IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Quản lý phòng tập GYM - Java basic

Quản lý phòng tập GYM - Java basic

by GokiSoft.com - 20:52 08/04/2020 11,547 Lượt Xem

Yêu cầu thiết kế phần mềm quản lý phòng tập GYM

Thực hiện quản lý các chức năng sau

- Quản lý dụng cụ : tên dụng cụ, trọng lượng, chiều dài, rộng, cao, trạng thái (mới, cũ), loại (mua hay mượn)

- Quản lý đồ uống : tên đồ uống, giá tiền

- Quản lý vé: Tên khách hàng, ngày mua, ngày hết hạn

- Tạo Interface đặt tên là : IInputOutput gồm 2 phương thức input() và display()

Yêu cầu tạo các lớp đối tượng trên + tạo hàm tạo hàm hiển thị + biết rằng lớp đối tượng dụng cụ, đồ uống, vé đều kế thừa IInputOutput

Tạo lớp DataMgr gồm danh sách IInputOutput

- Thực hiện nhập vào N đối tượng (ngẫu nhiên dụng cụ. đồ uống, vé) lưu vào mảng trong DataMgr

- Thực hiện hiển thị thông tin phòng gym trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hữu Đạt [C1907L]

Ngày viết: 16:33 10/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

/**
 *
 * @author Laptop88
 */
interface IInputOutput {
  public void input();
  public void display();
}/*
   * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
   * To change this template file, choose Tools | Templates
   * and open the template in the editor.
   */
  package gym;

  import java.util.Scanner;

  /**
   *
   * @author Laptop88
   */
  public class toolmanagement implements IInputOutput{
    String name ;
    int weight,length,width,height;
    enum status{
      New, Old
    };
    enum species{
      Buy, Borrow
    };
    status status;
    species species;

    public toolmanagement() {
    }

    public toolmanagement(String name, int weight, int length, int width, int height, status status, species species) {
      this.name = name;
      this.weight = weight;
      this.length = length;
      this.width = width;
      this.height = height;
      this.status = status;
      this.species = species;
    }

    public String getName() {
      return name;
    }

    public void setName(String name) {
      this.name = name;
    }

    public int getWeight() {
      return weight;
    }

    public void setWeight(int weight) {
      this.weight = weight;
    }

    public int getLength() {
      return length;
    }

    public void setLength(int length) {
      this.length = length;
    }

    public int getWidth() {
      return width;
    }

    public void setWidth(int width) {
      this.width = width;
    }

    public int getHeight() {
      return height;
    }

    public void setHeight(int height) {
      this.height = height;
    }

    public status getStatus() {
      return status;
    }

    public void setStatus(status status) {
      this.status = status;
    }

    public species getSpecies() {
      return species;
    }

    public void setSpecies(species species) {
      this.species = species;
    }    @Override
    public void input() {
      Scanner scan = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Enter name: ");
      name = scan.nextLine();

      System.out.println("Enter weight: ");
      weight = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      System.out.println("Enter length: ");
      length = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      System.out.println("Enter width: ");
      width = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      System.out.println("Enter height: ");
      height = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    }
    public void inputStatus() {
      Scanner scan = new Scanner(System.in);
      System.out.println("1. New");
      System.out.println("2. Old");
      System.out.println("Choose: ");
      int choose = scan.nextInt();

      switch(choose) {
        case 1:
          status = status.New;
          break;
        case 2:
          status = status.Old;
          break;
      }
    }
    public void inputSpecies() {
      Scanner scan = new Scanner(System.in);
      System.out.println("1. Buy");
      System.out.println("2. Borrow");
      System.out.println("Choose: ");
      int choose = scan.nextInt();

      switch(choose) {
        case 1:
          species = species.Buy;
          break;
        case 2:
          species = species.Borrow;
          break;
      }
    }
    @Override
    public void display() {
       System.out.println(toString());
    }

    @Override
    public String toString() {
      return "toolmanagement{" + "name=" + name + ", weight=" + weight + ", length=" + length + ", width=" + width + ", height=" + height + ", status=" + status + ", species=" + species + '}';
    }

