IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Quản lý phòng tập GYM - Java Swing

Quản lý phòng tập GYM - Java Swing

by GokiSoft.com - 20:23 13/04/2020 4,477 Lượt Xem

Yêu cầu thiết kế phần mềm quản lý phòng tập GYM


Thực hiện quản lý các chức năng sau

- Quản lý dụng cụ : tên dụng cụ, trọng lượng, chiều dài, rộng, cao, trạng thái (mới, cũ), loại (mua hay mượn)

- Quản lý đồ uống : tên đồ uống, giá tiền

- Quản lý vé: Tên khách hàng, ngày mua, ngày hết hạn

- Tạo lớp DataMgr (singleton) quản lý danh sách dụng cụ, đồ uống, vé trong phòng tập GYM.


Yêu cầu:

- Tạo form nhập thông tin dụng cụ => Dữ liệu lưu trong DataMgr

- Tạo form nhập đồ uống => Dữ liệu lưu trong DataMgr

- Tạo form nhập vé => Dữ liệu lưu trong DataMgr


MainForm


Các form Dụng Cụ, Đồ Uống, Vé Tháng => Hiển thị nhập + quản lý danh sách từng loại trên Table.

MainForm hiển thị thống kê như hình trên.

Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Chia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 08:54 15/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package GYM;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class DataMgr {

  List<ToolManager> toolmanager;
  List<TicketManager> ticketmanager;
  List<DrinkManager> drinkmanager;

  public static DataMgr instance = null;

  public DataMgr() {
    toolmanager = new ArrayList<>();
    ticketmanager = new ArrayList<>();
    drinkmanager = new ArrayList<>();
  }
  
  public static synchronized DataMgr getInstance(){
    if(instance == null){
      instance = new DataMgr();
    }
    return instance;
  }

  public List<ToolManager> getToolmanager() {
    return toolmanager;
  }

  public List<TicketManager> getTicketmanager() {
    return ticketmanager;
  }

  public List<DrinkManager> getDrinkmanager() {
    return drinkmanager;
  }  

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package GYM;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class DrinkManager {
  String DrinkName;
  float DrinkPrice;

  public DrinkManager(String DrinkName, float DrinkPrice) {
    this.DrinkName = DrinkName;
    this.DrinkPrice = DrinkPrice;
  }

  public DrinkManager() {
  }

  public String getDrinkName() {
    return DrinkName;
  }

  public float getDrinkPrice() {
    return DrinkPrice;
  }

  public void setDrinkName(String DrinkName) {
    this.DrinkName = DrinkName;
  }

  public void setDrinkPrice(float DrinkPrice) {
    this.DrinkPrice = DrinkPrice;
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package GYM;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class TicketManager {
  String CustomerName,ApplyDate,ExpiredDate;

  public TicketManager(String CustomerName, String ApplyDate, String ExpiredDate) {
    this.CustomerName = CustomerName;
    this.ApplyDate = ApplyDate;
    this.ExpiredDate = ExpiredDate;
  }

  public TicketManager() {
  }

  public String getCustomerName() {
    return CustomerName;
  }

  public String getApplyDate() {
    return ApplyDate;
  }

  public String getExpiredDate() {
    return ExpiredDate;
  }

  public void setCustomerName(String CustomerName) {
    this.CustomerName = CustomerName;
  }

  public void setApplyDate(String ApplyDate) {
    this.ApplyDate = ApplyDate;
  }

  public void setExpiredDate(String ExpiredDate) {
    this.ExpiredDate = ExpiredDate;
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package GYM;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class ToolManager {

  String ToolName,Status,Type;
  float Weight, Length, Width, Height;

  

  public ToolManager() {
  }

  public ToolManager(String ToolName, String Status, String Type, float Weight, float Length, float Width, float Height) {
    this.ToolName = ToolName;
    this.Status = Status;
    this.Type = Type;
    this.Weight = Weight;
    this.Length = Length;
    this.Width = Width;
    this.Height = Height;
  }

