IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- Ôn luyện về vòng lặp for, while, do-while trong java

Java Basic- Ôn luyện về vòng lặp for, while, do-while trong java

by GokiSoft.com - 19:50 01/07/2021 33,014 Lượt Xem

Bài 1 : 

Khai báo mảng số nguyên gồm 10 phần tử.

Yêu cầu :

- Nhập giá trị cho mảng đó

- Tính tổng giá trị các phần tử trong mảng và in ra màn hình

Bài 2 :

Khai báo mảng số nguyên gồm N phần tử (N nhập từ bàn phím)

Yêu cầu :

- Nhập dữ liệu cho mảng trên

- Tính tổng các phần tử chia hết cho 3 trong mảng và in ra màn hình kết quả.

Bài 3 :

In ra hình sau

*

**

***

****

*****

N = 5

Yêu cầu : Nhập N từ bàn phím, và in ra cây như hình trên

Bài 4 :

Cho biểu thức Fibonaci như sau

F(0) = 1

F(1) = 1

F(n) = F(n-1) + F(n-2)

Nhập từ bản phím số max. In ra tất cả các số Fibonaci có giá trị nhỏ hơn max.

Bài 5 :

Khai báo mảng gồm N số nguyên (N nhập từ bàn phím)

Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần. và in mảng ra màn hình.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 00:13 02/07/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package main;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Khoa Pham
 */
public class Main {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int n = 0;
    System.out.println("Nhap n : ");
    n = sc.nextInt();
    int[] arr = new int[n];
    for(int i= 0 ; i <n ; i++){
      arr[i] = sc.nextInt();
    }
    int temporary;
    for(int i = 0 ; i < n ; i++){
      for(int j = 0 ; j < i ; j++){
        if(arr[i] < arr[j]){
          temporary = arr[i];
          arr[i] = arr[j];
          arr[j] = temporary;
        }
      }
    }
    for(int i=0 ; i<n ; i++){
      System.out.print(arr[i]+", ");
    }
  }
}


Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 00:04 02/07/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package main;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Khoa Pham
 */
public class Main {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int n = 0;
    System.out.println("Nhap n : ");
    n = sc.nextInt();
    for(int i = 0 ; i < n ; i++) {
      System.out.println("*");
      for(int k = 0; k <= i ;k++)
      System.out.print("*");    
    }
  }
}


Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 23:55 01/07/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package main;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Khoa Pham
 */
public class Main {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int n = 0;
    System.out.println("Nhap so phan tu : ");
    n = sc.nextInt();
    int[] arr = new int[n];
    for(int i = 0 ; i < n ; i++) {
      System.out.println("Nhap cac phan tu thu: " +(i+1));
      arr[i]= sc.nextInt();
    }
    int sum = 0;
    for( int i=0 ; i< n ; i++){
      if(arr[i]%3==0){
      sum = sum + arr[i];
    }
    }
    System.out.println("Tong cac phan tu chia het cho 3 trong mang la: " +sum);
  }
}


Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 22:42 01/07/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package main;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Khoa Pham
 */
public class Main {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int[] arr = new int[10];
    for( int i = 0 ; i < 10 ; i++) {
      System.out.println("Nhap cac phan tu thu: " +(i+1));
      arr[i]= sc.nextInt();
    }
    int sum = 0;
    for( int i=0 ; i< 10 ; i++){
      sum = sum + arr[i];
    }
    System.out.println("Tong cac phan tu trong mang la: " +sum);
  }
}


Đặng Trần Nhật Minh [T2008A]

Ngày viết: 10:17 25/01/2021

Bai 4


package javalesson2;

import java.util.Scanner;

public class ex09 {

  public static int Fibonacci (int n) {
    
    if (n < 3) return 1;
    else return Fibonacci(n - 1) + Fibonacci(n - 2);
    
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    
    Scanner r = new Scanner(System.in);

    int maxx = r.nextInt(), n = 0;
    
    while (Fibonacci(n) < maxx) System.out.println("F(" + n + ") = " + Fibonacci(n++));

  }

}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!