  }/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Laptop88
 */
public class ticketmanagement implements IInputOutput{
  String CustomerName, BuyDate, ExpiredDate;

  public ticketmanagement() {
  }

  public ticketmanagement(String CustomerName, String BuyDate, String ExpiredDate) {
    this.CustomerName = CustomerName;
    this.BuyDate = BuyDate;
    this.ExpiredDate = ExpiredDate;
  }

  public String getCustomerName() {
    return CustomerName;
  }

  public void setCustomerName(String CustomerName) {
    this.CustomerName = CustomerName;
  }

  public String getBuyDate() {
    return BuyDate;
  }

  public void setBuyDate(String BuyDate) {
    this.BuyDate = BuyDate;
  }

  public String getExpiredDate() {
    return ExpiredDate;
  }

  public void setExpiredDate(String ExpiredDate) {
    this.ExpiredDate = ExpiredDate;
  }
  
  @Override
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter Drink Name : ");
    CustomerName = input.nextLine();
    System.out.println(" Enter Buy Date :");
    BuyDate = input.nextLine();
    System.out.println(" Enter Expired Date :");
    ExpiredDate = input.nextLine();
  }

  @Override
  public void display() {
     System.out.println(toString()); 
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "ticketmanagement{" + "CustomerName=" + CustomerName + ", BuyDate=" + BuyDate + ", ExpiredDate=" + ExpiredDate + '}';
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Laptop88
 */
public class drinkmanagement implements IInputOutput{
  String drinkname;
  float drinkprice;

  public drinkmanagement() {
  }

  public drinkmanagement(String drinkname, float drinkprice) {
    this.drinkname = drinkname;
    this.drinkprice = drinkprice;
  }

  public String getDrinkname() {
    return drinkname;
  }

  public void setDrinkname(String drinkname) {
    this.drinkname = drinkname;
  }

  public float getDrinkprice() {
    return drinkprice;
  }

  public void setDrinkprice(float drinkprice) {
    this.drinkprice = drinkprice;
  }
  
  @Override
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter Drink Name : ");
    drinkname = input.nextLine();
    System.out.println(" Enter Drink Price :");
    drinkprice = Float.parseFloat(input.nextLine()); 
  }

  @Override
  public void display() {
    System.out.println(toString()); 
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "drinkmanagement{" + "drinkname=" + drinkname + ", drinkprice=" + drinkprice + '}';
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Laptop88
 */
public class DataMgr {
  List<toolmanagement> tools;
  List<drinkmanagement> drinks;
  List<ticketmanagement> tickets;
  private static DataMgr instance = null;
  private DataMgr() {
    tools = new ArrayList<>();
    drinks = new ArrayList<>();
    tickets = new ArrayList<>();
    System.out.println("Init object from class object DataMgr");
  }
  public static DataMgr getInstance() {
    if(instance == null) {
      instance = new DataMgr();
    }
    return instance;
  }
  public List<toolmanagement> getTools() {
    return tools;
  }

  public void setTools(List<toolmanagement> tools) {
    this.tools = tools;
  }

  public List<drinkmanagement> getDrinks() {
    return drinks;
  }

  public void setDrinks(List<drinkmanagement> drinks) {
    this.drinks = drinks;
  }

  public List<ticketmanagement> getTickets() {
    return tickets;
  }

  public void setTickets(List<ticketmanagement> tickets) {
    this.tickets = tickets;
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Laptop88
 */
public class GYM {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter number of tools :");
    int tools = Integer.parseInt(input.nextLine());
    for (int i = 0; i < tools; i++) {
      toolmanagement tool = new toolmanagement();
      tool.input();
      DataMgr.getInstance().getTools().add(tool);
    }
    System.out.println("Enter number of tickets :");
    int ticks = Integer.parseInt(input.nextLine());
    for (int i = 0; i < ticks; i++) {
      ticketmanagement tickets = new ticketmanagement();
      tickets.input();
      DataMgr.getInstance().getTickets().add(tickets);
    }
    System.out.println("Enter number of drinks :");
    int drinks = Integer.parseInt(input.nextLine());
    for (int i = 0; i < drinks; i++) {
      drinkmanagement drinksz = new drinkmanagement();
      drinksz.input();
      DataMgr.getInstance().getDrinks().add(drinksz);
    }
    System.out.println("Show Tools:");
    for( toolmanagement tmp : DataMgr.getInstance().getTools()) {
      tmp.display();
    }
    System.out.println("Show Tickets:");
    for( ticketmanagement tmp : DataMgr.getInstance().getTickets()) {
      tmp.display();
    }
    System.out.println("Show Drinks:");
    for( drinkmanagement tmp : DataMgr.getInstance().getDrinks()) {
      tmp.display();
    }
    