 

  public String getToolName() {
    return ToolName;
  }

  public float getWeight() {
    return Weight;
  }

  public float getLength() {
    return Length;
  }

  public float getWidth() {
    return Width;
  }

  public float getHeight() {
    return Height;
  }

  public void setToolName(String ToolName) {
    this.ToolName = ToolName;
  }

  public void setWeight(float Weight) {
    this.Weight = Weight;
  }

  public void setLength(float Length) {
    this.Length = Length;
  }

  public void setWidth(float Width) {
    this.Width = Width;
  }

  public void setHeight(float Height) {
    this.Height = Height;
  }

  

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package GYM;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class MainFrame extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form MainFrame
   */
  public MainFrame() {
    initComponents();
    
    
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    ToolAmount = new javax.swing.JLabel();
    DrinkAmount = new javax.swing.JLabel();
    TicketAmount = new javax.swing.JLabel();
    jMenuBar1 = new javax.swing.JMenuBar();
    jMenu1 = new javax.swing.JMenu();
    jMenuItem1 = new javax.swing.JMenuItem();
    jMenuItem3 = new javax.swing.JMenuItem();
    jMenuItem4 = new javax.swing.JMenuItem();
    jMenu2 = new javax.swing.JMenu();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("GYM Manager");

    jLabel1.setText("Tổng số dụng cụ:");

    jLabel2.setText("Tổng loại đồ uống:");

    jLabel3.setText("Tổng vé tháng:");

    ToolAmount.setText("0");

    DrinkAmount.setText("0");

    TicketAmount.setText("0");

    jMenu1.setText("Quản Lý");

    jMenuItem1.setText("Dụng Cụ   ^ + 1");
    jMenuItem1.setContentAreaFilled(false);
    jMenuItem1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jMenuItem1ActionPerformed(evt);
      }
    });
    jMenu1.add(jMenuItem1);

    jMenuItem3.setText("Đồ Uống  ^ + 2");
    jMenuItem3.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.LEFT);
    jMenuItem3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jMenuItem3ActionPerformed(evt);
      }
    });
    jMenu1.add(jMenuItem3);

    jMenuItem4.setText("Vé Tháng  ^ + 3");
    jMenuItem4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jMenuItem4ActionPerformed(evt);
      }
    });
    jMenu1.add(jMenuItem4);

    jMenuBar1.add(jMenu1);

    jMenu2.setText("Thoát");
    jMenuBar1.add(jMenu2);

    setJMenuBar(jMenuBar1);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(96, 96, 96)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 113, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(TicketAmount, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(DrinkAmount, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(ToolAmount, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap(244, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(58, 58, 58)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(ToolAmount)
          .addComponent(jLabel1))
        .addGap(45, 45, 45)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(DrinkAmount))
        .addGap(47, 47, 47)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(TicketAmount))
        .addContainerGap(118, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jMenuItem1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:

    ToolManagerFrame frame = new ToolManagerFrame();
    frame.show();
  }                     

  private void jMenuItem3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
    DrinkManagerFrame d = new DrinkManagerFrame();
    d.show();
  }                     

  private void jMenuItem4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
    TicketManagerFrame t = new TicketManagerFrame();
    t.show();
  }                     

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    System.out.println("Hello");

    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new MainFrame().setVisible(true);
      }

    });

  }
  // Variables declaration - do not modify           
  public static javax.swing.JLabel DrinkAmount;
  public static javax.swing.JLabel TicketAmount;
  public static javax.swing.JLabel ToolAmount;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JMenu jMenu1;
  private javax.swing.JMenu jMenu2;
  private javax.swing.JMenuBar jMenuBar1;
  private javax.swing.JMenuItem jMenuItem1;
  private javax.swing.JMenuItem jMenuItem3;
  private javax.swing.JMenuItem jMenuItem4;
  // End of variables declaration          

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package GYM;

import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class DrinkManagerFrame extends javax.swing.JFrame {

  DefaultTableModel TableModel;

