

	public int getAge() {
		return age;
	}

	public void setAge(int age) {
		this.age = age;
	}

	public String getAddress() {
		return address;
	}

	public void setAddress(String address) {
		this.address = address;
	}

	public String getEmail() {
		return email;
	}

	public void setEmail(String email) {
		this.email = email;
	}

	public String getNumberPhone() {
		return numberPhone;
	}

	public void setNumberPhone(String numberPhone) {
		this.numberPhone = numberPhone;
	}

	public void input() {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Nhap ho ten: ");
		name = sc.nextLine();
		System.out.println("Nhap tuoi: ");
		age = Integer.parseInt(sc.nextLine());
		System.out.println("Nhap dia chi: ");
		address = sc.nextLine();
		System.out.println("Nhap email: ");
		email = sc.nextLine();
		System.out.println("Nhap so dien thoai: ");
		numberPhone = sc.nextLine();
		System.out.println();
	}

	public void output() {
		System.out.println("Ho ten: " + name);
		System.out.println("Tuoi: " + age);
		System.out.println("Dia chi: " + address);
		System.out.println("Email: " + email);
		System.out.println("So dien thoai: " + numberPhone);
		System.out.println();
	}

	static void menu() {
		System.out.println("--------------Menu-------------");
		System.out.println("1. Nhap thong tin sinh vien.");
		System.out.println("2. In thong tin sinh vien.");
		System.out.println("3. Thoat.");
		System.out.println("-------------------------------");
	}

	public static void main(String[] args) {
		List<Bai3 > list = new ArrayList<>();
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		boolean exit = false;
		int choose;
		do {
			menu();

			System.out.println("Nhap lua chon: ");
			choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
			switch (choose) {
			case 1:
				int n;
				System.out.println("Nhap so sinh vien can them: ");
				n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
				for (int i = 0; i < n; i++) {
					Bai3 std = new Bai3 ();
					std.input();
					list.add(std);
				}
				break;
			case 2:
				for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
					list.get(i).output();
				}
				break;
			case 3:
				System.out.println("Tam biet!");
				exit = true;
				break;
			default:
				System.out.println("Moi nhap lua chon: ");
				break;
			}
		} while (choose != 3);

	}
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!