  }
  }
  Hoàng Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 22:33 09/04/2020// INTERFACE IInputOutput
package Gym;

public interface IInputOutput {
  public void input();
  public void output();
}
-------------------------------------------------------------------------------------
//TOOL
package Gym;

import java.util.Scanner;

public class Tools implements IInputOutput{
  private String name;
  private int weight,length,width,height;

  static enum CONDITION{
    OLD,NEW
  };
  static enum TYPE{
    BUY,BORROW
  }
  CONDITION condition;
  TYPE type;

  public Tools(String name, int weight, int length, int width, int height, CONDITION condition, TYPE type) {
    this.name = name;
    this.weight = weight;
    this.length = length;
    this.width = width;
    this.height = height;
    this.condition = CONDITION.NEW;
    this.type = TYPE.BUY;
  }

  public Tools() {
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getWeight() {
    return weight;
  }

  public void setWeight(int weight) {
    this.weight = weight;
  }

  public int getLength() {
    return length;
  }

  public void setLength(int length) {
    this.length = length;
  }

  public int getWidth() {
    return width;
  }

  public void setWidth(int width) {
    this.width = width;
  }

  public int getHeight() {
    return height;
  }

  public void setHeight(int height) {
    this.height = height;
  }

  public CONDITION getCondition() {
    return condition;
  }

  public void setCondition(CONDITION condition) {
    this.condition = condition;
  }

  public TYPE getType() {
    return type;
  }

  public void setType(TYPE type) {
    this.type = type;
  }
  
  @Override
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input Name: ");
    this.name = scan.nextLine();
    System.out.println("Input Weight: ");
    this.weight = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    System.out.println("Input Length: ");
    this.length = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    System.out.println("Input Width: ");
    this.width = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    System.out.println("Input Height: ");
    this.height = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    System.out.println("Input Condition: ");
    System.out.println("1. NEW");
    System.out.println("2. OLD");
    int condition = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    switch(condition){
      case 1:
        this.condition = CONDITION.NEW;
        break;
      case 2:
        this.condition = CONDITION.OLD;
        break;
      default:
        System.out.println("Invalid");
        break;
    }
    System.out.println("Input Condition: ");
    System.out.println("1. BUY");
    System.out.println("2. BORROw");
    int type = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    switch(type){
      case 1:
        this.type = TYPE.BUY;
        break;
      case 2:
        this.type = TYPE.BORROW;
        break;
      default:
        System.out.println("Invalid");
        break;
    }
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Tools{" + "name=" + name + ", weight=" + weight + ", length=" + length + ", width=" + width + ", height=" + height + ", condition=" + condition + ", type=" + type + '}';
  }

  
  @Override
  public void output() {
    System.out.println(toString());
  }
  
  
}
-------------------------------------------------------------------------------------
//DRINK
package Gym;
import java.util.Scanner;

public class Drink implements IInputOutput{
  private String name;
  private double price;

  public Drink() {
  }

  public Drink(String name, double price) {
    this.name = name;
    this.price = price;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public double getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(double price) {
    this.price = price;
  }
  
  
  @Override
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input Drink's name: ");
    this.name = scan.nextLine();
    System.out.println("Input Drink's price: ");
    this.price = Double.parseDouble(scan.nextLine());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Drink{" + "name=" + name + ", price=" + price + '}';
  }

  @Override
  public void output() {
    System.out.println(toString());
  }
  
}
-------------------------------------------------------------------------------------
//TICKET
package Gym;

import java.util.Scanner;

public class Ticket implements IInputOutput{
  private String customerName,bought,expire;

  public Ticket() {
  }

  public Ticket(String customerName, String bought, String expire) {
    this.customerName = customerName;
    this.bought = bought;
    this.expire = expire;
  }

  public String getCustomerName() {
    return customerName;
  }

  public void setCustomerName(String customerName) {
    this.customerName = customerName;
  }

  public String getBought() {
    return bought;
  }

  public void setBought(String bought) {
    this.bought = bought;
  }

  public String getExpire() {
    return expire;
  }

  public void setExpire(String expire) {
    this.expire = expire;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Ticket{" + "customerName=" + customerName + ", bought=" + bought + ", expire=" + expire + '}';
  }