  /**
   * Creates new form DrinkManagerFrame
   */
  public DrinkManagerFrame() {
    initComponents();
    TableModel = (DefaultTableModel) tblDrink.getModel();
    showTable();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    txtDrinkName = new javax.swing.JTextField();
    txtDrinkPrice = new javax.swing.JTextField();
    btnSave = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblDrink = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("DrinkManager"));

    jLabel1.setText("Tên Đồ Uống :");

    jLabel2.setText("Giá Đồ Uống :");

    btnSave.setText("Save");
    btnSave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(24, 24, 24)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(jLabel2))
        .addGap(31, 31, 31)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(txtDrinkPrice, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 201, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(txtDrinkName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 201, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(33, 33, 33)
            .addComponent(btnSave, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 91, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(23, 23, 23)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtDrinkName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnSave))
        .addGap(28, 28, 28)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtDrinkPrice, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(70, Short.MAX_VALUE))
    );

    tblDrink.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "Tên Đồ Uống", "Giá Đồ Uống"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblDrink);
    if (tblDrink.getColumnModel().getColumnCount() > 0) {
      tblDrink.getColumnModel().getColumn(0).setResizable(false);
      tblDrink.getColumnModel().getColumn(1).setResizable(false);
      tblDrink.getColumnModel().getColumn(2).setResizable(false);
    }

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jScrollPane1))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 113, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(29, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            
  boolean isNumberic(String num) {
    if (num == null) {
      return false;
    }
    try {
      double d = Double.parseDouble(num);
      return true;
    } catch (NumberFormatException e) {
      return false;
    }
  }
  private void btnSaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    String dName = txtDrinkName.getText();
    String dPrice = txtDrinkPrice.getText();
    if (isNumberic(dPrice) == false) {
      JOptionPane.showMessageDialog(this, "Drink price must be a numberic!");
      return;
    }
    DrinkManager drinkmanager = new DrinkManager(dName, Float.parseFloat(dPrice));
    DataMgr.getInstance().getDrinkmanager().add(drinkmanager);
    TableModel.addRow(new Object[]{TableModel.getRowCount() + 1, dName, dPrice});
    MainFrame.DrinkAmount.setText(""+DataMgr.getInstance().getDrinkmanager().size());
  }                    
  void showTable() {
    for (int i = 0; i < DataMgr.getInstance().getDrinkmanager().size(); i++) {
      TableModel.addRow(new Object[]{TableModel.getRowCount() + 1,
        DataMgr.getInstance().getDrinkmanager().get(i).DrinkName,
        DataMgr.getInstance().getDrinkmanager().get(i).DrinkPrice});
    }

  }

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(DrinkManagerFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(DrinkManagerFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(DrinkManagerFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(DrinkManagerFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new DrinkManagerFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnSave;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblDrink;
  private javax.swing.JTextField txtDrinkName;
  private javax.swing.JTextField txtDrinkPrice;
  // End of variables declaration          
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package GYM;

import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class TicketManagerFrame extends javax.swing.JFrame {
  DefaultTableModel TableModel;
  /**
   * Creates new form TicketManagerFrame
   */
  public TicketManagerFrame() {
    initComponents();
    TableModel = (DefaultTableModel) tblTicket.getModel();
    showTable();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    txtCustomerName = new javax.swing.JTextField();
    txtApplyDate = new javax.swing.JTextField();
    txtExpriedDate = new javax.swing.JTextField();
    btnSave = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblTicket = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Ticket Manager"));

    jLabel1.setText("Tên Khách Hàng :");

    jLabel2.setText("Ngày Đăng Ký :");

    jLabel3.setText("Ngày Hết Hạn : ");

    btnSave.setText("Save");
    btnSave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(jLabel3))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(txtCustomerName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 197, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(43, 43, 43)
            .addComponent(btnSave, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 91, Short.MAX_VALUE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(txtApplyDate, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 197, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtExpriedDate, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 197, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(27, 27, 27)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtCustomerName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnSave))
        .addGap(21, 21, 21)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtApplyDate, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(27, 27, 27)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(txtExpriedDate, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(66, Short.MAX_VALUE))
    );

    tblTicket.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "Tên Khách Hàng", "Ngày Đăng Ký", "Ngày Hết Hạn"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblTicket);
    if (tblTicket.getColumnModel().getColumnCount() > 0) {
      tblTicket.getColumnModel().getColumn(0).setResizable(false);
      tblTicket.getColumnModel().getColumn(1).setResizable(false);
      tblTicket.getColumnModel().getColumn(2).setResizable(false);
      tblTicket.getColumnModel().getColumn(3).setResizable(false);
    }