  @Override
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input customer's name: ");
    this.customerName = scan.nextLine();
    System.out.println("Input bought date: ");
    this.bought = scan.nextLine();
    System.out.println("Input expire date: ");
    this.expire = scan.nextLine();
  }

  @Override
  public void output() {
    System.out.println(toString());
  }
  
  
}
-------------------------------------------------------------------------------------
// DATA MGR
package Gym;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class DataMgr {
  List<IInputOutput> list;
  
  private static DataMgr instance = null;

  public DataMgr() {
    list = new ArrayList<>();
  }
  
  public static DataMgr getInstance() {
    if(instance == null) {
      instance = new DataMgr();
    }
    return instance;
  }

  public List<IInputOutput> getList() {
    return list;
  }

  public void setList(List<IInputOutput> list) {
    this.list = list;
  }
  
  
}
-------------------------------------------------------------------------------------
// Main 
package Gym;

import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in); 
    System.out.println("Number of tools: ");
    int toolnumber = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < toolnumber; i++) {
      Tools tool = new Tools();
      tool.input();
      DataMgr.getInstance().getList().add(tool);
    }
    System.out.println("Number of drink: ");
    int drinknumber = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < drinknumber; i++) {
      Drink drink = new Drink();
      drink.input();
      DataMgr.getInstance().getList().add(drink);
    }
    System.out.println("Number of ticket: ");
    int ticketnumber = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < ticketnumber; i++) {
      Ticket ticket = new Ticket();
      ticket.input();
      DataMgr.getInstance().getList().add(ticket);
    }
    
    for (IInputOutput iInputOutput : DataMgr.getInstance().getList()) {
      iInputOutput.output();
    }
  }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 22:32 09/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public interface IInputOutput {
  public void input();
  public void display();
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Tool implements IInputOutput{
  String name;
  Float weight,height,length,width;
  //status : 0 (new)
  //status : 1 (old)
  //type : buy
  //type : borrow
  Integer status,type;

  public Tool(String name, Float weight, Float height, Float length, Float width, Integer status, Integer type) {
    this.name = name;
    this.weight = weight;
    this.height = height;
    this.length = length;
    this.width = width;
    this.status = status;
    this.type = type;
  }

  public Tool() {
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public Float getWeight() {
    return weight;
  }

  public Float getHeight() {
    return height;
  }

  public Float getLength() {
    return length;
  }

  public Float getWidth() {
    return width;
  }

  public Integer getStatus() {
    return status;
  }

  public Integer getType() {
    return type;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setWeight(Float weight) {
    this.weight = weight;
  }

  public void setHeight(Float height) {
    this.height = height;
  }

  public void setLength(Float length) {
    this.length = length;
  }

  public void setWidth(Float width) {
    this.width = width;
  }

  public void setStatus(Integer status) {
    this.status = status;
  }

  public void setType(Integer type) {
    this.type = type;
  }

  @Override
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Tool name:");
    name = inp.nextLine();
    System.out.println("Weight: ");
    weight = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.println("Height: ");
    height = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.println("Width: ");
    width = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.println("Length: ");
    length = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.println("Status: (0: new, 1: old)");
    status = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    System.out.println("Type: (0: buy, 1: borrow)");
    type = Integer.parseInt(inp.nextLine());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Tool{" + "name=" + name + ", weight=" + weight + ", height=" + height + ", length=" + length + ", width=" + width + ", status=" + status + ", type=" + type + '}';
  }

  @Override
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Beverage implements IInputOutput{
  String name;
  Float price;

  public Beverage() {
  }

  public Beverage(String name, Float price) {
    this.name = name;
    this.price = price;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public Float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setPrice(Float price) {
    this.price = price;
  }

  @Override
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Name: ");
    name = inp.nextLine();
    System.out.println("Price");
    price = Float.parseFloat(inp.nextLine());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Beverage{" + "name=" + name + ", price=" + price + '}';
  }

  @Override
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Ticket implements IInputOutput{
  String cusName,bDate,vDate;

  public Ticket() {
  }

  public Ticket(String cusName, String bDate, String sDate) {
    this.cusName = cusName;
    this.bDate = bDate;
    this.vDate = sDate;
  }

  public String getCusName() {
    return cusName;
  }

  public String getbDate() {
    return bDate;
  }

  public String getsDate() {
    return vDate;
  }

  public void setCusName(String cusName) {
    this.cusName = cusName;
  }

  public void setbDate(String bDate) {
    this.bDate = bDate;
  }

  public void setsDate(String sDate) {
    this.vDate = sDate;
  }

  @Override
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Customer name: ");
    cusName = inp.nextLine();
    System.out.println("Bought date");
    bDate = inp.nextLine();
    System.out.println("Valid date");
    vDate = inp.nextLine();
  }
  
  @Override
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Ticket{" + "cusName=" + cusName + ", bDate=" + bDate + ", vDate=" + vDate + '}';
  }

  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class DataMgr {
  List<IInputOutput> listObj;
  private static DataMgr instance = null;
  
  private DataMgr() {
    listObj = new ArrayList<>();
  }
  
  public static synchronized DataMgr getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new DataMgr();
    }
    return instance;
  }

  public List<IInputOutput> getListObj() {
    return listObj;
  }

  public void setListObj(List<IInputOutput> listObj) {
    this.listObj = listObj;
  }

  public void addObj(IInputOutput obj) {
    instance.addObj(obj);
  }
  
  public void showList() {
    listObj.forEach((obj) -> {
      obj.display();
    });
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gym;

import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    DataMgr mgr = DataMgr.getInstance();
    int n;
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Tool number: ? ");
    n = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Tool tl = new Tool();
      tl.input();
      mgr.getListObj().add(tl);
    }
    System.out.println("Beverage number: ? ");
    n = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Beverage bvr = new Beverage();
      bvr.input();
      mgr.getListObj().add(bvr);
    }
    System.out.println("Ticket number: ? ");
    n = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Ticket tk = new Ticket();
      tk.input();
      mgr.getListObj().add(tk);
    }
    mgr.showList();
  }
  
}


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 15:26 09/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package april9;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
interface IInputOutput {
  void input();
  void display();
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package april9;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class DataMgr {
  List<IInputOutput> gym;
  public static DataMgr instance = null;
  private DataMgr(){
    gym = new ArrayList<>();
  }
  public static synchronized DataMgr getInstance(){
    if( instance == null){
      instance = new DataMgr();
    }
    return instance;
  }

  public void setGym(List<IInputOutput> gym) {
    this.gym = gym;
  }
  public List<IInputOutput> getGym() {
    return gym;
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package april9;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class ToolManager implements IInputOutput {

  String ToolName;
  float ToolWeight, ToolLength, ToolHeight, ToolWidth;

  static enum status {
    New, Old
  }

  static enum kind {
    buy, borrow
  }
  status status;
  kind kind;

  @Override
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Tool Name : ");
    ToolName = input.nextLine();
    System.out.println("Tool Weight :");
    ToolWeight = Float.parseFloat(input.nextLine());
    System.out.println("Tool Length :");
    ToolLength = Float.parseFloat(input.nextLine());
    System.out.println("Tool Height :");
    ToolHeight = Float.parseFloat(input.nextLine());
    System.out.println("Tool Width :");
    ToolWidth = Float.parseFloat(input.nextLine());
    inputStatus();
    inputKind();
  }

  private void inputStatus() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("1. New");
    System.out.println("2. Old");
    System.out.println("Choose: ");
    int choose = input.nextInt();

    switch (choose) {
      case 1:
        status = status.New;
        break;
      case 2:
        status = status.Old;
        break;
    }
  }
   private void inputKind() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("1. Buy");
    System.out.println("2. Borrow");
    System.out.println("Choose: ");
    int choose = input.nextInt();

    switch (choose) {
      case 1:
        kind = kind.buy;
        break;
      case 2:
        kind = kind.borrow;
        break;
    }
  }

  @Override
  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "ToolManager{" + "ToolName=" + ToolName + ", ToolWeight=" + ToolWeight + ", ToolLength=" + ToolLength + ", ToolHeight=" + ToolHeight + ", ToolWidth=" + ToolWidth + ", status=" + status + ", kind=" + kind + '}';
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package april9;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class DrinkManager implements IInputOutput {