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jScrollPane1))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 142, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void btnSaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    String cName = txtCustomerName.getText();
    String aDate = txtApplyDate.getText();
    String eDate = txtExpriedDate.getText();
    TicketManager ticketm = new TicketManager(cName,aDate,eDate);
    DataMgr.getInstance().getTicketmanager().add(ticketm);
    TableModel.addRow(new Object[] {TableModel.getRowCount()+1,cName,aDate,eDate});
    MainFrame.TicketAmount.setText(""+DataMgr.getInstance().ticketmanager.size());
  }                    
  public void showTable(){
    for(int i = 0; i < DataMgr.getInstance().ticketmanager.size();i++){
      TableModel.addRow(new Object[] {TableModel.getRowCount()+1,
        DataMgr.getInstance().ticketmanager.get(i).CustomerName,
        DataMgr.getInstance().ticketmanager.get(i).ApplyDate,
        DataMgr.getInstance().ticketmanager.get(i).ExpiredDate});
    }
  }
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(TicketManagerFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(TicketManagerFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(TicketManagerFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(TicketManagerFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new TicketManagerFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnSave;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblTicket;
  private javax.swing.JTextField txtApplyDate;
  private javax.swing.JTextField txtCustomerName;
  private javax.swing.JTextField txtExpriedDate;
  // End of variables declaration          
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package GYM;

import static GYM.MainFrame.ToolAmount;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class ToolManagerFrame extends javax.swing.JFrame {

  DefaultTableModel tablemodel;

  /**
   * Creates new form ToolManagerFrame
   */
  public ToolManagerFrame() {

    initComponents();
    tablemodel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    if (tablemodel.getRowCount() == 0) {
      showTable();
    }
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
    txtToolName = new javax.swing.JTextField();
    txtToolWeight = new javax.swing.JTextField();
    txtToolLength = new javax.swing.JTextField();
    txtToolWidth = new javax.swing.JTextField();
    txtToolHeight = new javax.swing.JTextField();
    StatusBox = new javax.swing.JComboBox<>();
    TypeBox = new javax.swing.JComboBox<>();
    btnSave = new javax.swing.JButton();
    btnReset = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable1 = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Quản Lý Dụng Cụ"));

    jLabel1.setText("Tên Dụng Cụ :");

    jLabel2.setText("Trọng Lượng (Kg) :");

    jLabel3.setText("Chiều Dài (cm) :");

    jLabel4.setText("Chiều Rộng (cm) :");

    jLabel5.setText("Chiều Cao (cm) :");

    jLabel6.setText("Trạng Thái :");

    jLabel7.setText("Loại :");

    StatusBox.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "New", "Old" }));

    TypeBox.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Buy", "Borrow" }));

    btnSave.setText("Save");
    btnSave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnReset.setText("Reset");

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(25, 25, 25)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(jLabel6)
          .addComponent(jLabel7)
          .addComponent(jLabel1))
        .addGap(34, 34, 34)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(txtToolWidth)
          .addComponent(txtToolHeight)
          .addComponent(txtToolWeight)
          .addComponent(txtToolLength)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(txtToolName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 381, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
                .addComponent(TypeBox, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, 0, 95, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(StatusBox, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, 0, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)))
            .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))
        .addGap(44, 44, 44)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(btnSave, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(btnReset, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 106, Short.MAX_VALUE))
        .addGap(34, 34, 34))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtToolName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnSave))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtToolWeight, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnReset))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(txtToolLength, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(txtToolWidth, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(txtToolHeight, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel6)
          .addComponent(StatusBox, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel7)
          .addComponent(TypeBox, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(26, Short.MAX_VALUE))
    );

    jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "Tên Dụng Cụ", "Trọng Lượng", "Chiều Dài", "Chiều Rộng", "Chiều Cao", "Trạng Thái", "Loại"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, false, false, false, false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(jTable1);
    if (jTable1.getColumnModel().getColumnCount() > 0) {
      jTable1.getColumnModel().getColumn(0).setResizable(false);
      jTable1.getColumnModel().getColumn(1).setResizable(false);
      jTable1.getColumnModel().getColumn(2).setResizable(false);
      jTable1.getColumnModel().getColumn(3).setResizable(false);
      jTable1.getColumnModel().getColumn(4).setResizable(false);
      jTable1.getColumnModel().getColumn(5).setResizable(false);
      jTable1.getColumnModel().getColumn(6).setResizable(false);
      jTable1.getColumnModel().getColumn(7).setResizable(false);
    }

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jScrollPane1)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 189, Short.MAX_VALUE)
        .addContainerGap())
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            
  public static boolean isNumeric(String strNum) {
    if (strNum == null) {
      return false;
    }
    try {
      double d = Double.parseDouble(strNum);
    } catch (NumberFormatException nfe) {
      return false;
    }
    return true;
  }
  private void btnSaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    String toolname = txtToolName.getText();
    String toolheight = txtToolHeight.getText();
    String toollenght = txtToolLength.getText();
    String toolwidth = txtToolWidth.getText();
    String toolweight = txtToolWeight.getText();
    String status = StatusBox.getSelectedItem().toString();
    String type = TypeBox.getSelectedItem().toString();
    if (txtToolName.getText().isEmpty()) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Tool name cant't be empty!");
      return;
    }
    if (isNumeric(toolweight) == false) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Weight must be a number!");
      return;
    }
    if (isNumeric(toollenght) == false) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Lenght must be a number!");
      return;
    }
    if (isNumeric(toolwidth) == false) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Width must be a number!");
      return;
    }
    if (isNumeric(toolheight) == false) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Height must be a number!");
      return;
    }

    ToolManager t = new ToolManager(toolname, status, type, Float.parseFloat(toolweight),
        Float.parseFloat(toollenght), Float.parseFloat(toolwidth),
        Float.parseFloat(toolheight));
    DataMgr.getInstance().getToolmanager().add(t);
    tablemodel.addRow(new Object[]{tablemodel.getRowCount() + 1, toolname,
      toolweight + "kg", toollenght + "cm", toolwidth + "cm", toolheight + "cm",
      status, type});
    
    MainFrame.ToolAmount.setText(""+DataMgr.getInstance().getToolmanager().size());

  }                    
  private void showTable() {
    for (int i = 0; i < DataMgr.getInstance().getToolmanager().size(); i++) {
      tablemodel.addRow(new Object[]{tablemodel.getRowCount() + 1,
        DataMgr.getInstance().getToolmanager().get(i).ToolName,
        DataMgr.getInstance().getToolmanager().get(i).Weight + "kg",
        DataMgr.getInstance().getToolmanager().get(i).Length + "cm",
        DataMgr.getInstance().getToolmanager().get(i).Width + "cm",
        DataMgr.getInstance().getToolmanager().get(i).Height + "cm",
        DataMgr.getInstance().getToolmanager().get(i).Status,
        DataMgr.getInstance().getToolmanager().get(i).Type});
    }
  }

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ToolManagerFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ToolManagerFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ToolManagerFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ToolManagerFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new ToolManagerFrame().setVisible(true);

      }

    });

  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JComboBox<String> StatusBox;
  private javax.swing.JComboBox<String> TypeBox;
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSave;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JLabel jLabel6;
  private javax.swing.JLabel jLabel7;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable jTable1;
  private javax.swing.JTextField txtToolHeight;
  private javax.swing.JTextField txtToolLength;
  private javax.swing.JTextField txtToolName;
  private javax.swing.JTextField txtToolWeight;
  private javax.swing.JTextField txtToolWidth;
  // End of variables declaration          
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!