  String DrinkName;
  float DrinkPrice;

  @Override
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Drink Name : ");
    DrinkName = input.nextLine();
    System.out.println("Drink Price :");
    DrinkPrice = Float.parseFloat(input.nextLine());

  }

  @Override
  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "DrinkManager{" + "DrinkName=" + DrinkName + ", DrinkPrice=" + DrinkPrice + '}';
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package april9;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class TicketManager implements IInputOutput {

  String ClientName;
  String ApplyDate, ExpiredDate;

  @Override
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Client Name : ");
    ClientName = input.nextLine();
    System.out.println("Apply Date :");
    ApplyDate = input.nextLine();
    System.out.println("Expired Date :");
    ExpiredDate = input.nextLine();
  }

  @Override
  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "TicketManager{" + "ClientName=" + ClientName + ", ApplyDate=" + ApplyDate + ", ExpiredDate=" + ExpiredDate + '}';
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package april9;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter number of tools :");
    int tools = Integer.parseInt(input.nextLine());
    for (int i = 0; i < tools; i++) {
      ToolManager toolm = new ToolManager();
      toolm.input();
      DataMgr.getInstance().getGym().add(toolm);
    }
    System.out.println("Enter number of tickets :");
    int ticks = Integer.parseInt(input.nextLine());
    for (int i = 0; i < ticks; i++) {
      TicketManager tickets = new TicketManager();
      tickets.input();
      DataMgr.getInstance().getGym().add(tickets);
    }
     System.out.println("Enter number of drinks :");
    int drinks = Integer.parseInt(input.nextLine());
    for (int i = 0; i < drinks; i++) {
      DrinkManager drinksz = new DrinkManager();
      drinksz.input();
      DataMgr.getInstance().getGym().add(drinksz);
    }
    for (IInputOutput in : DataMgr.getInstance().getGym()) {
      in.display();
    }

  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 09:53 09/04/2020package April8GYM;

public interface IInputOutput {
  public void input();
  public void output();
}package April8GYM;

import java.util.Scanner;

public class Tools implements IInputOutput{
  String Name;
  float Weight;
  float Length;
  float Height;
  STATUS stat;
  TYPE type;

  @Override
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Insert Name: ");
    Name = inp.nextLine();
    System.out.print("Insert Weight: ");
    Weight = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.print("Insert Length: ");
    Length = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.print("Insert Height: ");
    Height = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.println("Choose STATUS:");
    System.out.println("\t1.New\n\t2.Old");
    int choose = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    switch(choose){
      case 1:
        stat = STATUS.NEW;
        break;
      default:
        stat = STATUS.OLD;
        break;
    }
    System.out.println("Choose TYPE:");
    System.out.println("\t1.Buy\n\t2.Borrow");
    choose = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    switch(choose){
      case 1:
        type = TYPE.BUY;
        break;
      default:
        type = TYPE.BORROW;
        break;
    }
  }

  @Override
  public void output() {
    System.out.println("Name is: "+Name);
    System.out.println("Weight is: "+Weight);
    System.out.println("Length is: "+Length);
    System.out.println("Height is: "+Height);
    System.out.println("Status is: "+stat);
    System.out.println("Type is: "+type);
  }
  
  enum STATUS {
    NEW,OLD
  };
  enum TYPE {
    BUY,BORROW
  };

  public Tools() {
  }

  public Tools(String Name, float Weight, float Length, float Height) {
    this.Name = Name;
    this.Weight = Weight;
    this.Length = Length;
    this.Height = Height;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public float getWeight() {
    return Weight;
  }

  public void setWeight(float Weight) {
    this.Weight = Weight;
  }

  public float getLength() {
    return Length;
  }

  public void setLength(float Length) {
    this.Length = Length;
  }

  public float getHeight() {
    return Height;
  }

  public void setHeight(float Height) {
    this.Height = Height;
  }

  public STATUS getStat() {
    return stat;
  }

  public void setStat(STATUS stat) {
    this.stat = stat;
  }

  public TYPE getType() {
    return type;
  }

  public void setType(TYPE type) {
    this.type = type;
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April8GYM;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Drink implements IInputOutput{
  String Drink;
  float Cost;

  @Override
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Insert Drink: ");
    Drink = inp.nextLine();
    System.out.print("Insert Cost: ");
    Cost = Float.parseFloat(inp.nextLine());
  }

  @Override
  public void output() {
    System.out.println("Drink is: "+Drink);
    System.out.println("Cost is: "+Cost);
    
  }

  public Drink() {
  }

  public Drink(String Drink, float Cost) {
    this.Drink = Drink;
    this.Cost = Cost;
  }

  public String getDrink() {
    return Drink;
  }

  public void setDrink(String Drink) {
    this.Drink = Drink;
  }

  public float getCost() {
    return Cost;
  }

  public void setCost(float Cost) {
    this.Cost = Cost;
  }
  
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April8GYM;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Ticket implements IInputOutput{
  String CustumerName;
  String BuyDate;
  String ExpiredDate;
  
  @Override
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Insert CustumerName: ");
    CustumerName = inp.nextLine();
    System.out.print("Insert BuyDate: ");
    BuyDate = inp.nextLine();
    System.out.print("Insert ExpiredDate: ");
    ExpiredDate = inp.nextLine();
  }

  @Override
  public void output() {
    System.out.println("CustumerName is: "+CustumerName);
    System.out.println("BuyDate is: "+BuyDate);
    System.out.println("ExpiredDate is: "+ExpiredDate);
  }

  public Ticket() {
  }

  public Ticket(String CustumerName, String BuyDate, String ExpiredDate) {
    this.CustumerName = CustumerName;
    this.BuyDate = BuyDate;
    this.ExpiredDate = ExpiredDate;
  }

  public String getCustumerName() {
    return CustumerName;
  }

  public void setCustumerName(String CustumerName) {
    this.CustumerName = CustumerName;
  }

  public String getBuyDate() {
    return BuyDate;
  }

  public void setBuyDate(String BuyDate) {
    this.BuyDate = BuyDate;
  }

  public String getExpiredDate() {
    return ExpiredDate;
  }

  public void setExpiredDate(String ExpiredDate) {
    this.ExpiredDate = ExpiredDate;
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April8GYM;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class DataMgr {
  List<Tools> tools;
  List<Drink> drink;
  List<Ticket> ticket;
  
  private static DataMgr instance = null;
  
  private DataMgr() {
    tools = new ArrayList<>();
    drink = new ArrayList<>();
    ticket = new ArrayList<>();
  }
  
  public synchronized static DataMgr getInstance() {
    if(instance == null) {
      instance = new DataMgr();
    }
    return instance;
  }
  

  public List<Tools> getTools() {
    return tools;
  }

  public void setTools(List<Tools> tools) {
    this.tools = tools;
  }

  public List<Drink> getDrink() {
    return drink;
  }

  public void setDrink(List<Drink> drink) {
    this.drink = drink;
  }

  public List<Ticket> getTicket() {
    return ticket;
  }

  public void setTicket(List<Ticket> ticket) {
    this.ticket = ticket;
  }
  
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April8GYM;

import aptech.Product;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Number of Tools: ");
    int productNumber = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    for(int i=0;i<productNumber;i++){
      Tools toolTemp =new Tools();
      toolTemp.input();
      DataMgr.getInstance().getTools().add(toolTemp);
    }
    
    System.out.println("Number of Drink: ");
    int drinkNumber = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    for(int i=0;i<drinkNumber;i++){
      Drink drinkTemp =new Drink();
      drinkTemp.input();
      DataMgr.getInstance().getDrink().add(drinkTemp);
    }
    
    System.out.println("Number of Ticket: ");
    int ticketNumber = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    for(int i=0;i<ticketNumber;i++){
      Ticket ticketTemp =new Ticket();
      ticketTemp.input();
      DataMgr.getInstance().getTicket().add(ticketTemp);
    }
    System.out.println("\nAll Tools:");
    for( Tools tmp : DataMgr.getInstance().getTools()) {
      tmp.output();
    }
    System.out.println("\nAll Drink:");
    for( Drink tmp : DataMgr.getInstance().getDrink()) {
      tmp.output();
    }
    System.out.println("\nAll Ticket:");
    for( Ticket tmp : DataMgr.getInstance().getTicket()) {
      tmp.output();
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!